Rogoff: Radikální řešení indického ekonomického problému
|

Rogoff: Radikální řešení indického ekonomického problému

Po mnoha letech nadprůměrného výkonu růst indického HDP razantně zpomaluje. Kenneth Rogoff, profesor ekonomie na Harvardu a držitel ceny Deutsche Bank za finanční ekonomii z roku 2011, říká, že je současný makroekonomický úpadek Indie smutným obratem událostí.

Ekonomika Indie Politika
Kenneth Rogoff

Indie letos pravděpodobně poroste méně než 5% tempem, ve srovnání s 6,8 % a 10,1 % v letech 2011 a 2010. Reformy ustrnuly na mrtvém bodě kvůli tamní politické paralýze. Všechny mladé trhy zasáhla slabá zahraniční poptávka, indické zpomalení ale navíc umocňuje propad v investicích, absence růstové strategie a pokles korporátní důvěry. Predikce MMF mírného makroekonomického zlepšení v roce 2013 je podmíněna politickou vůlí pokračovat v reformách.

Indická apatie odrazuje zahraniční investory

Ještě před několika lety měla Indie reputaci relativně klidné destinace pro zahraniční kapitál. Liberalizovala mezinárodní obchod a podporovala rozvoj investic. Nyní zájem opadl, což je bohužel patrné i na makroekonomických číslech.

Přestože se na ministerské posty nedávno dostali mladí lidé, přetrvává praxe, že jsou jmenováni spíše na základě loajality než schopností. V chudé zemi, jakou je Indie, může vést k trvalému rozvoji jen udržitelný rychlý ekonomický růst. Míra chudoby v Indii klesla mezi lety 1981 a 2010 o polovinu (na méně než 30 %). Nicméně východní Asie učinila větší pokrok, chudobu omezila ve stejném období ze 77 % na 14 %.

Indie mnoho let těžila z dlouhodobých dopadů ekonomické liberalizace z počátku 90. let. Vzhledem k přijetí záchranného programu v roce 1991 se vláda zavázala ke spolupráci s MMF. Zahraniční tlak jí umožnil čelit snáze vnitřním překážkám reforem. V současnosti vnější protiváha k domácím tlakům chybí, což brzdí další liberalizaci.

Rating investičního stupně v ohrožení

Hlavní ratingové agentury kritizují absenci růstové strategie a enormní rozpočtové deficity. Politikům se zatím daří přesouvat dluhové břemeno na místní státní banky, pojišťovny a penzijní fondy.

BRIC zpomalují, nahradí je MIST?
V současnosti je nesmírně těžké nalézt ekonomiky, které nejsou na pokraji propadu do další recese, a to ani v bloku rozvojových ekonomik BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Zpomalení růstu hrubého domácího produktu je v těchto zemích výrazné a dojde-li skutečně časem k tvrdému přistání, nediverzifikovaní investoři mohou zaznamenat něco podobného jako v letech 2001 po technologické bublině či na počátku eskalace finanční krize v letech 2008 a 2009. Ne-li horšího.

Toto zdanění formou finanční represe domácích střadatelů zůstává obrovským a neprůhledným zdrojem financování zadlužené indické vlády. Brání to kapitálu, aby směřoval do soukromých investičních projektů s daleko vyššími výnosy, než může nabídnout veřejný sektor.

Indie jedná uváženě, že nechce finanční liberalizaci dovést až do krajnosti, jako to udělaly Spojené státy před finanční krizí. Faktem ale je, že například maloobchodní sektor zůstává značně neefektivní, na nepřiměřeně vysoké ceny doplácejí zejména chudí.

Místo žalob zahraničních maloobchodníků, jako je Wal-Mart, by se od nich měla Indie učit dělat byznys efektivněji. Například infrastruktura se sice pomalu zlepšuje, ale v mnoha oblastech je stále v žalostném stavu.

Decentralizace jako řešení indických problémů?

Největší překážkou indického růstu jsou zkorumpovaní byrokraté a politici bránící reformám. Někteří odborníci argumentují, že paralýza centrální vlády je v demokracii s 1,2 miliardy obyvatel nevyhnutelná, jedinou cestou je zřízení volnější konfederace.

Decentralizace by napomohla rozvoji ekonomicky silnějších států a snáze by se bojovalo i proti dlouhodobé závislosti na pomoci v méně rozvinutých oblastech.

Indie: Donutí centrální banka vládu k reformám?
Nová Indie vykázala v prvním čtvrtletí 2012 nejslabší růst HDP za posledních devět let, dokonce slabší než v průběhu velké finanční krize. Pro tento vývoj existují dva legitimní důvody. První, nejčastěji zmiňovaný, zahrnuje otázky rozdělenosti vládnoucích stran a jejich neschopnosti provést potřebné reformy. Dále jde o vysokou míru korupce, průtahů ve vydávání rozličných povolení autoritami a "nepřátelskou politiku" vůči zahraničním investorům, kteří by měli zájem o vstup na indický trh.

Zdroj: Project Syndicate