Tři zhroucené majáky v moři negativity
|

Tři zhroucené majáky v moři negativity

Doba je zlá, spoléhat se nedá ani na někdejší klidné investiční přístavy. Zdá se, že zvoní hrana dalším třem takovým. I když je negativních zpráv všude více než dost, je dobré dát si na některé ukazatele zvýšený pozor, jinak proděláte ještě více.

Ekonomické a tržní indikátory Recese Světová ekonomika

Železniční doprava zpomaluje

Ne, nejedná se o rychlost souprav, ale o využívání železnice v USA a tržby, které z toho plynou. Průměr z posledních 12 týdnů ukazuje zpomalení růstu na meziroční 1,65 %. Že by náznak blížící se recese?

Týdenní stav vlakové dopravy

Nových zakázek ubývá

Také počet nových zakázek se prudce propadá. Nemusí sice nutně jít o známku recese, ukazuje to ale, jak slabá ekonomika je.

Graf znázorňující počet nových objednávek

Nevytížený je i Suezský průplav

Třetím případem otočky do záporných čísel je doprava skrze Suezský průplav. Cesta skrz něj je jednou z nejvyužívanějších vodních cest na světě a podle jeho vytíženosti lze odhadnout sílu globálního ekonomického růstu. Graf ukazuje, že počet lodí, frekvence jejich cest i tíha nákladu se snižují.

Doprava skrz Suezský průplav a světový export

Akciové tipy pro předvánoční rally
Ačkoli na Santa Clause narazíte v každém americkém obchodním centru, stále není jisté, zda tento rok navštíví i Wall Street. Silné Santa Claus rally budou letos stát v cestě hlavně obavy z fiskálního útesu, z něhož by se americká ekonomika mohla zřítit začátkem nového roku.

Zdroj: Pragmatic Capitalism