Zelená energie skončí poražená. Bude vítězem příštích dvaceti let uhlí?
|

Zelená energie skončí poražená. Bude vítězem příštích dvaceti let uhlí?

Ještě před několika lety byly obnovitelné zdroje vnímány jako budoucnost světové energetiky. Odpůrci jádra propagovali solární panely a vodní i větrné elektrárny. Ukazuje se ale, že to zelená energie nebude mít lehké.

Energetika Uhlí a koks Solární energie Biopaliva Paliva

Efektivita výroby energie z obnovitelných fosilních zdrojů

I když velké hydroelektrárny dokážou být ve výrobě energie nejefektivnější, jsou přímo závislé na výskytu vodních zdrojů. Stejné je to i s přílivovými elektrárnami, které jsou sice v efektivitě výroby na druhém místě, ale nelze je stavět mimo oblast pobřeží. Na dalších příčkách už se umisťují fosilní zdroje paliv, další takzvané "zelené energie" tabulku uzavírají. V České republice donedávna štědře podporovaná solární energie je v procentuálním vyjádření efektivity dokonce jen lehce nad 20 %.

Zemní plyn

Zeleným energiím nenahrávají ani aktuální ceny zemního plynu. Maximální ceny tato surovina dosahovala v letech 2005 a 2008. Po menších výkyvech v roce 2010 se ale cena plynu drží nízko a i předpovědi pro nastávající roky ukazují na klesající trend konečné ceny energie z tohoto fosilního zdroje.

Ceny zemního plynu se blíží historickému minimu

Vítězem je uhlí

V rámci jedenácti variant vývoje světové ekonomiky se obnovitelné zdroje energie neukazují jako zrovna progresivně se vyvíjející možnost. Stabilně dobře by na tom v roce 2035 naopak mělo být uhlí, které by zaznamenalo nárůst těžby především ve chvíli, kdy by jeho ceny spadly níže. Špatně by si ale nevedlo ani v případě slabého eura. Propad v řádu desítek procent by přišel ve chvíli, kdy by se státy rozhodly snížit emise skleníkových plynů.

Celkem slušného podílu na trhu s palivy by v roce 2035 dosáhl i zemní plyn. Obnovitelné zdroje ale víceméně zůstávají na stále stejných číslech, a to i v případě omezování produkce skleníkových plynů. Na něm by v budoucnu nejvíce vydělala jaderná energetika.

Podíl různých zdrojů energie v roce 2035

Drahá elektřina a podpora obnovitelných zdrojů
Energetický regulační úřad snižuje podporu pro obnovitelné zdroje, ale zatím jen mírní růst cen elektřiny. Stát navíc splácí staré dluhy.

Zdroj: Business Insider