Pegas Nonwovens: Růstové vyhlídky dlouhodobě pomohou akciím
|

Pegas Nonwovens: Růstové vyhlídky dlouhodobě pomohou akciím

V aktuální analýze výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens přichází Fio banka s vyšší cílovou cenou akcie a novým investičním doporučením. Cílovou cenu akcie zvyšuje z původních 495 Kč na 544 Kč a mění investiční doporučení na "kupovat" z předchozího "akumulovat".

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) Akcie ČR

Nová cílová cena akcie se vztahuje k 12měsíčnímu investičnímu horizontu. Vzhledem k aktuální tržní ceně na úrovni 448 Kč tak podle Fio banky akcie Pegasu nabízejí zhruba 20% potenciál zhodnocení.

K novému ocenění společnosti Pegas vedla analytiky Fio banky především oznámená zahraniční expanze do severní Afriky, konkrétně výstavba nového výrobního závodu v Egyptě, a s tím související nové růstové příležitosti, které by měly vytvářet podmínky pro budoucí nárůst produkční kapacity a provozní výkonnosti společnosti.

Pegas Nonwovens - výhled hospodaření

V investici do akcie společnosti Pegas Nonwovens vidí Fio banka zajímavou investiční příležitost s potenciálem dividendového a kapitálového výnosu.

Silné stránky

  • Silná a stabilní pozice na trhu netkaných textilií a pozice technologicky vyspělého hráče na trhu.

  • Defenzivní zaměření na segment osobní hygieny a stabilní produkce.

  • Pevné vazby na klíčové zákazníky společnosti.

Slabé stránky

  • Vyšší volatilita cen vstupních surovin.

  • Tlak na provozní marže v souvislosti s konkurenčním prostředím.

Příležitosti

  • Zahraniční expanze v souvislosti s ohlášenou výstavbou výrobního závodu v Egyptě.

  • Nárůst produkce společnosti spojený s očekávanou instalací dvou výrobních linek v Egyptě.

  • Potenciál rostoucí spotřeby hygienických výrobků v regionu CEE a Blízkého východu.

Hrozby

  • Nízký počet velkých zákazníků a silné zaměření na jediný segment.

  • Značný vliv měnového kurzu EURCZK na hospodářské výsledky.

- Politické riziko spojené s egyptskou investicí.

Výše uvedená rizika mohou negativně ovlivnit hospodaření společnosti a tím i vývoj cen akcií. V případě výskytu těchto rizik nemusí být dosaženo stanovené cílové ceny.

Pegas Nonwovens

Kompletní analýzu Pegasu Nonwovens najdete zde

Zdroj: Fio banka