Akcie: Jaký bude investiční rok 2012?
|

Akcie: Jaký bude investiční rok 2012?

Ceny téměř všech druhů aktiv ke konci roku 2011 silně kolísaly. V lednu volatilita trhů překvapivě opadla, ale politicko-ekonomická situace prozatím i na začátku nového roku udržuje investory ve značné nejistotě.

Světové akcie Dividendy Zisky
Rok 2012

Podle odhadu ING IM poroste světová ekonomika v letošním roce jen asi 3% tempem – výrazně pod svým potenciálem. Na ekonomiky západního světa má v současné době vliv zejména dluhová krize eurozóny, pokračující oddlužování amerických domácností a nejistota panující ve finančním sektoru.

Snaha evropských vlád šetřit a sjednotit fiskální politiku v rámci EU pravděpodobně vyústí ve velmi přísnou finanční politiku. To pravděpodobně znesnadní hledání investičních příležitostí na rozvinutých trzích.

ING IM předpokládá, že budou aktiva vedená v eurech více ovlivněna vývojem dluhové krize a finančního sektoru v eurozóně. Vedle toho světové akcie či rozvíjející se trhy budou citlivější na vývoj globálního hospodářského cyklu.

Nejistota znamená i příležitosti

Je důležité si uvědomit, že období nejistoty na finančních trzích není doprovázeno jen vysokou mírou kolísání: otevírá se řada investičních příležitostí. Aby je však investor dokázal využít, musí velmi dobře sledovat aktuální dění, být připraven na nečekané situace a rychle na ně reagovat.

Dividendové akcie: Investiční bublina, o které se nemluví
Zajímali jste se někdy o akcie firmy Consolidated Edison? Nejspíš ne. Za uplynulé dva roky však posílily zhruba o 50 %, tedy dvakrát více než celý trh. Dividendový výnos z akcií firmy naopak logicky klesal a je nejníže od devadesátých let. Nebo třeba Altria; výrobce cigaret vykazuje horší výsledky, ale vysvětlujte to trhu – akcie jsou o polovinu výše než v roce 2010 a jsou nejdražší od roku 1998. Tradiční dividendové sázky totiž utrpěly povážlivé trhliny – příklon investorů k "bezpečnějším" akciím vyhnal ceny dividendových akcií nahoru.

Vysoká nejistota, která se například koncem roku 2011 promítla do cen akcií, nyní v řadě ekonomických sektorů nabízí technické příležitosti k rychlým ziskům. Prostředí, ve kterém se finanční trhy nacházejí na začátku roku 2012, vyžaduje, aby byli investoři aktivnější a dokázali se rychle takticky přizpůsobit měnícímu se investičnímu prostředí.

V roce 2011 dosáhly zisky v podnikovém sektoru úctyhodných 12 %, zatímco světové akciové trhy padaly. Naopak v lednu letošního roku byly zisky firem o dost slabší, než se očekávalo, zatímco ceny akcií značně vzrostly. Zdá se, že jsou makrodata v současné době to hlavní, co investory zajímá.

Mají ještě zisky firem význam?

Mají tedy výsledky podnikového sektoru stále ještě význam při investičním rozhodování? V dlouhém období určitě. Nicméně je zřejmé, že v horizontu jednoho nebo dvou let jsou finanční trhy ovlivňovány především makroekonomickými událostmi.

To hlavní, co v současné době působí na chování investorů, je tak finanční stabilita – řešení dluhové krize eurozóny a netradiční chování centrálních bank (nalévání velkého množství likvidity na mezibankovní trhy). Například poté, co ECB nedávno oznámila, že po dobu tří let poskytne dostatečné množství likvidity evropským bankám, se obavy z dalšího vývoje eurokrize snížily.

Naproti tomu, i přes poměrně nízké firemní zisky, vzrostl rizikový apetit investorů, kteří se tak vrátili k akciím.

Je důležité si uvědomit, že eurokrize ještě zdaleka není vyřešená. Očekávaný růst zisků v podnikovém sektoru je pro tento rok velmi nízký (v ING IM odhadují téměř nulový). Pokud se podaří s dluhovou krizí eurozóny zdárně bojovat, je dost dobře možné, že akcie svými výnosy letos "porazí" dluhopisy. Aktuální akciová rally však nepotrvá celý rok.

V současném prostředí by tak mohli vydělat ti investoři, kteří se znovu zaměří spíše na "mikrodata", zejména dobré hospodářské výsledky firem (zisky) a dividendový růst.

Akcie: Všechno prodejte, už i Roubini má býčí rohy!
Nouriel Roubini jistě není z těch, kdo by stáli v první řadě býčího stáda a doporučovali nákupy na (americkém) akciovém trhu. Gina Sanchez, ředitelka alokace aktiv v Roubini Global Economics, ovšem tvrdí, že má současná akciová rally "reálnou oporu". Doug Kass, další tradiční "medvěd", v reakci na to vzkazuje investorům: "Všechno prodejte!"

Zdroj: NN Investment Partners (dříve ING Investment Management)