Nový investiční trend: Na mladé trhy přes jejich dluhy
|

Nový investiční trend: Na mladé trhy přes jejich dluhy

Je mnoho důvodů, proč následovat úspěšné investory a investovat na mladých trzích pomocí dluhopisů. Jedním z nich je atraktivní poměr riziko/výnos. Populace stárne, stoupá význam penzijních úspor, a pokud budou investoři prahnout po vyšších výnosech, do jejich hledáčku se brzy ve velké míře dostanou dluhopisy mladých trhů. Možná i tento nový trend pomůže využít kapitál lépe než na "drancování" bohatství rozvojového světa.

Emerging Markets Státní dluhopisy
Afrika

Fondy se už na tento trend začaly připravovat, navyšují kapitál a soustřeďují se na marketing. Velké investiční společnosti, například Gates Foundation, jsou dokonce v některých případech ochotny garantovat část ztrát, když se jejich klienti rozhodnou alokovat kapitál do mladých trhů. Proč? Čím více investorů, tím více kapitálu a méně rizika.

Asi by vám nebylo po chuti být jediným investorem ve městě, obzvláště když toto město leží v Ghaně, Tanzanii nebo Kongu. Aby byl trh co nejlikvidnější, je zapotřebí velké množství tržních účastníků.

"Jeden z nejvýznamnějších investičních trendů pozorujeme u penzijních úspor," říká manažerka peněžního fondu, který právě usiluje o registraci nového investičního instrumentu zaměřeného na rozvíjející se trhy. "Nejdůležitější podmínkou je výnos. Pokud chcete získat výnos při rozumné míře rizika, musíte sáhnout po dluhovém instrumentu."

Na mladých trzích jsou dluhopisy oproti akciím méně rizikové

Nejefektivnější cesta na mladé trhy podle mnoha odborníků vede přes dluhopisy. Nemusíte se starat o likviditu trhu a získáte větší jistotu ohledně návratnosti kapitálu. Na mladých trzích zatím neexistují rozvinuté akciové trhy, na které by mohly vstupovat malé firmy s růstovým potenciálem. Kapitál si tak musí opatřovat přes dluhové instrumenty.

Dluhopis bývá zajištěn firemními aktivy a poskytuje výnos ve formě úroků. Naproti tomu akcie pro individuální investory představuje jen málokdy vlastnictví společnosti jako takové. Když to s firmou půjde z kopce, akcie se stanou bezcennými. Držitelé bondů budou mít nadále možnost získat část kapitálu zpět skrze prodej aktiv v likvidaci. Navíc už pravděpodobně budou "mít v kapse" několik minulých úrokových plateb.

Dluhopis jako zbraň

Už mnoho let je nechvalně známo, že vlády a velké instituce využívají dluhové instrumenty v rozvíjejícím se světě jako zbraně. Když vlastníte aktiva, ovládáte i celý subjekt, nehledě na to, zda jde o zemi, či firmu. Získáte tak moc vynutit si lepší podmínky, vyšší úrokovou míru a další ústupky.

John Perkins ve své knize "Confessions of an Economic Hit Man" vysvětluje, jak Spojené státy a velké finanční instituce využívaly dluhopisy jako zbraň k prosazování hegemonie ve Střední a Jižní Americe.

Jak si má investor vybrat mezi Čínou a Indií? Indie je rizikovější
Čínského "tvrdého přistání" se bojí řada ekonomů. Přetrvávající globální nejistota by kromě Číny mohla mít nepříznivý dopad i na další asijské "tahouny". Výrazné zpomalení v Asii by ohrozilo světovou ekonomiku jako celek. Mladé trhy dosud táhly světovou ekonomiku svými zhruba 8,5% růsty, tedy trojnásobným tempem, než sledujeme v ostatních zemích. Číně v tomto ohledu zdatně sekundovala Indie. Pokud by největší asijské země (kromě Ruska) byly skutečně v ohrožení, celosvětovou recesi již zřejmě nic neodvrátí.

Nyní se tyto zbraně přesouvají do rukou individuálních investorů (přes fondy, které se všemi možnými způsoby snaží získat klienty). Aby nalákaly drobné investory, pokouší se je přitáhnout na "dobré úmysly". Investují do sociálně prospěšných projektů na zlepšení životního prostředí, zdokonalení infrastruktury, růstu životní úrovně nebo lepších pracovních podmínek. Ne vždy to dopadne tak, jak bychom si přáli (například rozsáhlý zavodňovací program rozvoje zemědělství v Peru financovaný Světovou bankou napáchal obrovské vedlejší škody).

Dluhopis má ohromnou sílu – a ta nyní může být v našich rukou. Může přinést zisk, a přitom nasměrovat svět jiným směrem. Podaří se vyvrátit zakořeněnou představu o vykořisťování rozvojového světa? Pomůže nastupující generace investorů střádajících zodpovědně prostředky na penzi vytvářet nové a lepší podmínky pro celý svět?

Zdroj: MarketWatch