Nejatraktivnější akciové indexy řečí čísel
|

Nejatraktivnější akciové indexy řečí čísel

Ze 101 vybraných světových akciových indexů bylo do následujících tabulek podle základních ukazatelů vybráno vždy 15 indexů s nejlepšími výsledky. V prvním případě byly indexy seřazeny podle ukazatele P/E (cena akcie/zisk na akcii), ve druhém podle ukazatele P/B (cena akcie/účetní hodnota na akcii) a v posledním podle dividendového výnosu. Dále bylo k analýze využito i ukazatele ROA (rentabilita aktiv). Které indexy představují nejzajímavější investice?

Světové akcie Indexy Dividendy P/E

Indexy s nízkou hodnotou ukazatelů (respektive v případě dividendového výnosu a ROA s vysokou) mohou zafungovat jako odrazový můstek při hledání podhodnocených akcií a dalších investičních příležitostí ve světě.

Tobias Levkovich: Akcie jsou stále neuvěřitelně levné

V první tabulce je zobrazeno 15 indexů s nejnižším ukazatelem P/E. Obecně jsou považovány indexy s nižším ukazatelem za "levnější". Nejnižší hodnotu má aktuálně estonský akciový index. Na druhém místě jsou akcie Venezuely, dále Ruska, Makedonie, Bulharska a Polska. V tabulce najdeme i egyptské či vietnamské akcie.

Akciové indexy seřazené podle ukazatele P/E

Akciové indexy seřazené podle ukazatele P/E

V druhé tabulce jsou akcie seřazené podle ukazatele P/B. I v tomto případě jsou považovány akcie s nižším ukazatelem za "levnější". Pozorný čtenář zjistí, že některé indexy z první tabulky se objevují i zde. "Nejlevnější" jsou akcie na Kypru, dále v Bosně, Řecku, Egyptě, Venezuele nebo Lotyšsku.

Akciové indexy seřazené podle ukazatele P/B

Akciové indexy seřazené podle ukazatele P/B

V další tabulce jsou seřazeny akcie podle dividendového výnosu. Čím vyšší je ukazatel, tím "lépe". Nejvyšší má venezuelský akciový index, dále pak portugalský, český, španělský nebo egyptský.

Akciové indexy seřazené podle dividendového výnosu

Akciové indexy seřazené podle dividendového výnosu

Uvedené tabulky jsou pouze prvním hrubým filtrem při hledání vhodných investičních příležitostí. V žádném případě nejsou míněny jako doporučení k nákupu samotného indexu. Existuje zde totiž řada nástrah, se kterými by měl investor počítat.

Nízké hodnotové ukazatele ještě nemusejí nutně znamenat, že se jedná o skvělou investiční příležitost. Akciové indexy mohou být právem levné. Příkladem za všechny je řecký akciový index. Země zbankrotovala a aktuálně se nachází v recesi, což se odráží i na ceně akcií. Nelze vyloučit variantu, že Řecko v budoucnu vystoupí z eurozóny a zavede vlastní měnu (akcie by se pak začaly obchodovat v této měně). Hrozilo by její prudké znehodnocení a ztráta pro investora.

Vysoké riziko existuje i v případě venezuelských akcií, kde nelze vyloučit další vlnu znárodňování. Země se navíc potýká s vysokou mírou inflace. V případě druhé tabulky můžeme být svědky deformace výsledků v situaci, kdy v indexu mají enormní váhu finanční společnosti. Tradičně totiž mají velmi nízký ukazatel P/B, což následně ovlivní i celkové výsledky indexu. Dalším důvodem nízké hodnoty P/B mohou být ztráty a nízká rentabilita společností, které jsou v indexu zahrnuté.

Nástrahy čekají na investora i v případě vysoké hodnoty dividendových výnosů. Může se stát, že vyplácená dividenda je dlouhodobě neudržitelná a v budoucnu se sníží, což aktuálně odráží i cena. V podstatě stejnou situaci můžeme sledovat v případě ukazatele P/E, kde finanční trhy očekávají pokles zisků v budoucnu, což se již nyní odráží na ceně, a kvůli tomu je ukazatel nízký a dává falešný signál. Jakmile dojde k poklesu zisků, ukazatel opět vzroste.

Další nástrahou je struktura indexů a s ní spojená možnost vysoké míry koncentrace. V některých případech totiž může mít v indexu dominantní váhu jen několik málo firem. Výčet potenciálních problémů není rozhodně konečný.

Jak tedy výše uvedené tabulky vyhodnotit? Bezesporu je zajímavé hledat indexy s nízkými hodnotovými ukazateli (resp. vysokým dividendovým výnosem a ROA). Nejlépe je zaměřit se na indexy, které se často objevují ve všech třech tabulkách (mají nízký ukazatel P/E, P/B a vysoký dividendový výnos). Přidejme k tomu vysokou hodnotu ukazatele ROA a máme zde zajímavé kandidáty na další průzkum. Nyní je vhodné zaměřit se na strukturu indexů. Jaké společnosti jsou v indexu obsaženy a jakou mají váhu. Z nich pak lze vybírat vhodné kandidáty.

Při investování v zahraničí je nezbytné vzít v potaz zemi jako celek, tedy zda není na pokraji bankrotu, jaká je zde politická situace, míra inflace, měnový kurz atd. Pokud bychom z výše uvedených zkrácených verzí tří tabulek měli vybrat zajímavého kandidáta na další průzkum, potom se jeví jako atraktivní egyptské akcie. Samozřejmě je nutné myslet na současnou nestabilitu v zemi a další problémy s Egyptem spojené. Přestože z pohledu základních ukazatelů akcie vypadají atraktivně, hlubší průzkum může odhalit něco jiného.

Zdroj: Colosseum