Kdo všechno letos zbankrotuje? Nejde jen o státy
|

Kdo všechno letos zbankrotuje? Nejde jen o státy

Edward Altman, odborník na teorii defaultů a zakladatel široce využívaného Altmanova Z-skóre, nedávno prezentoval svůj výhled na trhy státních i korporátních dluhopisů. Kdo to podle tohoto uznávaného odborníka nejvíce nahnuté?

Státní dluhopisy Bankrot Dluhová krize

Firemní dluhopisy

Míra nesplácení (krachů) korporátních dluhopisů by se měla v roce 2012 zvýšit. Altman očekává, že se 4,28 % rizikových dluhopisů s vysokými výnosy (junk) dostane do bankrotu, oproti 1,32 % v minulém roce.

Bankrot Kodaku byl teprve začátek. Bohužel je letos ještě dost času na to, aby se Altmanovy predikce stačily vyplnit.

Státní dluhopisy

Většina pozornosti se v současnosti stále upíná na tradiční ukazatele zadluženosti státu, například na měření dluhu v poměru k HDP, schodku veřejných financí k HDP, případně dalších zahrnujících produktivitu práce nebo mezinárodní obchod.

Altman varuje, že se investoři málo soustředí na zdraví soukromého sektoru, odkud by měly státům plynout příjmy. "V jakém stavu se nachází soukromý dluh, v takovém je i ten státní," tvrdí Altman.

Itálie

Altman věří, že je premiér Mario Monti mužem na svém místě. Monti identifikoval potřebu ekonomického růstu. Nicméně růst není slučitelný s úspornými opatřeními. Podle Altmana si země pod sebou podřezává větev.

Silvio Berlusconi navíc podle něho italskou politickou scénu neopustil nadobro. "Neodepisujte ho," varuje Altman. "Pokud se vrátí, můžeme Itálii odepsat."

Itálie stávkuje, ale bez problémů upisuje dluhopisy. Přiblížil se bod zvratu?
Velká část Itálie v těchto dnes stávkuje na protest proti reformnímu plánu premiéra Montiho. Mezitím se však v unii dostalo několik ukazatelů rizik na zlomové hodnoty. Máme se snad bát pokračující normalizace, nebo naopak přijde oživení zemí PIIGS?

Řecko

Řecký výhled není vůbec růžový. Když se na zemi podíváme z ekonomického hlediska, není debaty o tom, že je nesolventní a musí zkrachovat.

Možná se technicky bankrotu vyhne, pokud soukromí investoři přistoupí na výměnu dluhopisů a odepsání větší části jejich hodnoty. **Aby se Řecko skutečně vyhnulo bankrotu, muselo by podle definice ISDA (International Swaps and Derivatives Association) dospět ke 100% konsenzu s věřiteli o podmínkách swapu.

Řecko se s věřiteli nejspíše domluvilo na odpisu dluhu. Na radost je však brzy

CDS

Mnozí nyní zpochybňují hodnotu CDS jako ukazatele rizika bankrotu státu. Altman připouští, že CDS nejsou dokonalým signálem, ale dodává, že zůstávají na vysokých hodnotách navzdory šířícím se fámám a novinovým titulkům o nich. Nelze je podceňovat.

Pojistit se proti krachu? CDS na odpis, protože Řecko przní trh

K nízkým úrokovým sazbám

Počet bankrotů se zvýší tehdy, když se firmy mohou příliš dlouhou dobu levně financovat. Podívejme se zpět do roku 2007 - banky byly nuceny půjčovat nekvalitním dlužníkům, což se děje znovu.

Hlavní rizika roku 2012

  • reálná ekonomika (riziko recese USA, Evropa už v recesi je);

  • šíření nákazy napříč trhy (dluhopisovými i akciovými);

  • dluhová krize eurozóny;

  • dluhopisy vcházející do splatnosti (korporátní i státní);

  • systematické riziko finančních institucí;

  • komunální dluhopisy a federální vládní dluh USA;

  • další nejistoty (například války).

Zdroj: Business Insider