Pojistit se proti krachu? CDS na odpis, protože Řecko przní trh
|

Pojistit se proti krachu? CDS na odpis, protože Řecko przní trh

Pojištění proti úpadku emitenta - credit default swapy (CDS) - se staly v posledních letech jedním z nejkontroverznějších finančních nástrojů. Jedněmi proklínány jako nástroje spekulace, který se vymkly kontrole a způsobily krizi, pro druhé opravdu pojištění. Poslední vývoj v případě možného bankrotu Řecka ovšem tuto jejich původní funkci poněkud zpochybňuje.

Bankrot CDS
Bankrot

Kreditní deriváty nazvané credit default swapy vznikly za účelem přenosu kreditního rizika z jednoho subjektu na druhý. Koupí dluhopisu věřitel podstupuje kreditní riziko emitenta, což znamená, že v případě jeho bankrotu nebo neplnění závazků z jiného důvodu nedostane své peníze.

Nákupem CDS pak toto riziko přenáší na prodejce CDS. Tomu platí pravidelné splátky, přičemž prodejce CDS se zaváže v případě bankrotu emitenta dluhopisu zaplatit sumu, kterou dorovná případnou ztrátu majitele dluhopisu.

Jejich původní funkce zajištění v poslední době poněkud ustoupila spekulacím, protože společnosti na jedné i druhé straně zjistily, že kromě zajištění je tento nástroj vhodný také ke generování poměrně zajímavých zisků. CDS tak ve velkém začaly nakupovat i společnosti, které ani nevlastní dluhopisy společností, jejichž krach tyto CDS pojišťují. Trh s CDS tak nakonec svým objemem několikrát překonal trh se samotnými dluhopisy.

Láska ke spekulacím

Kromě nástroje spekulací a pojištění proti úpadku se dnes CDS a vývoj jejich sazeb staly také velmi dobrým indikátorem nálady na trzích. A vzhledem k tomu, že nálada na trzích státních dluhopisů není zrovna ideální, sazby CDS loni roce rostly velmi rychlým tempem u většiny zemí. Pojištění proti úpadku je tedy kvůli zhoršující se situaci stále dražší, jeho opodstatnění jako pojistka proti bankrotu dlužníka ovšem v posledních týdnech dostává těžké rány.

Jedním z problémů CDS bylo již od počátku to, že bylo úpadek (default) v mnoha případech poměrně těžké určit, zejména u státních dluhopisů. Situace Řecka a možného odpisu části jeho dluhů tuto slabinu CDS odhalila naplno.

Technicky jde v případě Řecka o default, protože země není schopna platit své závazky a prakticky již před nějakým časem zbankrotovala (také ratingové agentury varovaly, že odepsání části dluhu budou brát jako oficiální bankrot země).

CDS ztrácejí význam jako pojištění

Držitelé dluhopisů, kteří platili pojištění proti úpadku, by tak měli zinkasovat peníze, které jim země jako dlužník nebude schopna vyplatit. V tomto případě jde ovšem o umělou a vlastně násilnou záchranu emitenta. Takže země vlastně zkrachovala, ale má to vypadat tak, že její záchrana je ještě možná. Zdá se proto, že držitelé dluhopisů přijdou o peníze, ale pojištění prakticky platili nadarmo, protože k defaultu nedošlo.

Tento případ může výrazně zhoršit "pověst" kontraktů CDS, zejména, když se v podobné situaci, jako je dnes Řecko, mohou ocitnout i jiné země EU. Zatím nejpravděpodobnějším kandidátem je Portugalsko, jemuž investoři nevěří - úroky u jeho dluhopisů, podobně jako i u CDS, rychle rostou.

Pokračování článku najdete na serveru Investujeme.cz