ETF: Jaké akcie najdete v burzovně obchodovaných fondech?
|

ETF: Jaké akcie najdete v burzovně obchodovaných fondech?

V informačním letáku (factsheetu) burzovně obchodovaného fondu naleznete řadu informací. Zaměřte se na osm základních údajů, které vám pomohou vybrat ten správný fond. Dnes se zaměříme na možné způsoby replikace indexu – jinými slovy, jak ETF může kopírovat vývoj vybraného indexu.

Investování ETF
Investování - ilustrační foto

Burzovně obchodované fondy mají co nejpřesněji kopírovat vývoj vybraného indexu. Pokud se tedy například rozhodnete pro fond světových akcií MSCI World, očekáváte dosažení obdobného zhodnocení jako u indexu MSCI World.

Úplná fyzická replikace

Začneme jednoduchou verzí fyzické replikace, tedy úplnou fyzickou replikací. Správce burzovně obchodovaného fondu zařazuje do portfolia fondu všechny tituly reprezentující daný index. Dodrženy jsou i váhy jednotlivých titulů. V případě změny struktury indexu dochází i k úpravě portfolia fondu.

U těchto ETFek přesně víte, které tituly a v jakém zastoupení držíte. Tento postup je uplatňován především u fondů, které sledují indexy s rozumným počtem likvidních titulů. Příkladem jsou ETFka na indexy Eurostoxx 50 či Dow Jones Global Titans 50.

Částečná fyzická replikace aneb někdy se vyplatí nekupovat vše

Další možnosti fyzické replikace je tzv. částečná replikace indexu. Do portfolia fondu nejsou zařazovány všechny tituly, vynechány jsou například akcie se zanedbatelnou váhou. Na celkovou výkonnost fondu nemají tyto tituly zásadní vliv. Vynechány jsou i méně likvidní tituly.

Burzovně obchodované fondy se snaží udržet náklady za správu co nejníže. Užším výběrem jsou dosahovány nižší transakční náklady. Nevýhodou je větší odchylka výkonnosti fondu a sledovaného indexu (tracking error).

Věříte komoditám? Do portfolia je snadno dostanete pomocí ETF
ETF jsou burzovně obchodované fondy, které kopírují vývoj podkladového aktiva. Tím mohou být měny, komodity, akciový, komoditní či dluhopisový index, index odvětví či jiný specifický koš aktiv. ETF jsou v posledních několika letech mezi investory stále populárnější. Mají řadu výhod. Mezi hlavní patří nízké náklady, diverzifikace, transparentnost a likvidita. Následující řádky obsahují stručný přehled komoditních ETF.

Osm nejdůležitějších kritérií při výběru ETF:

  • Replikační strategie (způsob, jakým je kopírován index)

  • Rizika

  • Výkonnost

  • Tracking error (odchylka od sledovaného indexu)

  • Likvidita

  • Poplatek za správu (nákladovost fondu)

  • Měna

  • Domicil a burza

Kompletní článek najdete na serveru ETFs.cz