Nerovnost v příjmech: Hrozba pro světovou ekonomiku
|

Nerovnost v příjmech: Hrozba pro světovou ekonomiku

Tradičně velký je rozdíl v příjmech obyvatel Spojených států, kde vedl mimo jiné k aktivitám typu Occupy Wall Street. Rozdílné příjmy obyvatel jsou podle Světové banky jedním z největších ekonomických rizik dalších let. Prohlubují se totiž i v zemích, jejichž HDP roste nejrychleji a jsou (s výjimkou Číny) považovány za demokratické, třeba v Brazílii. Nedávno čínské autority varovaly, že právě v Zemi středu dosáhl tzv. Giniho koeficient hodnot, které akutně hrozí propuknutím sociálních nepokojů.

Rizika Geopolitická rizika Světová ekonomika
Nerovnost v příjmech obyvatel

Giniho koeficient je číselné vyjádření diverzifikace. Má uplatnění v ekonomii, kde se jím poměřuje rozložení bohatství a důchodů. Rozmezí koeficientu je od 0 do 1, kde 0 znamená dokonalou rovnost příjmů (všichni mají stejný příjem), 1 znamená dokonalou nerovnost (jedna osoba má veškerý příjem a ostatní lidé nemají žádný).

5 největších globálních rizik
Světová banka ve svém nedávném výhledu na globální rizika pro letošní rok nezapomněla na světová finanční rizika ani na nedostatek vody. Za nejpravděpodobnější považuje nerovnost příjmů lidí, chronické fiskální nerovnováhy, růst emisí skleníkových plynů, kybernetické útoky a nedostatek vody. Jako největší rizika co do dopadu vidí velký systémový finanční kolaps, nedostatek vody a potravin, chronické fiskální nerovnováhy a extrémní kolísání cen zemědělských komodit a energií.

Zdroj: Světová banka