Telefónica ve čtvrtek odhalí výsledky za první kvartál. Co na investory číhá pod sladkou dividendovou polevou?
|

Telefónica ve čtvrtek odhalí výsledky za první kvartál. Co na investory číhá pod sladkou dividendovou polevou?

První kvartál podle našich odhadů nevybočil z klesajícího trendu na straně výnosů z podnikání. Kombinace nepříznivých faktorů, jako jsou vysoká saturace trhu, tuhé konkurenční prostředí a zpomalující ekonomický růst, nadále nepříznivě ovlivňují výnosy i marže.

Pražská burza Akcie ČR Telefónica Výsledková sezóna
Telefónica - ilustrační foto

Výnosy z pevného segmentu dle naší predikce klesnou meziročně o 5,4 % na 5,34 miliardy Kč, mezikvartálně o 7,5 %. Výnosy z mobilního segmentu poklesnou meziročně o 4,2 % na 6,15 miliardy Kč (mezičtvrtletně -6,5 %). Pevný segment je již několik let pod tlakem klesajícího počtu pevných linek a s tím souvisejícího poklesu výnosů z hovorného a propojovacích poplatků. V mobilním segmentu dojde dle našeho názoru k meziročnímu poklesu výnosů z předplacených služeb o 13,2 % na 1,5 miliardy Kč (mezikvartálně -11 %), což vidíme jako největší příspěvek k poklesu výnosů v tomto segmentu.

Telefónica CR má stále prostor pokračovat ve zvyšování výnosů na Slovensku, kde predikujeme meziroční nárůst o 35 % na 1,08 miliardy Kč (+2 % mezičtvrtletně). Do budoucna očekáváme, že výnosy ze Slovenského trhu budou jedním z mála růstových segmentů.

Celkové výnosy podle našeho názoru dosáhnou 12,59 miliardy Kč (meziročně -2,3 %, mezikvartálně -6,3 %).

V souladu s oznámením společnosti jsme začlenili jednorázovou položku 200 milionů Kč jako výnos za prodej 80% podílu společnosti Informační linky a.s. Tuto položku jsme započítali do zisku z prodeje dlouhodobého majetku, který vstupuje do OIBDA.

Na straně provozních nákladů firma deklaruje snahu o zvyšování efektivity, v 1Q2012 však očekáváme mírný meziroční nárůst nákladů. Pokles osobních nákladů, jejichž výše dle našich odhadů dosáhne v 1,51 miliardy Kč (-7,7 % meziročně), bude dle našeho názoru převážen růstem nákladů na marketing a prodej (snaha o větší penetraci smartphonů) a nákladů na opravy a údržbu sítí a IT.

Aktuální cenu akcií Telefóniky sledujte zde

Telefónica C.R.: Internet a mobily mohou za nižší doporučení
Na základě hospodářských výsledků za rok 2011, intenzivní konkurence a očekávaných aukcí kmitočtů snižujeme cílovou cenu společnosti Telefónica ze 434 Kč na 408 Kč, přičemž ponecháváme investiční doporučení na stupni "držet".

Nepříznivé podmínky se promítají do hlavního provozního ukazatele OIBDA, jehož výši za 1Q2012 očekáváme 4,87 miliardy Kč, což je meziroční pokles o 4 % (mezikvartálně -16,7 %). **Na úrovni provozního zisku predikujeme meziroční pokles o 7,8 % na 2,03 miliardy Kč, čistý zisk podle našich výpočtů dosáhne 1,64 miliardy Kč (meziročně -6 %).

Firma již dříve oznámila plány na rozdělení části kapitálu mezi akcionáře formou buybacku. Maximální objem schválený valnou hromadou by měl být až 10 % akcií (při aktuální tržní ceně až 12,1 miliardy Kč), ve skutečnosti to bude pravděpodobně méně.

Během konferenčního hovoru za 1Q2012 vedení naznačilo, že by buyback měl být zahájen pravděpodobně v druhém pololetí 2012. Rozhodnutí bude záviset na aktuální ceně akcií. S ohledem na současnou nízkou cenu nevylučujeme, že firma k buybacku přistoupí již během 2. čtvrtletí.

Telefónica C.R. - očekávané výsledky za 1Q2012
Zdroj: CYRRUS