Komodita nade všechny? Světová vodní krize prověří lidskou soudržnost
|

Komodita nade všechny? Světová vodní krize prověří lidskou soudržnost

V Evropě sice (zatím) nepociťujeme nedostatek vody, v jiných oblastech světa je tomu ovšem jinak. Problémy s pitnou vodou na celém světě sužují zhruba 1,6 miliardy lidí. Podle predikcí by nedostatkem životodárné tekutiny měly v roce 2025 trpět dvě třetiny světové populace a situace se bude dále zhoršovat. Války se v budoucnu nebudou vést o ropu, ale o vodu.

Asijská ekonomika Čína Voda Afrika Vyspělé trhy Demografie Světová ekonomika

Světová poptávka po vodě se v uplynulém století zečtyřnásobila. Tempo jejího růstu se přitom nezpomaluje, spíše naopak. Globální problém nedostatku vody se bude zhoršovat zejména z těchto 3 důvodů:

1. Populace roste, a to nejvíce právě v oblastech s nedostatečnými zásobami vody. V roce 2030 čínská poptávka po vodě převýší poptávku o 25 %. Indii dojde voda kolem roku 2050.

Oblasti růstu a poklesu světové populace

2. Světové zásoby vody postupně omezuje globální změna klimatu. Za posledních 100 let se v některých oblastech dramaticky zhoršují problémy se suchem. Největší světové toky čelí úbytku vody a v arabském světě již dnes dochází k vytěžení (neobnovitelných) podzemních vodních zdrojů.

Oblasti se snižujícími se hladinami nejdůležitějších vodních toků

3. Ekonomický růst implikuje vyšší spotřebu vody. Čím bude svět rozvinutější, tím bude více žíznit.

Světová poptávka po vodě podle sektorů

Nejvíce vody na osobu spotřebují Američané. S rozvojem dalších regionů se bude spotřeba dále zvyšovat.

Roční spotřeba vody na osobu

Pokud bychom se zaměřili na čistou spotřebu vody, doveze Evropa miliardy kubických metrů vody ročně.

Virtuální čistý import/export vody spojený s obchodem se zemědělskými produkty

Peter Brabeck-Letmathe: Světu může dojít voda, a s ní i potraviny
PETER BRABECK-LETMATHE, předseda představenstva společnosti Nestlé, říká: "Už nynější spotřeba vody převyšuje míru, již ještě lze přirozeně znovu doplnit. Hrozí proto i nedostatek potravin."

40 % afrických a indických dětí trpí kvůli nedostatku pitné vody a stravy zdravotními obtížemi a poruchami růstu.

Oblasti, kde děti do pěti let trpí nedostatkem vody

Dá se proto očekávat, že se v budoucnu povedou o vodu povedou válečné konflikty. Asijské veletoky jsou z velké části napájeny z himálajských ledovců. Riziko ozbrojených střetů proto hrozí nejvíce v Bangladéši, Indii, Indočíně a Pákistánu.

Regiony s možnými budoucími válečnými konflikty kvůli vodě

Galerie: Která odvětví budou z vyšší poptávky po vodě profitovat?

Zdroj: Business Insider