Václav Klaus: Odchod Řecka, Itálie nebo Španělska z eurozóny? To je pouze sen falešných radikálů, takhle svět neběží
|

Václav Klaus: Odchod Řecka, Itálie nebo Španělska z eurozóny? To je pouze sen falešných radikálů, takhle svět neběží

Václav Klaus je ekonom, politik a současný český prezident, jehož druhé funkční období skončí počátkem roku 2013. Dlouhodobě kritizuje euro a Evropskou unii, nověji pak takzvané globální vládnutí, jehož prototypem má EU být. Po vypršení prezidentského mandátu bude s největší pravděpodobností působit ve vznikajícím Vzdělávacím institutu Václava Klause, pro nějž sídlo, pražský Hanspaulský zámeček, nedávno pronajal nejbohatší Čech Petr Kellner, největší akcionář PPF Group.

Eurozóna Politika Evropská unie
Václav Klaus

Nečasova vláda říká, že vychází vstříc podnikatelům. Opravdu? Vytváří svými opatřeními lepší podnikatelské prostředí?

Václav Klaus (VK): To bychom museli říci vůči čemu, v porovnání s čím. Mám pocit, že se jistého bodu přijatelnosti podnikatelského prostředí dosáhlo v 90. letech, ale od té doby pozoruji spíše zhoršování. Nemyslím si však, že je to výlučně vinou české vlády. Může za to spíše valící se, nepřetržitý proud direktiv Evropské unie, které nás posouvají od smysluplného podnikatelského prostředí úplně jinam.

Co máte konkrétně na mysli?

VK: To, že je do každé ekonomické aktivity přidávána kontrola, je přidáváno několik nesmyslných podmínek, je přidáváno několik úředníků, kteří k ní zase musejí přidat razítka. Do jisté míry se tak děje na základě zelené ideologie a do jisté míry stále ještě na základě ideologie socialistické. To jsou dva hlavní proudy myšlenek, které k nám z Evropy jdou. Konkrétně můžeme mluvit o programu REACH na straně jedné, o domech s nulovou spotřebou energie na straně druhé, můžeme mluvit o tisíci dalších věcí. Třeba o nejrůznějších formách kvaziochrany spotřebitelů.

Vláda uvádí, že ke zlepšení podnikatelského prostředí přispěje například nově zřizovaným Státním fondem rizikového kapitálu. Bude mít tento krok kýžený efekt?

VK: Zaprvé musím přiznat, že o vzniku tohoto fondu vůbec nevím, to je pod mojí rozlišovací schopností. Vůbec si nejsem vědom, že by vláda něco takového udělala. To je první půlka odpovědi, která už naznačuje její druhou polovinu. Domnívám se, že stát nemá co pomáhat rizikovému kapitálu. Ten si musí pomoci sám.

Říkáte, že je potřeba veřejné finance ozdravit jiným způsobem než zvyšováním daní, a že je to potřeba hned teď. Děje se to?

VK: Vláda daně zvyšuje, což je naprosto evidentní. Netroufá si zastavit nepřetržitý nárůst výdajů státního rozpočtu. To je podle mého názoru velká chyba. Touto cestou se určitě jít nemá.

Míníte též, že by se vláda měla primárně zaměřit na snižování mandatorních výdajů, nikoli na omezování těch takzvaných ostatních výdajů. Je bezkoncepční škrtání pro ekonomiku nakonec spíše škodlivé?

VK: Mandatorní výdaje pochopitelně v našem rozpočtu dominují. Posunují státní rozpočet do dlouhodobě neúnosné situace. Vláda to řeší tím, že si troufá škrtat tam, kde může, kde smí, kde jí to zákony nezakazují, čili tam, kde se to nedotýká mandatorních výdajů. Těch dalších výdajů je už relativně málo. Tam už každý škrt znamená dost výraznou změnu.

Dejte příklad, prosím.

VK: Když se podíváme na výdaje na armádu, v jistém svém vrcholu, v polovině minulého desetiletí, činily 75 miliard korun. Dnes se dostávají pod 40 miliard. To je tak radikální změna, že nemůže nemít na armádu zásadní dopad. To, že armáda do dnešních dnů přežila, na jedné straně znamená, že tam určitá "vata" být musela, jinak by se přece armáda už dávno musela dostat do neřešitelné situace. Ovšem takovýto pokles není racionální. Nemůžeme si myslet, že lze paušálně škrtat a armáda bude schopna vykonávat přesně to samé, co jsme po ní dosud chtěli.

Jste tedy primárně pro škrtání mandatorních výdajů. Kde byste s jejich snižováním začal?

VK: Řekl bych to jinak. Ty další, takzvané ostatní výdaje se už dále příliš škrtat nedají, aniž by to nemělo evidentně nesmyslné dopady. Teoreticky pochopitelně můžeme zrušit armádu zcela – získáme tak dodatečných 40 miliard na další výdaje. To bych ovšem jako vrchní velitel ozbrojených sil nedoporučoval.

A kde byste začal se snižováním mandatorních výdajů?

VK: To bychom si museli vzít k ruce tabulky a provést pořádnou analýzu. To však není úkolem prezidenta.

Lze se takzvaně proškrtat k prosperitě? Někteří ekonomové soudí, že ano, jiní, třeba laureát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman, že jde o čirý nesmysl.

VK: Krugman a lidé kolem něho, ale i další ekonomové typu Josepha Stiglitze, jsou zcela pomýlení. Ti pořád ještě nepřekročili triviální keynesiánství. To je smutné, neboť jinak jsou docela schopnými teoretickými ekonomy.

V praxi se však ztrácejí?

VK: Jakmile vykročí za hranice naprosto čistých teorií a začnou se plést do hospodářské politiky, navrhují nesmysly. Heslo "proškrtat se k prosperitě" je hloupost. Tím nám jenom podsouvají, že my nějaký takový program máme. Vytvářejí si papírového tygra, s nímž pak bojují. Nikdo neříká, že škrtáním vytvoříme prosperitu. My pouze říkáme, že není možné pokračovat s dalším navyšováním dluhů, a že tedy jsou škrty nezbytnou věcí, kterou nelze nedělat.

Česká republika na tom v evropském kontextu, co se zadlužení týče, není vůbec špatně. Jsme na tom lépe než země typu Švédska, Německa či Belgie. Ozývají se tedy hlasy, i ty expertní, říkající, že s redukcí výdajů netřeba překotně spěchat, že je naopak potřeba brát sociální ohledy stran dopadů škrtů a podobně.

VK: O tom, že se při škrtání musí brát ohledy, nikdo nepochybuje. Úlohou vlády je, aby udržovala elementární sociální kohezi. Nelze tudíž zemi rozbourat nesmyslnými škrty. Každý škrt musí být tisíckrát pozorně zvážen. Ale nevidím sebemenší možnost pro pokračování našeho zadlužování.

Problém není tady ani tak ve výši dluhu, jako spíše v tom trendu, v trendu pokračujícího zadlužování?

VK: Ano. Dnes jsme již překročili hranici 40 % státního dluhu vůči HDP. Před pár lety to bylo daleko méně. Uvědomme si, že pokud dnes máme deficity kolem 3 nebo 4 %, znamená to, že je-li letos dluh 41 %, napřesrok bude 45 %, pak 49 a 53 %. To je nikdy nekončící spirála, která může mít jedině zhoubné důsledky. My zadlužení nesnižujeme, my ho nadále zvyšujeme.

Navzdory tomu, že výdaje na armádu tak spadly.

VK: Když jsme opět u té armády – jestliže rozpočet na ni, a mluvíme v řádových číslech, bude 40 miliard, a jestliže deficit bude 100, 120 nebo 140 miliard, znamená to, že rozpočtová položka "výdaje na armádu" bude třetinou či čtvrtinou našeho deficitu. Navíc, kdybychom sečetli výdaje na armádu s výdaji na policii, pořád to bude dohromady méně, než kolik činí samotný deficit našeho státního rozpočtu.

Zmínil jste zhoubné důsledky, jež spirála zadlužení může mít. Co jimi konkrétně myslíte? Máte v hlavě nějaké možné scénáře?

VK: Formulace scénářů, to je věc, která mě neláká a nezajímá. Ale vrátím se ještě jednou k té armádě. Při vstupu do NATO jsme slíbili, že na obranu budeme dávat 2,1 % HDP. Zda to bylo rozumné, je jedna věc, já jsem však tehdy protestoval ještě proti něčemu jinému. Jako finančník vím, že všechny pokusy předem rozdat státní rozpočet ve stylu 1 % na kinematografii, 2 % na toto, tolik a tolik na vědu a podobně jsou nesmysl. Lobbisté z těchto světů chtějí, aby se ty hodnoty zafixovaly předem, jenže pak se musí provést ono pověstné dopočítávání do jedné – a to často nevychází. Ostatně, ačkoli jsme slíbili dávat na armádu ta 2,1 %, vypadá to, že příští rok dáme jen 0,9 %.

Dluhy jsou zjevně silnou čárou přes rozpočet.

VK: Uvědomme si, že výdaje na placení dluhů v takových zemích, jako je Německo, dosahují každoročně 3 % HDP. V horších zemích typu Itálie jsou to 4 %, v zemích jako Řecko 7 %. Porovnáme-li to s tím, že jsme na armádu slíbili 2,1 %, tak si každý musí uvědomit, jak neúnosná jsou čísla týkající se splácení státních dluhů. Kdybychom mohli dát každý rok jedno, dvě, tři procenta HDP na věci, které nezbytně potřebujeme, místo abychom s nimi spláceli dluh, to by přece bylo pro naši zemi bezvadné. Není tedy jiné cesty než dluhy zastavit.

Enormní zadlužení trápí téměř celou Evropu. Její integrace je navíc nyní podle vás ve slepé uličce. A ze slepé uličky je jediná cesta – zpátky. Europolitici se však snaží jít dále. A množí se názory, že jdou hlavou proti zdi.

VK: Opravdu, ti politici zkoušejí jít slepou uličkou stále dále. Nové heslo, které si pro cestu dále zvolili, zní "bankovní unie". Bankovní unie je nesmyslným pojmem, který kdosi razí, aniž přesně ví, co všechno může znamenat.

Zůstaneme-li u té metafory, jak dlouho se dá slepou uličkou jít?

VK: To nelze říci. Slepou uličkou byl nepochybně komunismus a touto uličkou se také šlo poměrně dlouho. V tomto se liším od mnoha lidí, kteří si myslí, že mají se mnou identické názory na Evropu, a přitom jsou přesvědčeni, že to už zítra všechno "rupne". Je to jako za socialismu, v 70. či 80. letech si také spousta lidí myslela, že to rupne "už zítra". Na to jsem mával rukou, protože jsem věděl, že to pravda není.

Za jakého stavu věcí už prostě bude muset dojít k otočení se v té uličce?

VK: Náklady chybného směřování narůstají každým dnem. Rozhodující tedy bude, kdy nastane takový moment, že tyto náklady již nebudou dále tolerovatelné. Ale já si nemyslím, že je to otázka dnů, týdnů či měsíců – jako za toho komunismu.

Evropa tedy může takto putovat řádově ještě léta?

VK: Určitě. To je pouze přání či sen všech těch falešných radikálů, když si myslí, že už zítra vypadne Řecko, pozítří Itálie, popozítří Španělsko. Takhle svět neběží.

Třeba pan Soros před nedávným evropským summitem vyzval k tomu, aby Evropa vytvořila fond na nákup španělských a italských dluhopisů. A pokud prý nebudou přijata razantní opatření, hrozí euru kolaps.

VK: Ale pan Soros se mýlí prakticky ve všem, co kdy řekl.

Říkáte, že je potřeba měnit systém, nikoli čekat, že se změní lidé. Neznamená to ovšem, že pokud by se měla zásadně změnit situace v Evropě, bude se tak muset stát prostřednictvím revolucí či krveprolití? Vždyť eurobyrokraté a europolitici jsou v mnoha případech nezvolení, neodvolatelní, a systém, z nějž žijí, sami neodstraní.

VK: Je naprostým omylem svalovat na euroúředníky vinu za současnou situaci v Evropě. Kritika byrokracie není kritikou systému. Ostatně, kritika byrokracie byla povolena i za komunismu. Údajně satirický časopis Dikobraz šil do úředníků od rána do večera. To je totiž v každém režimu povolená (režimem povolená) kritika. Jestliže tedy sklouznete ke kritice evropských byrokratů, přistupujete na evropskou hru. Protože kritizujete detail či důsledek systému, a nikoli systém jako takový.

Eurobyrokracie je tedy jen doprovodným jevem europolitiky?

VK: Jistě. Euroúředníci se chovají naprosto racionálně. Maximalizují svůj užitek, kterým je prodlužování kariéry v těchto institucích, platy, které dostávají, všechny možné benefity, jež z toho mají. Chovají se zkrátka naprosto racionálně a nemají sebemenší důvod stávající systém měnit. A dělají dobře! Pohybují se v rámci daného systému.

Systému, jejž mohou změnit jedině europolitici.

VK: Ano, samozřejmě. A k tomu, aby tak učinili, je nemůže donutit nikdo jiný než lidé, voliči, prostě občané jednotlivých členských zemí. Shora žádná změna nastat nemůže.

Tím se opět dostáváme k problému, jejž vyzdvihujete i v rámci kritiky takzvaného globálního vládnutí, tedy že představitelé řady globálních institucí nejsou nikým voleni, a nejsou tedy ani voliči odvolatelní. Lze pak "zdola", konvenční cestou, vůbec něco změnit?

VK: Viníky tohoto stavu jsou ti politici, intelektuálové či novináři, kteří nechtějí demokratickou kontrolu, kteří nechtějí demokracii. Jsou to elitisté, kteří touží pouze vládnout a pochopili, že daleko snadněji se vládne v nadnárodních až globálních institucích než v těch národních. Všichni evropští politici čas od času radostně odjíždějí na zasedání Evropské rady, protože když vypadnou ze své Prahy, Varšavy, Říma nebo Madridu, jsou najednou osvobozeni od tlaku voličů. S méně starostmi pak sedí v uzavřeném kruhu, v němž mezi sebou rozhodují. A poté se jen neradi vrací do těch svých měst, neboť tam se pod jistou demokratickou kontrolu zase dostávají.

Globální vládnutí ale označujete nejen za styl politiky, nýbrž rovnou za ideologii.

VK: Jde o hlavní nebezpečnou ideologii současnosti. Jejími stoupenci jsou – slovy Johna Fonteho – transnacionální progresivisté. Tato ideologie je dnes opravdovým nebezpečím, nikoli komunismus nebo starý socialismus. A evropské vládnutí je pochopitelně prototypem globálního vládnutí, globálního rušení demokracie.

Jaký důsledek tedy bude mít eurokrize? Zviklá alespoň některé stoupence globálního vládnutí, nebo budou v jeho prosazování ještě zatvrzelejší?

VK: Zatvrzelí budou, to zcela jistě. Myslím si však, že ta krize ještě nedosáhla svého dna. A nedosáhla ani takové hloubky, aby donutila spoustu lidí změnit názory. V případě komunismu také trvalo dlouho, než většinově převládl názor, že takhle to prostě dál nejde.

Není ovšem například vlna protestů proti zákonům ACTA důkazem nefunkčnosti konceptu globálního vládnutí? Globální instituce upekly mezinárodní dohodu, ale jakmile měla být ratifikována národními státy, vzedmul se "zdola" odpor občanů a zákony ACTA jsou dnes označovány za politicky mrtvé.

VK: Pro mě kauza kolem ACTA nebyla testem globálního vládnutí. Stalo se pouze to, že někteří "facebookisti" a "twitteři" začali protestovat, vlády jednotlivých zemí se "pokakaly" strachy a rychle couvly. To ovšem není debata o globálním vládnutí.

Ale vede tuto debatu vůbec někdo?

VK: Těch lidí moc není. A uvědomuji si stále silněji, že i ti, co ano, jsou jaksi smířlivější než já.

Jak to?

VK: Četl jsem teď knihu Thila Sarrazina, který má v Německu pověst až radikálního odpůrce politické korektnosti a Evropské unie. Zjistil jsem z ní, že on patřil k těm, kteří Evropu a svět k současnému převládajícímu modelu uvažování postrkovali. Sarrazin byl 35 či 40 let součástí establishmentu, byl špičkovým pracovníkem německého ministerstva financí, který psal stanoviska k návrhům Maastrichtské smlouvy, stanoviska k návrhům eura. Lidé jeho typu neumí své mládí či léta, kdy jim bylo třicet, čtyřicet či padesát a byli pracovníky nebo poradci vlád, jen tak škrtnout a odepsat.

Proto je z vašeho pohledu smířlivý?

VK: Smířlivý není, je smířlivější. Já se totiž necítím ani v nejmenším být tím, kdo Evropu a svět k nynějšímu modelu uvažování postrkoval. Naše země byly kvůli komunismu mimo. Ostatně, potvrdil mi to sám Sarrazin. Když jsem dokončil svůj nedávný berlínský projev, přišel ke mně a vyřkl větu, kterou jsem plně pochopil až po přečtení té jeho knihy: "Sie sind aber wirklich ein Radikale."

Co musíte ráno vědět (17. října)
Co musíte ráno vědět (17. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (17. října)

Jak se ve středu obchodovalo v Evropě a na Wall Street, jakým tempem rostly v září spotřebitelské ceny v eurozóně a...
Musíte vědět
Americké akciové indexy v polovině týdne klesly, investory zklamala…
Americké akciové indexy v polovině týdne klesly, investory zklamala…
včera v 22:00

Americké akciové indexy v polovině týdne klesly, investory zklamala data z ekonomiky

Americké akcie ve středu oslabily v důsledku nepříznivých ekonomických statistik, které přebily převážně pozitivní...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Reuters: FCC schválila fúzi operátorů T-Mobile US a Sprint
včera v 20:27

Reuters: FCC schválila fúzi operátorů T-Mobile US a Sprint

Americká Federální komise pro spoje (FCC) schválila plánované spojení telekomunikačních operátorů T-Mobile US a...
Americké akcie Fúze a akvizice Telekomunikace
Odboráři a GM dosáhli dohody, která by mohla ukončit stávku
včera v 18:33

Odboráři a GM dosáhli dohody, která by mohla ukončit stávku

Americký odborový svaz United Auto Workers (UAW) sjednal s největší americkou automobilkou General Motors předběžnou...
Americké akcie Odbory Platy a osobní ohodnocení
Evropské akcie uzavřely středeční obchodování smíšeně, dařilo se…
Evropské akcie uzavřely středeční obchodování smíšeně, dařilo se…
včera v 18:00

Evropské akcie uzavřely středeční obchodování smíšeně, dařilo se automobilovému sektoru

Evropské akciové trhy ve středu hledaly jednotný směr, když investoři monitorovali vyjednávání o brexitu. Média sice...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
FT: ČR, Polsko a Maďarsko již nechtějí být zeměmi s levnou prací
včera v 17:50

FT: ČR, Polsko a Maďarsko již nechtějí být zeměmi s levnou prací

Česká republika, Polsko a Maďarsko se snaží zbavit pověsti zemí s levnou pracovní silou. Chtějí se tak posunout do...
Česká republika Polsko Maďarsko
Dlouhý: Digitální technologie umožní výraznější růst mezd
včera v 17:04

Dlouhý: Digitální technologie umožní výraznější růst mezd

Zavádění digitálních technologií v tuzemském průmyslu a službách v budoucnu podle prezidenta Hospodářské komory...
Česká republika Technologie Platy a osobní ohodnocení
Pražská burza ve středu zpevnila pošesté v řadě, index PX táhly banky
Pražská burza ve středu zpevnila pošesté v řadě, index PX táhly banky
včera v 16:45

Pražská burza ve středu zpevnila pošesté v řadě, index PX táhly banky

Pražská burza ve středu rostla šestý den v řadě, index PX stoupl o 0,65 % na 1 026,98 bodu. Nahoru burzu táhly...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Čína podle vlády odstraní obchodní restrikce pro zahraniční banky
Čína podle vlády odstraní obchodní restrikce pro zahraniční banky
včera v 16:31

Čína podle vlády odstraní obchodní restrikce pro zahraniční banky

Čína odstraní obchodní restrikce pro zahraniční banky, makléřské společnosti a firmy zabývající se správou majetku....
Čína Banky
Ze světa investičních doporučení (16. října)
včera v 15:00

Ze světa investičních doporučení (16. října)

Které akcie si ve středu vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení
Inflace v Kanadě v září meziročně stagnovala na 1,9 %
včera v 14:40

Inflace v Kanadě v září meziročně stagnovala na 1,9 %

Spotřebitelské ceny v Kanadě v září meziročně vzrostly o 1,9 %, a rostly tak stejným tempem jako v předchozím měsíci ...
Kanada Inflace
Maloobchodní tržby v USA v září meziměsíčně klesly o 0,3 %
včera v 14:30

Maloobchodní tržby v USA v září meziměsíčně klesly o 0,3 %

Maloobchodní tržby v USA v září meziměsíčně klesly o 0,3 % po růstu o 0,6 % v předchozím měsíci. Analytici naopak...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Maloobchod
Italská vláda schválila tříprocentní digitální daň
Italská vláda schválila tříprocentní digitální daň
včera v 14:05

Italská vláda schválila tříprocentní digitální daň

Italská vláda schválila jako součást zákona o rozpočtu na příští rok i digitální daň, která začne automaticky platit...
Itálie Daně
USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 11. října stoupl o 0,5 % …
včera v 13:00

USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 11. října stoupl o 0,5 % (předchozí týden: +5,4 %)

Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 11. října po sezónním očištění údajů stoupl proti...
Hypotéky Americký realitní trh Nemovitosti
Čistý zisk Bank of America klesl, ale předčil očekávání analytiků
Čistý zisk Bank of America klesl, ale předčil očekávání analytiků
včera v 12:45

Čistý zisk Bank of America klesl, ale předčil očekávání analytiků

Čistý zisk společnosti Bank of America se ve třetím čtvrtletí meziročně snížil o 21 procent na 5,27 miliardy dolarů....
Bank of America Výsledková sezóna Americké banky
EK nařídila Broadcomu pozastavit některé obchodní dohody
EK nařídila Broadcomu pozastavit některé obchodní dohody
včera v 12:28

EK nařídila Broadcomu pozastavit některé obchodní dohody

Evropská komise ve sředu nařídila americkému výrobci čipů Broadcom, aby přestal uplatňovat některá obchodní...
Americké akcie Technologie Evropská unie