ECM: Má developerská společnost šanci na nový start?
|

ECM: Má developerská společnost šanci na nový start?

Předložený reorganizační plán společnosti ECM počítá i s možností restartu firmy. Zárodkem by se stalo obchodní centrum ve Zlíně.

ECM Developerské firmy Akcie ČR
ECM - ilustrační obrázek

V dobách realitního boomu byl symbolem developerské společnosti ECM Real Estate Investments (ECM) rozsáhlý projekt výškových budov City na pražské Pankráci. Pak ale přišel pád z výšin a firma skončila v insolvenci. V případě, že se podaří její restart, s nímž počítá reorganizační plán, stane se hlavní značkou společnosti plánované obchodní centrum Kaskády Zlín.

Jenže nezodpovězené zůstávají dvě podstatné otázky: přijmou vůbec soudem povolený plán věřitelé? A pokud ano, je reálné zadluženou firmu oživit? Zopakujme si základní fakta:

  • Insolvenční řízení začalo 11. dubna loňského roku na návrh České spořitelny. Na schůzi, která se konala 20. července 2011, věřitelé odhlasovali vyslání ECM do konkurzu. Mezi hlavní zastánce tohoto radikálního řešení patřili skupina PPF a insolvenční správce Ivo Hala. Rozhodující roli ve výsledku červencové schůze sehrál fakt, že správce nepřiznal hlasovací práva největší skupině věřitelů – držitelům eurobondů, jež zastupovala společnost Astin Capital. Právě tito věřitelé dávali přednost reorganizaci před konkurzem.

  • Vrchní soud v Praze v říjnu loňského roku verdikt o prohlášení konkurzu kvůli procesním chybám zrušil. Věřitelská schůze proto jednala o osudu ECM znovu, a to 22. listopadu 2011. Jenže výsledkem jednání bylo, že se věřitelé nedokázali dohodnout na řešení a verdikt o konkurzu, nebo reorganizaci nechali na soudu. Ten dlouhotrvající nejistotu letos 15. března ukončil a vydal usnesení, v němž povoluje reorganizaci firmy. Společnost Astin Capital měla předložit reorganizační plán. Městskému soudu v Praze jej zaslala v pátek 31. srpna.

  • V plném znění byl návrh reorganizačního plánu spolu s dalšími dokumenty zveřejněn v internetové verzi insolvenčního rejstříku v úterý 4. září. Záhy byl ale dokument smazán. Dostal se totiž na veřejnost dříve, než soud schválil zprávu o reorganizačním plánu ECM. Při tomto schvalování soud posuzuje, zda zpráva, která uvádí samotný reorganizační plán, má všechny náležitosti, jež vyžaduje zákon.

  • Usnesení o schválení zprávy o reorganizačním plánu bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno 5. září, a následně byl opět zveřejněn i kompletní reorganizační plán.

Přemrštěný posudek?

Tolik tedy procesní záležitosti. A o co se v insolvenčním řízení ECM hraje? Ve znaleckém posudku, který vypracovala společnost Equita Consulting, byla vyčíslena hodnota majetkové podstaty firmy na více než 1,2 miliardy korun. Pro úplnost dodejme, že na schůzi, která se konala ve středu 5. září, věřitelé znalecký posudek neschválili a žádají o jeho doplnění.

Výtěžek dosažitelný při zpeněžení majetku ECM se jen stěží vyrovná vyčíslené hodnotě přes 1,2 miliardy. Důležitou roli v tom, proč bude objem peněz při prodeji nižší, sehraje ekonomická situace. "Po relativně silném růstu většiny evropských ekonomik v roce 2010 z důvodů návratu výkonu a produkce těchto ekonomik na předkrizovou úroveň došlo v roce 2011 k mírnému ochlazení růstu a po první polovině roku 2012 je již téměř zřejmé, že oživení výkonu ekonomik lze očekávat nejdříve v roce 2014," argumentuje se ve znaleckém posudku firmy Equita Consulting. Právě negativní očekávání může dle společnosti Equita Consulting zkomplikovat rozprodej projektů ve vlastnictví ECM, které jsou rozmístěny v Česku, v Polsku, Rusku a v Číně.

Zpeněžení majetku může negativně ovlivnit také to, že s insolvenčním řízením ECM jsou spojeny desítky soudních sporů. Část potenciálních investorů bude jistě spekulovat na dosažení nižších cen, pokud nakupují od firmy, která se ocitla v insolvenci. A další komplikaci dodává zdroj ČESKÉ POZICE, který působí na realitním trhu: "V dnešní době je projekt na papíře, bez pronájmů nebo zahájených jednání bohužel jen velmi obtížně prodejný." Většinu majetku, který ECM zpeněžuje, tvoří pozemky, na nichž je plánována výstavba.

Znalec odhadl dobu zpeněžení majetku ECM na 36 měsíců, likvidační hodnotu pak zhruba na miliardu korun. Tuto částku ale ještě sníží náklady spojené s prodejem, výdaje na právníky a poradce a odměna insolvenčnímu správci. Do insolvenčního řízení byly přihlášeny pohledávky za téměř 9,5 miliardy korun. Je tedy zřejmé, že i při úspěšném odprodeji majetku ECM, se věřitelé dočkají jen zlomku z dlužné sumy.

Peníze pro věřitele

Podívejme se nyní na reorganizační plán, který navrhla společnost Astin Capital a o němž se bude hlasovat na následující schůzi věřitelů. "Hlavním způsobem reorganizace je převedení majetku dlužníka na peníze za účelem uspokojení věřitelů dlužníka," píše se v reorganizačním plánu. Astin Capital tedy navrhuje, aby se postupně rozprodávaly projekty z portfolia společnosti ECM.

S tím počítal i plán, který od počátku insolvenčního řízení prosazovalo vedení ECM. Z portfolia doporučoval management pokračovat v Epoque Residence a Epoque Office, které jsou součástí projektu City na Pankráci, dále v projektech Poznaň Residence, Shopping Center České Budějovice a Shopping Center Kaskády Zlín. Podmínkou tohoto byznysového záměru bylo zajištění dodatečného financování ve výši 113 milionů eur. Se zachováním takto rozsáhlých developerských aktivit ani s financemi z vnějšku ale plán Astin Capital nepočítá.

Pokračování článku najdete na serveru Českápozice.cz

ČS: Zářijová akciová strategie pro české akcie
Jaký výhled mají analytici České spořitelny na domácí akciový trh pro zářijové obchodování?