Které české akciové fondy mají smysl? Vybírejte podle manažera!
|

Které české akciové fondy mají smysl? Vybírejte podle manažera!

Loni v červnu jsem zveřejnil seznam nejlepších českých podílových fondů investujících do akcií. Zajímalo mě, zda se od té doby něco změnilo, zda silné podílové fondy zůstaly silnými a slabé slabými.

Investiční portfolio Akciové fondy Investování

V textu jsem předložil výsledky zkoumání výkonnosti podílových fondů těch investičních společností, které jsou sdruženy v asociaci AKAT ČR. To byl také zdroj informací o hodnotách podílových listů. Hodnotil jsem jen ty fondy, jejichž historie byla dohledatelná alespoň po konec roku 2007, tedy do období před velkými propady kapitálových trhů. Pro připomenutí zde publikuji tehdejší seznam hodnocených fondů, fondy jsou seřazeny od nejlepšího po nejhorší v závislosti na jejich výkonnosti ve vybraných obdobích.

Jako nejlepší jsem podle výkonnosti v celé řadě dílčích období vyhodnotil fondy TOP Stocks od společnosti ISČS. Fondy ze skupiny Erste a České spořitelny obsadily pět ze sedmi prvních míst a mým závěrem bylo, že tato skupina má zřejmě nejlepší portfoliomanažery. Fond TOP STOCKS se umísťuje na špičce různých hodnocení pravidelně, není to tedy velké překvapení.

Srovnání českých akciových fondů z léta 2012

Jaké jsou nové výsledky od cenového dna 4. října 2011, tedy ode dne, kdy jsem ukončil testování v předchozím svém zkoumání?

Změnilo se jen málo. Mezi nejlepší fondy se dostaly jen dva fondy od ČSOB, jinak nejlepší minulé fondy zůstaly nejlepšími. Od předchozí tabulky se tato liší posledními třemi sloupci. Ty obsahují informace o výkonnosti v období října 2007 až ledna 2013 (třetí sloupec odzadu), za právě uplynulý rok (druhý sloupec odzadu) a od cenového dna na podzim 2011 do současnosti (poslední sloupec).

Z uvedených 27 akciových fondů denominovaných v CZK jen dva dokázaly skončit v plusu od října 2007. Investor by tedy udělal daleko lépe, kdyby se držel pasivního investování do indexu S&P 500. Potěšující ale je, že zde existuje skupina portfoliomanažerů, kteří dokáží konzistentně překonávat uvedený index.

Srovnání českých akciových fondů z ledna 2013

Poslední tabulka ukazuje výsledky širšího spektra podílových fondů investujících do akcií. Jsou v ní zahrnuty i fondy, jejichž historie je kratší a u kterých bylo možné provést srovnání alespoň za poslední rok a půl.

Mezi nejlepšími fondy jsou tentokrát nejen fondy ESPA a ISČS, ale i fondy ČSOB a ING. Dobré umístění fondů skupiny Erste kazí to, že tato skupina má nyní také ty nejhorší fondy.

Srovnání českých akciových fondů včetně těch s kratší historií

Jaký závěr z tohoto srovnání lze učinit? Vyplatí se investovat výběrově do fondů, jejichž manažeři dlouhodobě prokázali své vynikající schopnosti. Skupina těchto fondů je poměrně stabilní. Je to tedy o manažerech, o schopnostech jednotlivých lidí.

Mezi nejlepšími fondy mají své zástupce všechny investiční společnosti, stejně tak je ale mají i v té horší půlce, takže vybírat jen podle jména investiční společnosti nestačí. Mezi nejlepšími fondy byly fondy nejrůzněji tematicky zaměřené, nelze si ale nevšimnout, že mnoho z těch dobrých fondů investovalo do světových akcií, do akcií emerging markets, do realit. Této skladby bych se osobně držel v převážné míře i do budoucna.

Nejlepší české akciové fondy: Kde zaostanete za světem nejméně, a kde házíte peníze do koše
Špatná výkonnost pražské burzy v posledních letech mě vedla k tomu, abych srovnal české akciové podílové fondy. Jedním z důvodů, proč čeští investoři stále preferují české akcie, jsou kurzová rizika. Málokdo chce riskovat tím, že převede své úspory například na americké dolary, které pak investuje do amerických akcií. Riskuje totiž situaci, že by v době růstu trhů mohla zároveň posílit česká koruna, což by jeho zisky znehodnotilo.