SMART vs. DUMB Money: Jsou již akcie na vrcholu?
|

SMART vs. DUMB Money: Jsou již akcie na vrcholu?

Cenový vrchol na akciovém trhu je ještě před námi. Růst může trvat ještě 1 až dva měsíce, během té doby ale mohou nastat drobné korekce. Hlavní jarní cenový vrchol by se mohl objevit v okamžiku, kdy bude SMART-DUMB Money indikátor opět ve větším záporu.

Ekonomické a tržní indikátory Světové akcie Investiční a ekonomický výhled

Podíval jsem se na SMART a DUMB money indikátory ukazující aktivitu na trhu – kdo prodává, a kdo nakupuje. Použil jsem k tomu objemový rozdílový market breadth indikátor porovnávající objemy u vybrané skupiny akcií a podílových fondů (kladný mínus záporný objem, kladný objem je spojený s růsty cen, záporný objem s poklesy cen akcií v určité skupině).

SMART-DUMB Money indikátor nemá být vyjádřením toho, že jsou snad drobní investoři hloupí. Je to ale zažitý pojem ve finančním světě v souvislosti s finančními toky na trzích. Proto jej také používám. Indikátor jsem oproti předchozím prezentacím vylepšil. Namísto skupiny Blue Chips, která původně obsahovala hodně titulů skupiny utilit (veřejných služeb), jsem použil akcie oblíbené u investičních bank a akcie vykazující velmi pravidelnou cykličnost vývoje. Všechny tyto akcie patří mezi velmi obchodované, jde o známá jména.

Tento indikátor nyní dobře vyjadřuje princip fungování trhů, tedy vztah mezi investičními bankami a drobnými spekulanty a investory. Během poklesů cen na akciových trzích banky nakupují to, co drobní investoři vyprodávají. V okamžiku cenových den u akciových indexů je rozdílový objemový indikátor na maximech a ukazuje, že na dně odteklo maximální množství objemu z fondů, kdežto maximální objem přitekl do akcií oblíbených u investičních bank. Opačně to funguje během růstu. Během růstu banky postupně prodávají to, co nakoupily během poklesů.

Není to jen domněnka, je to fakt potvrzený mimo jiné i COT reporty. Během růstu cen na trzích narůstají SHORT pozice skupiny investičních bank, ty jsou pak na maximech právě v okamžicích cenových vrcholů (LONG pozice spekulantů jsou na cenových vrcholech u futures kontraktů na maximech). **Na grafu je vidět vývoj ETF SPY (S&P 500) a SMART-DUMB objemového indikátoru. Ten v podstatě potvrzuje to, co je patrné z COT reportů, ale není k dispozici jen jednou týdně v pátek s aktuálními hodnotami (okamžik, kdy jsou COT reporty publikovány), ale kdykoli.

V době všech předchozích cenových vrcholů od roku 2010 byl tento indikátor u dna, v záporu. Znamenalo to, že banky měly vyprodáno, držely minimum LONG pozic, a naopak maximálně zainvestovaní v LONG pozicích byli drobní fondoví investoři. Dnešní situace ukazuje, že banky zřejmě teprve začínají prodávat. Indikátor teprve začíná klesat z vrcholu. Z grafu je také vidět, že se maximální aktivita bank vyskytla v loňském roce v květnu a červnu. To bylo období největších nákupů.

Indikátor SMART-DUMB Money