Před pár lety bailout, dnes štědré bonusy: Americké firmy odměňují manažery, jako by se nechumelilo
|

Před pár lety bailout, dnes štědré bonusy: Americké firmy odměňují manažery, jako by se nechumelilo

Vrcholní manažeři firem, které musely být během finanční krize zachraňovány z peněz daňových poplatníků, si užívají štědrých bonusů. To vše s požehnáním amerického ministerstva financí. Takové závěry nabízí nedávná zpráva amerického bankovního regulátora.

Americká ekonomika Politika Bankéři

Report zveřejnil zvláštní inspektor pro problémová aktiva (TARP - Troubled Asset Relief Program - zákon o bankovních záchranných půjčkách z konce období Bushovy vlády - pozn. red.). Regulátor (zvaný Sigtarp) zjistil, že 68 z 69 výkonných manažerů z Ally Financial, American International Group a General Motors dostávalo se souhlasem ministerstva roční bonusy převyšující 1 milion USD.

S výjimkou jednoho všichni vrcholní manažeři AIG, která za své přežití vděčí více než 180 miliardám USD ve finančních injekcích od daňových poplatníků, dostávali více než 2milionové bonusy. 16 vrcholných manažerů ve třech firmách dohromady obdrželo v bonusech přes 100 milionů USD.

Chceme více!

"V roce 2012 tyto tři společnosti, na něž se vztahoval program TARP, přesvědčily ministerstvo financí, aby opět zmírnilo pravidla týkající se schvalování multimilionových platů a jejich navyšování, výplat bonusů a plnění výkonnostních ukazatelů," tvrdí Christy Romerová, zvláštní inspektorka TARP.

Regulátor v reportu obviňuje ministerstvo z hrubého selhání, protože odhalil, že k navýšení platů pro manažery AIG, Ally a General Motors připojilo svůj podpis. Bonusy se pohybovaly v rozmezí od 30 tisíc do 1 milionu USD. Selhal rovněž dohled ministerstva financí, který umožnil výplaty vyšších bonusů ve srovnání s tím, co dostávají manažeři na srovnatelných pozicích v jiných firmách.

Patricia Geoghegan, která měla na starosti dohled nad odměnami manažerů firem zahrnutých do programu TARP, všechna nařčení odmítá. Popírá, že by bonusy byly vyšší než v jiných firmách, a pokud k tomu přece jen v některých případech došlo, tak kvůli mimořádným okolnostem.

Z ministerstva přišla zpráva, že Obamova vláda platy manažerů diskutovaných firem snížila a požaduje, aby firmy své zaměstnance odměňovaly raději akciemi než hotovostí. Ministerstvo se v současné době zbavuje zbývajících akcií General Motors poté, co v prosinci prodalo poslední akcie AIG. Fedu to přineslo čistý zisk z investic téměř 23 miliard USD.

Odměny bankéřů: K bonusu patří malus
Je zarážející, jak málo se změnil systém odměňování vrcholných bankovních manažerů. Bankovní lobbisté a investiční bankéři rádi protiargumentují tím, že musejí tyto vysoké mzdy platit, protože jinak by největší talenty v bankovním oboru přešly ke konkurenci. Jaký to nesmysl.
Zdroj: New York Times