Petr Jakubík (EIOPA): Strukturální problémy, fragmentace ekonomik, nízké sazby a dluh? Evropský finanční systém je zranitelný
|

Petr Jakubík (EIOPA): Strukturální problémy, fragmentace ekonomik, nízké sazby a dluh? Evropský finanční systém je zranitelný

Evropské kvantitativní uvolňování navýšilo míru finančního rizika. Extrémně uvolněná měnová politika společně s nestabilitou na periferii eurozóny a geopolitickými třenicemi v našem okolí namíchaly koktejl, který by politici ani investoři neměli podceňovat, říká Petr Jakubík, vedoucí týmu zabývajícího se finanční stabilitou v European Insurance and Occupational Pensions Authority. Česko se jako malá otevřená ekonomika případnému dovozu problémů ze světa těžko ubrání, může ale zvýšit odolnost domácí ekonomiky, a to i s pomocí konsenzuální politiky s dlouhodobými cíli.

Česká ekonomika Rizika Eurozóna Evropská unie Finanční sektor Rozhovor Evropská ekonomika

Rizik, která by mohla ohrozit finanční stabilitu v Evropě, je na pohled stále dost. Která jsou v tuto chvíli z vašeho pohledu ta nejvýznamnější, která je potřeba nejpozorněji sledovat?

Petr Jakubík

Evropa se potýká s prostředím nízkých úrokových sazeb, které nedávno prohloubilo rozhodnutí Evropské centrální banky spustit kvantitativní uvolňování. Makroekonomické prostředí nízkých úrokových sazeb může za určitých podmínek podpořit ekonomický růst, ale na druhou stranu působí negativně na ziskovost dlouhodobých investorů, jako jsou pojišťovny a penzijní fondy. Jejich dlouhodobé závazky jsou totiž kryty aktivy s kratší splatností, a ta musejí být následně reinvestována za nižší výnos při zachování stejného rizika. Řada strukturálních problémů a fragmentace evropských ekonomik spolu s vysokou zadlužeností vlád a soukromého sektoru navíc značně brzdí růst hospodářství a činí finanční systém zranitelnějším.

O dopadech uvolněné měnové politiky v Evropě se už několik měsíců bouřlivě diskutuje. Podobně periodicky přicházejí na přetřes i makroekonomická a geopolitická rizika. Sledujete je?

Nepříznivě na evropské ekonomiky působí i vysoká míra nezaměstnanosti, především na jižní periferii eurozóny. Problémem je zejména nezaměstnanost mladých, z čehož těží různé populistické a extremistické politické proudy. To vytváří silné napětí ve společnosti a brzdí některé strukturální reformní kroky. K tomu se přidávají různá geopolitická rizika a konflikty ve světě s přímými ekonomickými dopady na EU. I přes mírně se zlepšující ekonomický výhled došlo oproti roku 2014 k nárůstu rizik, která se mohou projevit v delším horizontu. EIOPA tato rizika z pohledu sektoru pojišťoven a penzijních fondů rozebírá například ve své Zprávě o finanční stabilitě vydané na konci loňského roku, aktualizovaná verze bude publikována v polovině roku 2015.

Na této verzi pracujete, verdikt tedy ještě nemáte. Zeptám se ale na průběžný výsledek, respektive pocit. Dočkáme se letos zlepšení, nebo míra rizika zůstane na stávající úrovni?

Zmíněné problémy bohužel nemají jednoduchá řešení. Nezbytné strukturální reformy je například obtížné provést v období pomalého růstu hospodářství. Další vývoj navíc bude záležet na řadě externích faktorů, které budou rozhodující pro vnímání rizik finančními trhy. Současná situace, kdy dochází k poklesu kreditních spreadů, tedy kreditního rizika vnímaného finančními trhy, při nárůstu zadlužování jak vlád, tak soukromého sektoru, je dlouhodobě neudržitelná. Je živena politikou kvantitativního uvolňování ECB, která se snaží omezit deflační tlaky a podpořit růst. Vzniká velmi křehká rovnováha, která může být lehce narušena buď jednou významnou negativní událostí, nebo souhrnem řady menších negativních zpráv přicházejících ve stejnou dobu. Takovým spouštěčem by mohlo být třeba vyhrocení geopolitických rizik v podobě eskalace situace na Ukrajině a zhoršení vztahů mezi Ruskem a atlantickým blokem. To by mělo za následek prudký nárůst rizikových prémií s negativním dopadem na finanční trhy i reálnou ekonomiku.

Růst rizikových prémií se zdá být vzhledem k míře rizika, kterou jste zmínil, velice pravděpodobný. Pokud by k němu došlo, byl by to pro evropský finanční systém problém?

V krátkodobém horizontu se pravděpodobnost nárůstu rizikových prémií jeví jako poměrně omezená, a to zejména kvůli nedávnému rozhodnutí ECB spustit kvantitativní uvolňování. V dlouhodobém horizontu je tomu ovšem naopak. Otázka nezní, zda dojde k nárůstu rizikových prémií, ale kdy a jakým způsobem. Pozvolný růst úrokových sazeb reflektující makroekonomické fundamenty by měl na finanční systém stabilizující vliv. Problémem by byl prudký nárůst rizikových prémií při zachování nízkých bezrizikových sazeb, což by mělo značné negativní dopady mimo jiné i na sektor pojišťoven a penzijních fondů, což ukázaly loni provedené celoevropské zátěžové testy.

Vraťme se ke konfliktu na Ukrajině, kde situace navzdory několika pokusům o stabilizaci zůstává komplikovaná. Jak velkou hrozbu pro evropský finanční systém tamní válka představuje?

Evropa má na Ukrajinu jen omezené finanční vazby a ani Rusko nepatří z pohledu finančního systému mezi naše klíčové trhy. Přesto, pokud vynecháme extrémní scénář, tedy zastavení dodávek ruské ropy a zemního plynu do Evropy, je potřeba souvislosti dění na Ukrajině brát v potaz. Existují totiž i nepřímé efekty, jako jsou sekundární obchodní vztahy, které Evropu mohou zasáhnout. Podle dosavadních analýz se toto riziko zatím jeví spíše jako omezené. Výrazné problémy by podobný scénář mohl vyvolat zřejmě jen v případě, že by spolu s dalšími negativními událostmi spustil zmíněné prudké přehodnocení rizikových prémií v některých evropských ekonomikách.

V Česku často zaznívá názor, že jsme ostrůvkem relativní stability, který díky obezřetné politice bank a finančních institucí obecně může tlumit vnější turbulence. Jak to vnímáte vy?

Český finanční sektor, kterému dominuje bankovní sektor, je výrazně orientovaný na dluhopisová portfolia. Nárůst volatility na dluhopisových trzích by tedy negativně postihl i český finanční systém. Hlavní rizika přitom přicházejí ze zahraničí. Česká republika je malá otevřená ekonomika, obchodně výrazně propojená s ostatními zeměmi Evropské unie, zejména s Německem. Negativní vývoj hospodářství zemí eurozóny se tak promítá i do vývoje v Česku, jelikož zvyšuje riziko v podobě nárůstů míry nesplácení úvěrů, pro domácí finanční sektor zásadních.

To nejpodstatnější z pohledu finanční stability v Česku se tedy děje za hranicemi, tedy mimo dosah českých finančních institucí a regulátorů. Dá se i tak odolnost domácí ekonomiky nějak navýšit?

Možnosti české hospodářské politiky bojovat proti zmíněným vnějším faktorům jsou značně omezené. Na druhou stranu je nepochybně možné dopady toho, co se děje za hranicemi, omezit zvýšením odolnosti domácí ekonomiky. Toho lze dosáhnout větší diverzifikací zahraničního obchodu, vytvořením stabilního a fungujícího institucionálního rámce a celkově stabilního a predikovatelného ekonomického prostředí. K naplnění zmíněných cílů je potřeba konsenzuální a dlouhodobá hospodářská politika s jasně stanovenými prioritami. Česku by také pomohl systematický přístup v oblasti zaměstnanosti, přistěhovalecké politiky nebo propojení vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí.

Právě přistěhovalecká politika a obecně téma imigrace je v Česku nadále spíše doménou politikaření než politiky. Oprostíme-li se od zbytečných emocí, co a proč by se mělo udělat?

Česká populace stárne, a proto se v budoucnosti neobejde bez kvalifikované pracovní síly ze třetích zemí. Tento fakt je podle mě potřeba zohlednit v domácí hospodářské politice. Česko by se mělo přidat k zemím, které se snaží nalákat kvalifikovanou pracovní sílu. V opačném případě totiž může zůstat cílem pouze pro méně kvalifikované zahraniční pracovníky, což by mohl později být pro českou ekonomiku značný hendikep.


European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem byla zřízena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady EU k 1. lednu 2011 jako součást nové architektury pro dohled nad finančním trhem v Evropě. Reorganizace evropského institucionálního rámce zajišťujícího obezřetnostní dohled (makro i mikro) vedla k vytvoření tří nových evropských autorit (EBA – European Banking Authority, EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority a ESMA – European Securities and Markets Authority). EIOPA má za primární cíl podporu stability finančního sytému, transparentnost trhů a finančních produktů společně s ochranou spotřebitelů, a to jak v oblasti pojišťovnictví, tak zaměstnaneckých penzijních fondů. Svou činností usiluje o to, aby rizika spojená s pojištěním a zaměstnaneckými penzemi byla vhodně regulována a byl nad nimi přiměřený dohled. V rámci makroobezřetnostních otázek úzce spolupracuje nejen se dvěma zmíněnými institucemi, ale i s Evropským výborem pro řízeni rizik (the European Systemic Risk Board) a Evropskou centrální bankou.

RBK: V ruské pomoci USA byly i výrobky firmy pod americkými sankcemi
včera v 22:31

RBK: V ruské pomoci USA byly i výrobky firmy pod americkými sankcemi

Mezi zdravotnickým materiálem poslaným Ruskem Spojeným státům na pomoc v boji proti koronaviru byly i výrobky...
Rusko Spojené státy americké (USA) Koronavirus
Americké akcie v pátek klesly po nepříznivých datech z trhu práce, v…
Americké akcie v pátek klesly po nepříznivých datech z trhu práce, v…
včera v 22:30

Americké akcie v pátek klesly po nepříznivých datech z trhu práce, v červených číslech skončily hlavní indexy i v týdenním horizontu

Americké akcie v pátek oslabily. Úvodní ztráty během dne prohlubovaly v reakci na zprávu, že na trhu práce USA v...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Pátek na trzích (3. dubna 2020): Evropské i americké akcie klesly.…
Pátek na trzích (3. dubna 2020): Evropské i americké akcie klesly.…
včera v 22:15

Pátek na trzích (3. dubna 2020): Evropské i americké akcie klesly. Data z trhu práce USA byla výrazně horší, než se čekalo

Obchodování na západoevropských akciových trzích začalo v pátek pod nulou a v červených číslech indexy seanci také...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
MMF: Koronavirus má na ekonomiku horší dopad než finanční krize
včera v 20:58

MMF: Koronavirus má na ekonomiku horší dopad než finanční krize

Koronavirus má na ekonomiku mnohem horší dopad, než měla globální finanční krize z let 2008 a 2009. Uvedla to v pátek...
Koronavirus Světová ekonomika Finanční krize
Evropské akcie v pátek zlevnily, ztráty indexy zaznamenaly i v…
Evropské akcie v pátek zlevnily, ztráty indexy zaznamenaly i v…
včera v 18:00

Evropské akcie v pátek zlevnily, ztráty indexy zaznamenaly i v týdenním horizontu

Západoevropské akcie zahájily páteční obchodování pod nulou a hlavní indexy, s výjimkou německého benchmarku DAX,...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Afrika má kvůli koronaviru potíže s přepravou zboží a pomoci
včera v 17:53

Afrika má kvůli koronaviru potíže s přepravou zboží a pomoci

Více než polovina z 54 afrických států uzavřela kvůli koronaviru své pozemní, vzdušné i námořní hranice. Celý...
Afrika Koronavirus Mezinárodní obchod
Britský autoprůmysl potřebuje hotovost a žádá o pomoc vládu
včera v 17:46

Britský autoprůmysl potřebuje hotovost a žádá o pomoc vládu

Britský automobilový průmysl potřebuje okamžitě hotovost a žádá vládu o pomoc dodavatelům. Někteří mají v čase...
Spojené království Průmysl Auta
Polsko pracuje na aplikaci, která pomůže sledovat nakažené koronavirem
včera v 16:55

Polsko pracuje na aplikaci, která pomůže sledovat nakažené koronavirem

Polsko pracuje na aplikaci pro chytré telefony, která pomůže sledovat pohyb nemocných koronavirem a varovat ty, kteří...
Polsko Koronavirus Technologie
Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla, za pět…
Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla, za pět…
včera v 16:50

Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla, za pět obchodních dní index PX odepsal 0,9 %

Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla. Index PX se snížil o 0,83 % na 774,34 bodu. Dolů šly akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
EU přesvědčuje Británii, aby prodloužila přechodné období
včera v 16:03

EU přesvědčuje Británii, aby prodloužila přechodné období

Evropská unie se pokouší přesvědčit Británii, že přechodné období určené k vyjednání pobrexitových vztahů bude...
Evropská unie Spojené království Koronavirus
Vláda USA chce pomoct malým firmám úvěry za 350 miliard dolarů
včera v 15:37

Vláda USA chce pomoct malým firmám úvěry za 350 miliard dolarů

Americká vláda připravuje podporu malým firmám v podobě úvěrů za nejméně 350 miliard dolarů. Většina bank na to ale...
Spojené státy americké (USA) Americké banky Koronavirus
V ČR bylo v březnu vyhlášeno nejméně osobních bankrotů od června
včera v 14:47

V ČR bylo v březnu vyhlášeno nejméně osobních bankrotů od června

V Česku bylo v březnu vyhlášeno 1515 osobních bankrotů, o 303 méně než v únoru. Šlo o nejnižší počet od června 2019,...
Bankrot Česká republika Koronavirus
Majitelé: Vláda odkladem splátek nájmu přenáší problémy na jiné
včera v 14:36

Majitelé: Vláda odkladem splátek nájmu přenáší problémy na jiné

Vláda odkladem splátek nájmu pro firmy přenáší problémy na pronajímatele. Sama si přitom může půjčovat za nízký úrok...
Realitní trh Koronavirus
Americká ekonomika v březnu přišla o 701 tisíc pracovních míst,…
Americká ekonomika v březnu přišla o 701 tisíc pracovních míst,…
včera v 14:30

Americká ekonomika v březnu přišla o 701 tisíc pracovních míst, koronavirus si začíná vybírat svou daň

Ve Spojených státech v březnu mimo zemědělství zaniklo asi 701 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že ubylo...
Nezaměstnanost Americká ekonomika Spojené státy americké (USA)
Reuters: Airbus uvažuje o výrazném snížení výroby letadel A320
včera v 14:09

Reuters: Airbus uvažuje o výrazném snížení výroby letadel A320

Evropský výrobce letadel Airbus uvažuje o výrazném snížení výroby svých nejprodávanějších letadel A320. Chce tak...
Evropské akcie Airbus Koronavirus
Nárok podnikatelů na náhradu škody od státu trvá, tvrdí právníci
včera v 13:51

Nárok podnikatelů na náhradu škody od státu trvá, tvrdí právníci

Podnikatelé, které poškodil zákaz maloobchodního prodeje, mají právo na náhradu škody podle krizového zákona i přesto...
Byznys a podnikání Koronavirus
V Mexiku dočasně přeruší výrobu piva Corona, je zbytným zbožím
V Mexiku dočasně přeruší výrobu piva Corona, je zbytným zbožím
včera v 13:35

V Mexiku dočasně přeruší výrobu piva Corona, je zbytným zbožím

Mexická společnost Grupo Modelo dočasně přeruší výrobu piva Corona a dalších značek, které se vyvážejí zhruba do 180...
Pivo Koronavirus Mexiko
CRIF: V březnu zbankrotovalo nejvíce firem od listopadu
včera v 13:27

CRIF: V březnu zbankrotovalo nejvíce firem od listopadu

V březnu bylo v Česku vyhlášeno 62 bankrotů obchodních společností, což bylo o deset více než v únoru. Počet byl...
Bankrot Byznys a podnikání Česká ekonomika
Reuters: Air France-KLM jednají o úvěrech až za šest miliard eur
včera v 13:03

Reuters: Air France-KLM jednají o úvěrech až za šest miliard eur

Letecká společnost Air France-KLM jedná s bankami o úvěrech, za které by ručily vlády Francie a Nizozemska. S...
Francie Nizozemsko Doprava
Smartwings a ČSA mají na zemi 90 % flotily, snižují mzdy
včera v 12:34

Smartwings a ČSA mají na zemi 90 % flotily, snižují mzdy

Letecká skupina Smartwings Group, do které patří značky Smartwings i ČSA, má v současné době odstaveno 90 % své...
Doprava Koronavirus