Měsíční zpráva o elektřině: Pokračující pokles cen, situace v Německu a pohled pod pokličku čínského zpomalení
|

Měsíční zpráva o elektřině: Pokračující pokles cen, situace v Německu a pohled pod pokličku čínského zpomalení

V průběhu srpna došlo po sérii výprodejů k dalšímu propadu cen elektřiny, když cena na německém trhu dosáhla 12letého minima. Cena české elektřiny dosáhla dna 24. srpna, když se Cal16 baseload future obchodoval za 29,65 EUR/MWh. Koncem měsíce došlo k mírné korekci vzhůru, v současnosti cena Cal16 kontraktu pohybuje kolem 30,00 EUR/MWh.

Komodity Čína Elektřina Energetika Uhlí a koks Emisní povolenky Analytici ČS Petr Bártek

Korunové ceny elektřiny věrně kopírovaly svůj eurový ekvivalent díky stabilnímu kurzu EUR/CZK, který zůstal přikován těsně nad hranicí 27,00.

Tvar swapové křivky se v průběhu srpna výrazně nezměnil, křivka cen ročních kontraktů dosahuje minima v roce 2017, který se obchoduje asi 0,80 EUR/MWh pod Cal16. Cena Cal18 se pohybuje 0,30 EUR/MWh nad cenou Cal17 kontraktu.

V průběhu srpna jsme zaznamenali zvýšený zájem korporátních spotřebitelů, které pokračující propad cen motivoval k zajištění cenového rizika v nadcházejících letech. Při zachování současného tvaru křivky očekáváme i v budoucnu přetrvávající nákupní zájem především na Cal17 elektřině.

Ceny elektřiny

Krátkodobý vs. dlouhodobý výhled

Ceny elektřiny v srpnu reagovaly na obavy o čínskou, respektive asijskou ekonomiku a na výprodeje na akciových trzích a klesly na dvanáctileté minimum okolo 30 EUR/MWh. Prvotním impulzem k poklesu byla mírná, asi 3% devalvace čínské měny. Ta poslala dolů prakticky všechny průmyslové i energetické komodity včetně uhlí a zemního plynu.

Ceny CDS a zemního plynu

Následné obavy o pozdější zvyšování sazeb v USA a zavírání carry trades z EUR do CNY vedly k oslabení dolaru, tedy i k nižší ceně uhlí v eurech. Konec srpna přinesl na akciových i komoditních menší uklidnění.

Elektřina 1Y FWD GER

V kontrastu k poklesu cen uhlí a ostatních komodit pokračovaly povolenky CO₂ v pozvolném růstu. Povolenky postupně započítávají dlouhodobé pozitivní dopady nedávno schválených úprav (backloadingu 900 milionů povolenek v letech 2014-2016, schválení tržní stabilizační rezervy od roku 2019 a schválení emisních cílů pro EU pro roky 2020-2030).

Ceny elektřiny, uhlí a emisních povolenek

Povolenkám trochu pomáhá i postupné oživování spotřeby elektřiny v Evropě. To je ale zatím hlavně v Německu pomalé a struktura produkce (menší podíl černouhelných elektráren, větší podíl obnovitelných zdrojů) pro povolenky příliš pozitivní není.

Spotřeba elektřiny

Z dlouhodobého hlediska je důležitý tlak EU (tradičně s výjimkou Polska) na stanovení globálně závazných cílů snižování emisí na nadcházejícím světovém klimatickém kongresu v Paříži (v prosinci 2015). Dosažení závazné globální dohody by mohlo časem například otevřít cestu k mezinárodnímu trhu s povolenkami, což by byla další dobrá zpráva.

Ani nedávný nárůst cen povolenek (okolo 8 EUR) stále nikoho nenutí přecházet na čistější zdroje, v dlouhodobém horizontu (po roce 2018) by ale mohly opět začít plnit svoji úlohu. Cenu povolenky nutnou pro přechod z hnědého uhlí na černé uhlí odhadujeme na 20-25 EUR, cenu pro přechod z černého uhlí na zemní plyn pak na 35-40 EUR. Přebytek povolenek by po roce 2020 měl klesnout až k nule.

Výhled vývoje přebytků emisních povolenek v EU (ETS)

Marže (clean-dark spready) na roky 2016/17 v srpnu mírně rostly. Hlavním důvodem byla aktualizace seznamu konvenčních elektráren, které provozovatelé v Německu navrhují zavřít (což musí nejprve schválit BNetz). Provozovatelé plánují celkově uzavřít 9,2 GW kapacity, což je o 1,4 GW (1,3 % celkové německé konvenční kapacity) více, než uváděly materiály BNetz ze začátku června.

Aktuální úroveň spreadů okolo 5-6 EUR/MWh (naše kalkulace) zdaleka není dostatečná pro pokrytí fixních nákladů uhelných elektráren, zvláště když zohledníme jejich neustále klesající využití. Odhadujeme, že úroveň spreadů pro plné pokrytí nákladů u uhelné elektrárny běžící na 50 % výkonu by musela být okolo 11 EUR/MWh, tedy 5-6 EUR/MWh nad aktuálními úrovněmi.

V krátkodobém výhledu několika měsíců předpokládáme mírné oživení cen elektřiny díky sezónnímu oživení na trhu komodit a předpokládanému obnovování zásob uhlí v Číně. Ceny v eurech by mělo podporovat také fundamentální posilování amerického dolaru. U povolenek není na obzoru žádné významné datum, takže by měly pokračovat v dlouhodobém mírně rostoucím trendu. Spready budou v nejbližší době reagovat hlavně na makrodata z EU. Střednědobě budou zdražující povolenky (asi 25 % ceny elektřiny) a očekávané postupné zlepšování spreadů (15 % ceny) stále svádět boj se slabými, i když už výrazně stlačenými cenami uhlí (60 % ceny). V dlouhodobém výhledu (po roce 2018) by z našeho pohledu měly být normalizované ceny elektřiny (při stabilních cenách uhlí) alespoň 15 EUR/MWh nad aktuálními cenami, aby bylo možné udržet v chodu černouhelné elektrárny jako marginální zdroj (při předpokládaném postupném zavírání hnědouhelných provozů). Ceny černého uhlí jsou ale ve strukturálním poklesu, a mohou tak z tohoto potenciálu část ubrat.

Detailnější pohled na dění v Německu a v Číně najdete na další straně.

Spotřeba elektřiny v EU oživuje, problémem je stále Německo

Spotřeba elektřiny v EU podle dat ENTSO-E v prvních pěti měsících letošního roku vzrostla přibližně o 1,6 %, a částečně tak vymazala loňské poklesy (-1,8 % za celý rok 2014). Důvodem byla normalizace počasí a částečně pomohlo také ekonomické oživení.

Zatímco spotřeba roste ve většině Evropy (u nás například o 2,5 %), Německo pokračuje v dlouhodobém poklesu (do května -1,7 %) způsobeném strukturálními změnami. Spotřeba v propojené oblasti střední Evropy kolem Německa (s konvergovanými cenami elektřiny) proto i přes růst v menších zemích do května klesla o 1,2 %. Oborová organizace BDEW sice v Německu předběžně odhaduje za celé pololetí včetně června překvapivě 0,7% růst (díky počasí), to ale obrázek Německa jako dlouhodobé brzdy spotřeby příliš nemění.

V kontrastu s klesající spotřebou se produkce elektřiny v Německu za prvních pět měsíců zvedla o 0,7 %, takže exporty pokračovaly v růstu. Částečně je oživení produkce dáno lepší hydrologickou situací, většina jde ale na vrub dokončování mořských větrných parků. Začala sice klesat produkce z černouhelných elektráren (-9 %), ne ale zatím dostatečně rychle na srovnání vývoje spotřeby a výroby. Tento stav bude vzhledem k rychlejšímu než původně očekávanému dokončování mořských větrných parků letos a příští rok trvat.

Produkce elektřiny z černého uhlí a z větru v Německu

Tlak na uzavírání uhelných elektráren při současné úrovni clean-dark spreadů ale roste a roky 2017 a 2018 nemusejí vypadat tak nepříznivě, jak ukazují forwardové křivky elektřiny. Ty započítávají stále mírně klesající clean-dark spready, tedy rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů, než jaký bude úbytek u konvenčních elektráren. My předpokládáme, že by se od roku 2016 mělo pro vyvážení růstu u obnovitelných zdrojů ročně zavírat asi 1,8 GW konvenčních kapacit. Zatím plánovaný čistý úbytek konvenčních kapacit mezi roky 2016 a 2018 je nejnověji zhruba 1,6 GW. Po roce 2018 pak v Německu nastoupí vyřazení 2,7 GW hnědouhelných elektráren do studené rezervy a mezi roky 2019 a 2022 uzavření 9,5 GW jaderných elektráren.

Zpomalení v Číně v datech a jeho dopady na trh s uhlím

Čína je největším světovým spotřebitelem a dovozcem většiny energetických komodit včetně uhlí. Její ekonomické zpomalení má proto na trh s uhlím a s elektřinou větší dopad než zlepšující se ekonomický vývoj v EU.

Devalvace (i když jen mírná) čínské měny byla budíčkem pro trhy, když potvrdila to, co již beztak všichni věděli. Čínská ekonomika v podstatě od chvíle, kdy ji vláda přestala masírovat investičními balíčky, tápe a její průmyslový sektor se potápí do recese. Důvodem jsou jednak dřívější neefektivní investice (ty nyní začínají zatěžovat bankovní systém), a jednak rychlý růst platů spojený s (donedávna) neustálým posilováním měny, který výrazně snížil konkurenceschopnost Číny v méně náročných odvětvích. To vedlo ke zpomalování a v poslední době rovnou k poklesu čínského vývozu.

Čína - meziroční vývoj exportu (v %)

Data o průmyslové produkci a sentimentu nákupních manažerů v průmyslu (PMI) jsou v poslední době alarmující. Průmyslová produkce v červenci dosáhla růstu o 6, (po 6,8 % v červnu), což bylo i pod nejpesimističtějšími očekáváními trhu. Průmyslová produkce kontinuálně zpomaluje od konce roku 2013, kdy se růst ještě pohyboval okolo 10 %.

Čína - meziroční vývoj průmyslové produkce (v %)

Index nákupních manažerů potvrzuje výhled dalšího zpomalování, když za srpen skončil na 49,7 bodu. To je pod 50bodovou hranicí mezi expanzí a kontrakcí. Okolo 50 bodů se index pohybuje již od konce loňského roku.

Čína - index nákupních manažerů

Jak takové zpomalení v průmyslu dopadá na trh s uhlím? Čínské dovozy uhlí již na konci roku 2013 začaly klesat a jejich propad (částečně kvůli protekcionistickým zásahům vlády) výrazně akceleroval v první polovině roku 2015. Od začátku roku do července se importy meziročně smrskly o 34 % (49 milionů tun; pro představu, jde asi o šestinásobek roční produkce NWR). I kdyby po zbytek roku Čína dovoz energetického uhlí nesnížila, rovná se tento propad téměř 5 % celosvětového obchodu.

Dobré zprávy v poslední době nechodí ani z Indie, kterou hráči na uhelném trhu vidí jako možného zachránce. Indické importy za pololetí sice vzrostly o 23 milionů tun, v červenci ale meziročně klesly o 11 %. Indická vláda oficiálně očekává za celý rok pokles dovozů o 3 % (6 milionů tun). Světýlkem na konci tunelu je snad alespoň letní zlepšení čínských dovozů do blízkosti meziroční nuly z důvodu poklesu produkce z domácích dolů a díky příznivějšímu počasí.

Čína - dovoz uhlí

Šance na stabilizaci cen uhlí je hlavně na straně omezování produkce. Z pohledu nákladové křivky v posledních letech nepříznivě působila zpětná smyčka, kdy klesající ceny komodit vedly ke zhruba odpovídajícímu poklesu hodnoty měn "komoditních" zemí a s tím k nižším nákladům. Za poslední rok ale ceny uhlí klesly asi o 10 procentních bodů více než komoditní měny. To otevírá určitou šanci na stabilizaci dolarových cen.

Největší šanci na snížení produkce vidíme v samotné Číně. Až donedávna posilující CNY vůči USD (nedávná 3% devalvace je jen velmi mírná) způsobil, že by tamní producenti měli bez zásahů vlády v naprosté většině negativní cash flow. I tak již nyní asi tři čtvrtiny čínských dolů fungují se ztrátou. Dochází tedy ke klasickému přizpůsobení se v rámci komoditního cyklu a po více než pětiletém poklesu cen již vidíme na trhu pomalou normalizaci, kdy produkce uhlí všude (s výjimkou Ruska a Austrálie) klesá. Ani tak ale nabídka "nedožene" klesající poptávku dříve než v roce 2016.

Futures křivky Kalendář a slovníček pojmů
Evropské akcie v úterý pokračovaly v pádech, dostaly se na…
Evropské akcie v úterý pokračovaly v pádech, dostaly se na…
18:00

Evropské akcie v úterý pokračovaly v pádech, dostaly se na pětiměsíční minimum

Akcie na západoevropských trzích v úterý prohloubily své ztráty a index STOXX Europe 600 uzavřel na nejnižší hodnotě...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
EK schválila záměr maďarské MVM koupit českou innogy
17:49

EK schválila záměr maďarské MVM koupit českou innogy

Maďarská státní energetická společnost MVM Group může koupit energetickou skupinu innogy Česká republika. Akvizici v...
Energetika Česká republika Maďarsko
Pražská burza se dnes vrátila k růstu, přidala 0,56 procenta
Pražská burza se dnes vrátila k růstu, přidala 0,56 procenta
16:50

Pražská burza se dnes vrátila k růstu, přidala 0,56 procenta

Pražská burza dnes smazala pondělní pokles a začala znovu růst. Index PX přidal 0,56 procenta na 865,12 bodu. Vzhůru...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Soud: Akcionáři Jukosu zabavili obchodní známky k vodce nelegálně
16:24

Soud: Akcionáři Jukosu zabavili obchodní známky k vodce nelegálně

Bývalí akcionáři někdejší ruské ropné společnosti Jukos zabavili obchodní známky k proslulé ruské vodce nezákonně....
Rusko Právo
COVID nájemné bude k dispozici dalším oborům, schválila vláda
15:52

COVID nájemné bude k dispozici dalším oborům, schválila vláda

Pokračování programu COVID nájemné se rozšířilo o další odvětví. Žádat o dotaci na komerční nájem budou moci prodejci...
Podpora ekonomiky Česká republika Koronavirus
Státy EU zatím nejeví zájem o úvěrovou polovinu krizového fondu
Státy EU zatím nejeví zájem o úvěrovou polovinu krizového fondu
15:33

Státy EU zatím nejeví zájem o úvěrovou polovinu krizového fondu

Zatímco plány na využití přímých dotací z krizového fondu Evropské unie v členských státech mnohdy vysoce přesahují...
Evropská unie Podpora ekonomiky Koronavirus
Timmer (Fidelity Investments): Růst cen aktiv navzdory koronaviru byl…
14:51

Timmer (Fidelity Investments): Růst cen aktiv navzdory koronaviru byl dán rychlými a masivními stimuly

Růst cen aktiv navzdory pandemii covidu-19 mohl vyvolávat dojem, že se trhy odpoutaly od reality, rally ale byla dána...
Americké akcie Koronavirus Rally
Růst cen domů ve Spojených státech podle indexu S&P/Case-Shiller v…
14:10

Růst cen domů ve Spojených státech podle indexu S&P/Case-Shiller v srpnu dosáhl 5,2 %

Ceny domů ve Spojených státech v srpnu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti...
Spojené státy americké (USA) Nemovitosti Americký realitní trh
Hamáček navrhl zrušit superhrubou mzdu, chce sazby 19 a 23 %
14:04

Hamáček navrhl zrušit superhrubou mzdu, chce sazby 19 a 23 %

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček předložil ve sněmovně návrh na zrušení takzvané superhrubé mzdy. Místo toho...
Česká republika Daně
Draghi: Pro Evropu a USA je pozitivním faktorem ožívání Číny, cesta…
14:04

Draghi: Pro Evropu a USA je pozitivním faktorem ožívání Číny, cesta nahoru ale bude hrbolatá

Pro Evropu a Spojené státy, hlavně pro jejich exportéry, je pozitivní ožívání Číny. Musíme však počítat s tím, že...
Mario Draghi Evropská ekonomika Americká ekonomika
OSN: Přímé zahraniční investice v pololetí klesly o 49 procent
13:47

OSN: Přímé zahraniční investice v pololetí klesly o 49 procent

Přímé zahraniční investice na celém světě v první polovině letošního roku klesly o 49 procent na 399 miliardy USD....
Investice Světová ekonomika
Joschka Fischer: Bez nákladů bychom v ekonomice ničeho nedosáhli, …
13:32

Joschka Fischer: Bez nákladů bychom v ekonomice ničeho nedosáhli, "ozeleňování" hospodářství se vyplatí

Bez nákladů bychom v ekonomice ničeho nedosáhli. Jde o to, abychom si řekli, co díky vynaložení určitých prostředků...
Ekologie a životní prostředí Životní úroveň
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v září překvapily
13:30

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v září překvapily

Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech zaznamenal v září rychlejší růst, než se čekalo. V...
Americká ekonomika Osobní spotřeba
Výrobce čipů AMD převezme konkurenční firmu Xilinx za 35 miliard…
13:18

Výrobce čipů AMD převezme konkurenční firmu Xilinx za 35 miliard dolarů

Americký výrobce čipů Advanced Micro Devices převezme konkurenční podnik Xilinx. Hodnota transakce, která má být...
Americké akcie Fúze a akvizice
Poslanci vyzývají Johnsona, aby přišel s pomocí pro sever Anglie
12:20

Poslanci vyzývají Johnsona, aby přišel s pomocí pro sever Anglie

Britský premiér Boris Johnson musí ukázat, jak hodlá pomoci severní Anglii. Podle agentury Reuters to ve veřejném...
Spojené království Koronavirus
Ned Salter (Fidelity International): Ocenění čínských akcií hraje do…
12:06

Ned Salter (Fidelity International): Ocenění čínských akcií hraje do karet hospodářský růst

Otázka možné nadhodnocenosti aktiv se nevztahuje jen na Čínu, ale na celý svět. Obecně ovšem platí, že investoři jsou...
Čína Asijské akcie Ocenění
Výsledky Harley-Davidson ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (loni…
12:05

Výsledky Harley-Davidson ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (loni: 0,7 USD odhad: 0,28 USD), tržby 1,166 miliardy USD (loni: 1,273 miliardy USD, odhad: 844 milionů USD)

Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson ve třetím čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 39 procent na 120 milionů USD....
Americké akcie Výsledková sezóna