4 argumenty: Akcie na emerging markets zaostávají, ale věříme v obrat
|

4 argumenty: Akcie na emerging markets zaostávají, ale věříme v obrat

Globální akciové trhy jsou od začátku roku i přes rozjitření obchodní (a měnové) války mezi USA a Čínou z posledních dnů v solidním zisku, když si index MSCI All Country World připisuje zhruba 10 %. Mezi rozvinutými a rozvíjejícími se trhy nicméně vidíme silnou divergenci. Index rozvinutých trhů MSCI World totiž od začátku roku připisuje asi 11 %, zatímco index rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets pouze 1 %.

Světové akcie Ocenění Emerging Markets Vyspělé trhy Zisky

Co divergenci způsobilo? Pokud se podíváme na ocenění rozvíjejících se trhů vůči trhům rozvinutým, zjistíme, že jsou emerging markets stále atraktivně oceněny. Náš kompozitní valuační indikátor momentálně dosahuje -6 %. Zde tedy problém emerging markets není.

zdroj: Bloomberg

Klíčový důvod horší výkonnosti spočívá ve výrazně horší dynamice zisků firem. U obou regionů dynamika zisků přibližně od poloviny roku 2018 silně klesá. Problém je v tom, že na emerging markets je pokles dynamiky daleko markantnější. Zatímco na rozvinutých trzích byla na konci července meziroční dynamika zisků na nule, u emerging markets již nastala silná zisková recese (meziroční pokles o výrazných 10 %). Je vidět, že rozdíl v dynamice zisků odpovídá rozdílu ve výkonnosti akciových indexů.

zdroj: Bloomberg

V rámci své akciové alokace emerging markets silně preferujeme. Domníváme se, že by se situace měla v následujícím období obrátit a výkonnost mladých trhů by měla být oproti rozvinutým trhům znatelně lepší. Tento investiční názor podporují čtyři fundamentální faktory:

  • Valuace jsou příznivé.
  • Míra hospodářského růstu je 2,5krát vyšší. Platí to zejména pro rozvíjející se Asii, tedy Indii a Čínu.
  • V rámci zisků firem očekáváme navracení se k průměru. Dynamika korporátních zisků na rozvíjejících se trzích by se měla postupně normalizovat, tedy se přiblížit a na nějakou dobu předehnat dynamiku zisků na trzích vyspělých.
  • I v delších časových horizontech je výkonnost emerging markets výrazně horší. Navracení se k průměru by mělo dříve či později nastat i v této oblasti.