4 tržní mýty, které přežívají navzdory faktům
|

4 tržní mýty, které přežívají navzdory faktům

Na trzích se často opakují věty vydávané za pravdy, které ovšem mnohdy neplatí. A jakmile neplatí někdy, nelze je označit za pravdy.

Americké akcie Ponaučení pro investory

1. Rally za nízkého objemu obchodů je pro akcie problém

Před růstem cen za nízkého objemu varují skeptici prakticky od března 2009, kdy americký akciový trh dosedl na dno. Nízký objem přece znamená, že velcí (institucionální) investoři nenakupují. Počty akcií, které změní majitele, ovšem nic nevypovídají o tom, jak se vyvíjejí ceny. Největších objemů obchodů bývá naopak dosahováno při propadech cen, kdy dochází k panickým masivním výprodejům (a nákupům za nižší ceny).

2. Mimo trh čeká velké množství hotovosti

Zatímco rally probíhá za malého objemu obchodů, mimo trh musí čekat kvanta volných peněz. Myšlenka krásně znějící do okamžiku, kdy si uvědomíme, že každý obchod má jednoho nakupujícího a jednoho prodávajícího. Alokace investorů se mohou měnit, obchod ale vždy zůstane směnou mezi dvěma stranami. Jediným jakžtakž logickým argumentem o přílivu nových peněz jsou úpisy nových akcií.

3. Margin debt na maximu je důkazem euforie na trhu

Margin debt vyjadřuje objem peněz půjčených na nákupy cenných papírů. Ano, maxima ukazatele se v podstatě shodují s maximy na akciovém trhu.
Nic to ale neříká. Margin debt se zkrátka vyvíjí společně s cenami akcií.

Užitečnější je srovnávat margin debt s celkovou kapitalizací trhu (hodnotou všech akcií). Margin debt je zkrátka spíše zpětné zrcátko, ve kterém vidíte, co se dělo na trhu. Nic víc.

4. Akcie a dluhopisy jdou proti sobě

Investoři věří, že jim ceny akcií a dluhopisů něco říkají o stavu trhu a ekonomiky. Když ceny obou aktiv rostou, je to mnoha lidem podezřelé. Přitom trh s akciemi i bondy v USA převážně roste a v nadpoloviční většině případů rostou ceny obou aktiv současně.

Zdroj: Bloomberg