4 typy investorů a jejich vztah k volatilitě
|

4 typy investorů a jejich vztah k volatilitě

Žádní dva lidé na světě nemají stejné otisky prstů. A stejní nejsou ani žádní dva investoři. Určitou typovost ale mezi těmi, kdo se pohybují na finančních trzích, vysledovat lze. Nabízíme základní čtyři profily investorů a jejich vztah ke kolísavosti tržních cen finančních aktiv.

Investování Ponaučení pro investory Investiční strategie Investiční horizont Volatilita

1. Dlouhodobý investor se silným žaludkem

Investiční horizont tohoto investora je minimálně 10 let. Investuje proto, aby se zajistil na stáří, naspořil dětem na vysokou školu a podobně. Nejde mu o rychlé zbohatnutí, ale o postupný růst hodnoty portfolia, přičemž se nenechá zviklat krátkodobými výkyvy tržních cen. Striktně se drží investičního plánu. Volatilitu nevnímá jako riziko, z jeho pohledu jde o samozřejmou součást investování, která nemá na hodnotu portfolia na konci jím stanoveného horizontu prakticky žádný vliv.

2. Krátkodobý investor

Krátkodobý investor plánuje výnosy z investování použít během příštích tří až pěti let. Vyhledává akcie, u nichž čeká v horizontu několika měsíců silný růstový příběh, vyhýbá se naopak těm, jejichž tržní cena se zvyšuje jen pozvolna. Investiční strategii má vypracovanou spíše v obrysech, svá rozhodnutí přizpůsobuje aktuální situaci na trzích. Volatilita je pro něj největším rizikem, protože se může významně promítnout do výsledné úspěšnosti jeho strategie.

3. Dlouhodobý investor se slabým žaludkem

Tento investor má horizont dlouhý minimálně 10 let a podobné cíle jako dlouhodobý investor se silným žaludkem. Na rozdíl od něj má však tendenci podléhat emocím vyvolávaným krátkodobou kolísavostí tržních cen, a odchylovat se tak od jinak dobře připravené strategie. Pokud se chce vyvarovat unáhlených rozhodnutí a zbytečných chyb, měl by vývoj tržní hodnoty portfolia kontrolovat v delších časových intervalech.

4. Dlouhodobý investor průběžně vybírající část zisků

Investiční horizont je i tentokrát minimálně deset let, tento investor ale necílí jen na celkový výnos portfolia, ale i na průběžné zisky. Část zisků totiž každý rok využívá na pokrytí svých potřeb. Volatilita pro něj není největším rizikem, jistou roli ale při sestavování portfolia hraje, jelikož může ovlivnit jeho výnosy v jednotlivých letech.

Zdroj: CFA Institute