6 největších rizik roku 2018 a investiční evergreen
|

6 největších rizik roku 2018 a investiční evergreen

Globální ekonomické oživení pokračuje a je synchronizované napříč světovými regiony. Aktuálně probíhá nejsilnější globální ekonomický růst od finanční krize z let 2007-2009. Inflace zůstává slabá, pod cíli klíčových centrálních bank, a to i přes velice nízkou míru nezaměstnanosti napříč ekonomikami. Klíčové centrální banky proto zůstávají opatrné a měnovou politiku budou normalizovat jen pomalu a postupně.

Výhled na rok 2018 Světové akcie Ocenění Státní dluhopisy Dluhopisový trh Firemní dluhopisy

Mezi klíčová rizika pro vývoj globálních trhů v roce 2018 patří:

  • neočekávané a výrazné zvýšení inflace a inflačních očekávání,
  • rychlejší než očekávané postupné zpomalování globální ekonomiky z aktuálního cyklického vrcholu,
  • oproti aktuálnímu očekávaní výrazně rychlejší normalizace monetárních politik klíčových centrálních bank (Fed, ECB, BoJ),
  • oproti aktuálnímu očekávaní výraznější zpomalení čínské ekonomiky,
  • déletrvající politická nejistota v Německu, neschopnost francouzského prezidenta Macrona prosadit klíčové reformy, březnové volby v Itálii a protahující se vyjednávání o brexitu,
  • geopolitická rizika v čele s KLDR, Blízkým východem a Venezuelou.

Do čeho investovat?

Přestože globální býčí trend na akciovém trhu trvá již téměř 9 let, domníváme se, že ještě není u konce. V rámci základního scénáře by globální akciové trhy měly nadále růst, byť jen mírně, a to díky velice solidní dynamice světové ekonomiky a výborné, byť již mírně zpomalující dynamice zisků firem. Za celý rok 2017 by měly globální korporátní zisky oproti roku 2016 vzrůst o 12 % a letošní rok by měl být v tomto směru také velice pozitivní s aktuálně očekávaným 9% tempem růstu.

Ocenění akciových trhů (valuace tržních cen ve vztahu k fundamentálním veličinám jako zisky, tržby či cash flow) je již z historického hlediska mírně nadprůměrné, u akciových valuací proto v letošním roce očekáváme stagnaci nebo mírný pokles. Nelze vyloučit dílčí akciovou korekci.

Na trh českých státních dluhopisů máme nadále poměrně opatrný výhled, neboť výnosy jsou stále poblíž historických minim a ceny blízko maxim. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme nárůst výnosů a pokles cen, a to zejména u emisí delších splatností. Proto by měli investoři k českým státním dluhopisům přistupovat s velkou obezřetností. Tento výhled vychází z názoru na německé státní dluhopisy, jež jsou s těmi českými úzce spjaty.

Co se týče korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, domníváme se, že po výrazném cenovém růstu z minulých let včetně roku 2017 již pravděpodobně mají to nejlepší za sebou. Pozitivní výhled naopak máme na trh tureckých státních dluhopisů, jenž v roce 2017 výrazně oslaboval, stejně jako turecká lira.

Diverzifikace jako evergreen

Pro investory je podstatné dodržovat zásady konzervativního investování, které se v čase nemění. Je potřeba mít investiční portfolio dostatečně diverzifikované, aby případný pokles jedné části portfolia mohl být vykompenzován zhodnocením dalších jeho složek.

Přijímané investiční riziko by mělo odpovídat investičnímu horizontu investora, tedy období, po které nechá své úspory pracovat a nebude je potřebovat na nenadálé výdaje. Čím delší investiční horizont je, tím více rizika si investor může obecně v rámci portfolia dovolit. Pokud investiční horizont přesahuje 7-8 let, většina úspor by měla být zainvestována agresivně, tedy především do akcií a akciových fondů. Ty jsou sice z krátkodobého hlediska nejrizikovější (kolísavost výnosnosti je nejvyšší), zároveň ale platí, že v dlouhodobém horizontu jsou nejvýnosnější.

Investoři by se také měli vyhnout horkým tipům, jež slibují až zázračné výnosy s minimálním rizikem. Na takových investicích totiž často prodělají celý vstupní kapitál. V investování mimo jiné platí klíčový zákon ekonomie, jenž říká, že oběd zdarma neexistuje. Vždy platí pravidlo něco za něco. V investování to znamená, že za vyšší očekávané výnosy v dlouhém časovém horizontu je potřeba zaplatit vyšším přijímaným investičním rizikem, tedy vyšší kolísavostí výnosnosti investičního portfolia v kratších časových periodách.