Anna Nevečeřalová

právnička, Dvořák Hager & Partners