Jana Horáčková

redaktorka, Investiční web

Působí v redakci Investičního webu od jeho vzniku. Specializuje se na oblasti kapitálových trhů, bankovnictví a pojišťovnictví. Má zkušenosti ze soukromé i státní sféry. Hovoří plynně anglicky, francouzsky a německy.