Tomáš Hart

Byl obchodně-ekonomickým konzulem ČR v New Yorku v letech 2007 až 2011. Jako diplomat působil i pět let jako obchodně-ekonomický tajemník na velvyslanectví ČR v Bělehradě. V letech 2006 a 2007 pracoval jako poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu, v období září 2011 až dubna 2012 byl poradcem generálního ředitele agentury CzechTrade. Před nástupem do státní správy pracoval jako Marketing a Sales Manager švédské společnosti GCE Autogen v Chotěboři. Od června 2012 do července 2013 byl tajemníkem ekonomické sekce ministerstva zahraničí. Od srpna 2013 je obchodním radou na velvyslanectví ČR ve Washingtonu.