Časování trhu? Těchto pět opatření je pro vaše portfolio jistě větším přínosem!
|

Časování trhu? Těchto pět opatření je pro vaše portfolio jistě větším přínosem!

Ačkoli je časování trhu považováno za jeden z nejméně vhodných způsobů, jak dosahovat nadprůměrných výsledků, je mezi investory, analytiky a novináři stále populární. Podívejme se na několik přístupů, které mohou mít na investory a jejich portfolia mnohem lepší vliv.

Časování trhu Investiční a finanční poradenství Investiční strategie Diverzifikace investic Investiční portfolio Pravidla a doporučení pro investování

O tom, jak časování trhu nefunguje, respektive jak nefungují doporučení analytiků z různých investičních a poradenských firem, jsme psali nedávno. Jednoduchá diverzifikace a dávka trpělivosti dokázaly i v průběhu dvou silných medvědích trendů překonat většinu strategií využívajících časování trhu. I ti, kdo se striktně drží ocenění a hodnotového přístupu, zjišťují, že logika nemusí být vždy na jejich straně, protože akcie dokáží být hodně dlouhou dobu relativně drahé.

Při časování je navíc potřeba udělat dvě správná rozhodnutí - vystoupit z trhu, když jsou akcie drahé, a opět investovat, když jsou akcie levné. To většina investorů nedokáže, a proto nabízíme pět alternativních přístupů, které dávají smysl, a přitom na ně nepotřebujete disponovat funkční věšteckou koulí.

1. Uvažujte dlouhodobě

Kdo chce mít úspěch, musí být dlouhodobým investorem. Takže namísto snažení se o načasování správného vstupu na trh a výstupu z něj je možná lepší protáhnout investiční horizont. Dlouhá doba a diverzifikace většinou odměňují investory zajímavými výnosy. Ne každý sice může mít peníze uložené na velice dlouhou dobu, možná je bude potřebovat dříve, ale pak by takový člověk neměl s těmito penězi vůbec vstupovat na akciový trh.

2. Sestavte si portfolio do každého počasí

Každý by měl mít vyváženou alokaci aktiv, tedy kombinaci akcií a kvalitních dluhopisů, která odpovídá vztahu k riziku. Defenzivně smýšlející investoři by mohli mít v akciích jen 50 % portfolia (nebo i méně), zbytek v dluhopisech. Správná kombinace závisí i na věku, cílech a okolnostech, ale diverzifikace je klíčová. Rozložení rizika mezi různé třídy aktiv nebo geografické oblasti sníží dopad prudkého poklesu na jednom konkrétním trhu.

3. Rebalancujte

Obecně platí, že čím méně se s portfoliem "hraje", tím lépe. To ale neznamená, že by v něm nemělo docházet k žádným změnám. Jen je potřeba je provádět strategicky, strukturovaně a disciplinovaně podle okolností a potřeb investora. Dobrým řešením může být periodické udržování původního mixu aktiv a přizpůsobování rozložení v souladu s dlouhodobým cílem. To znamená, že třeba jednou za rok je dobré prodat tu část portfolia, které se daří, a nakoupit ta aktiva, která ztrácela. To vlastně nutí investora efektivně prodávat na vrcholu a nakupovat se slevou.

4. Investujte pravidelně

Ti, kdo riziko tak úplně nezvládají, mohou využít průměrování nákladů prostřednictvím pravidelného investování. I ti, kdo mají k dispozici větší sumu peněz, ji mohou rozdělit na několik částí. Podle odborníků to sice nemusí znamenat vyšší zisky, ale zejména při poklesech má investor lepší pocit, že nakupuje ve slevě a že jeho peníze neztrácejí hodnotu tak rychle.

5. Držte více hotovosti

Každý by měl mít dostatek hotovosti na pokrytí nákladů na tři až šest měsíců pro případ neočekávaných výdajů nebo ztráty zaměstnání. Ti, kdo se bojí, mohou držet ještě více peněz a mohou být v případě propadů více v klidu. Peníze navíc se mohou hodit v případě, že akcie výrazně zlevní, a bude tedy vhodnější doba na nákupy.

Zdroj: HumbleDollar