Ceny akcií jako na houpačce aneb (Proč) to chce klid
|

Ceny akcií jako na houpačce aneb (Proč) to chce klid

Že investoři často přehnaně reagují na zvýšenou volatilitu, případně se dokonce řídí titulky ve finančních médiích, je smutná pravda. Panika nikdy nikomu nepomohla, (z)měnit chování investorů je ale takřka nemožné.

Psychologie Chyby v investování Diverzifikace investic Investiční portfolio Dow Jones Ponaučení pro investory Panika na trzích Americké akcie

Od roku 2009 se akciový index Dow Jones Induatrial Average hned 17krát propadl z vrcholu o 5 % více. Mediální titulky, jež tyto poklesy provázely, stojí za připomenutí.

Pro nezkušeného investora může být těžké na něco takového nereagovat, ale panika a prodej akcií v takových případech nejsou na místě. Jedním z možných a logických řešení je přechod do defenzivnějších pozic.

Na dalším grafu je vývoj tří portfolií. Modře je zobrazeno klasické portfolio 60/40 (60 % akcie, 40 % dluhopisy). Zelená linie zobrazuje portfolio 60/40, které se po propadu o určité procento změní na portfolio 40/60, ale po dosažení nového maxima se opět změní na 60/40. Červená linie zobrazuje portfolio 60/40, které se po propadu o určité procento změní na čistou hotovost, ale po dosažení nového maxima se opět změní na portfolio 60/40.

Je patrné, že úprk z akcií do hotovosti není dobrý nápad. A je to jasné i z dalšího grafu, na němž jsou znázorněny roční výnosy všech tří přístupů při propadech o určité procento.

Kromě toho, že útěk do hotovosti může být zbytečně drahý, je v konečném důsledku špatný i pro psychiku investora. Očekávání dalších poklesů, jež by investorovi dosvědčily správnost jeho rozhodnutí, je ještě v pohodě, ale opětovné investování a s ním spojené čekání na "tu správnou" cenu je prakticky nesmyslné.

Chování investorů bohužel nelze změnit. V současnosti jsou sice dostupná všechna možná data, která dokazují, že je trpělivost při investování doslova nutností, ale nakonec v myslích většiny investorů stejně vítězí strach a chamtivost nad logickým a racionálním myšlením.

Investiční společnost Betterment přišla se zajímavým řešením. Nechce sice investory měnit, ale upozorňuje je na rozhodnutí, která pro ně mohou být špatná. Pokaždé, kdy se klient rozhodne změnit alokaci svých investic, dostane upozornění, které ukazuje na daňové aspekty tohoto rozhodnutí, respektive zbytečnou ztrátu, kterou tímto rozhodnutím utrpí. Počet změn alokací se od zavedení této služby snížil na pětinu. To je hodně, nepochybně to klientům ušetřilo dost peněz. Psychiku investorů tedy (z)měnit nelze, je ale možné alespoň částečně eliminovat dopady možných špatných rozhodnutí.

Zdroj: The Irrelevant Investor