Co čeká státní dluhopisy? Politickou nejistotu nelze podceňovat
|

Co čeká státní dluhopisy? Politickou nejistotu nelze podceňovat

Americká centrální banka bude muset v nadcházejícím období vybalancovat v souladu s kvantitativním utahováním a rostoucím objemem emisí vládních dluhopisů další růst úrokových sazeb. Je proto možné, že nezvládne v roce 2019 dodat trhu tři plánovaná zvýšení. Evropská centrální banka se dokonce zavázala, že zvýšení sazeb v první polovině roku 2019 není ve hře. Na dluhopisy budou mít vedle centrálních bank vliv také dopady sporů v mezinárodním obchodu či situace na rozvíjejících se trzích. Obojí má za následek vyšší volatilitu a nejistotu.

Dluhopisový trh Státní dluhopisy Americké státní dluhopisy Itálie Fed ECB Úrokové sazby Spojené království Britské státní dluhopisy

V roce 2019 růst americké ekonomiky pravděpodobně zpomalí, ale stále bude výraznější než na jiných rozvinutých trzích, a to díky stále příznivým finančním podmínkám a fiskálním stimulům ze začátku roku 2018. Fed přesto bude muset vyrovnávat další růst úrokových sazeb s kvantitativním utahováním a velkými emisemi amerických vládních dluhopisů. Je možné, že se nepodaří dosáhnout tří plánovaných zvýšení sazeb.

Výzvy pro růst americké ekonomiky a rozhodování Fedu budou promítnuty do cen s tím, že v současné době je křivka amerických vládních dluhopisů nejplošší od roku 2007. Analytici z Fidelity International přitom očekávají její další zplošťování. Nepospíchají sice se závěrem, že by plochá, nebo dokonce invertovaná křivka nutně byla předzvěstí recese. Očekávají ovšem, že výnosy amerických desetiletých vládních dluhopisů prorazí výše, což bude dáno přísnější monetární politikou a stále dobrým makroekonomickým fundamentem.

Evropská centrální banka již není středem pozornosti trhu poté, co se zavázala, že úrokové sazby zůstanou beze změny až do druhé poloviny roku 2019. Na trhu jsou jen malá očekávání, že se úroky budou zvyšovat, a analytici z Fidelity International odhadují, že v září 2019 bude v cenách promítnuto zvýšení sazeb o 7 bazických bodů.

Zatímco měnová politika zůstane asi nějakou dobu bez významných událostí, politická situace evropské investory nepřestává zaměstnávat. Na konci září proběhne jednání o italském rozpočtu, přičemž média zatím podporují volatilitu cen italských aktiv. Po posledních událostech se italské vládní dluhopisy jeví hůře než jejich alternativy z okrajových částí eurozóny. A mají důvod, trh oprávněně vyvíjí tlak na italskou vládu v čele s Ligou a Hnutím pěti hvězd, aby sestavila rozpočet v souladu s nařízeními z Bruselu.

Do cen je přitom promítána nezanedbatelná pravděpodobnost italexitu. Výnosy 3letých vládních bondů naznačují, že trh zohledňuje v cenách zhruba 20% pravděpodobnost znehodnocení o 30 %, což je hodně. Analytici z Fidelity International předpokládají, že italská vláda nakonec schválí rozpočet v souladu s 3% limitem pro deficit, ale trh může v mezidobí zintenzivnit tlak na ocenění.

Ze stejného důvodu by německé vládní dluhopisy měly být obchodovány v souladu s tržním sentimentem vzhledem k Itálii, a to do doby, než bude jasný další vývoj.

Ve Spojeném království je hlavním stimulem ocenění vládních dluhopisů (i dalších aktiv) brexit. Zatím chybějící dohoda Bruselu a Londýna se promítá do ocenění, stejně jako informace, že po posledním růstu úrokových sazeb Bank of England se očekává v dalších 12 měsících ještě jedno zvýšení. V souladu s nejistotou ohledně dalšího politického vývoje však Fidelity International zaujímá k britským bondům neutrální postoj.

Zdroj: Fidelity International