Model Costco vs. model Walmart: Jak vypadá vaše portfolio?
|

Model Costco vs. model Walmart: Jak vypadá vaše portfolio?

Charlie Munger, blízký spolupracovník Warrena Buffetta, kdysi řekl, že Costco Wholesale je vedle Berkshire Hathaway jeho nejoblíbenější společností a jednou z nejobdivuhodnějších kapitalistických institucí. Investor Vishal Khandelwal z webu Safal Niveshak se zamyslel nad tím, proč tomu tak je, a pokusil se své poznatky přenést na investiční portfolio.

Investiční portfolio Investice Diverzifikace investic Ponaučení pro investory

Khandelwal úspěchy Costca připisuje jednoduché strategii společnosti - nízké náklady, zkušený management, vyspělá firemní kultura. "Costco má v nabídce jen dvě nebo tři značky kečupu, zatímco jeho konkurence má třeba dvacet značek. Díky tomu dokáže Costco lépe pracovat se zásobami a dosahuje i při malé marži vysoké návratnosti kapitálu," říká Khandelwal. "Pokud tuto strategii dokážete aplikovat na investiční portfolio, výrazně zvýšíte své šance na úspěch."

Říká se, že portfolio je potřeba dobře diverzifikovat. Jenže investoři to s diverzifikací často přehánějí. Jejich portfolia pak vypadají jako regály a sklady plné stejného zboží různých značek. Investoři ztrácejí přehled, co vlastně v portfoliích mají, čeho je v nich nedostatek, čeho je v nich naopak nadbytek.

"Investoři, kteří mají tendenci chovat se spíše jako Walmart, jen nakupují. Na Twitteru si přečtou o údajně skvělé společnosti, neváhají a koupí si její akcie. Druhý den něco zaslechnou v televizi, třetí den si pro změnu něco přečtou v novinách. Neuvědomují si přitom, že nejsilnější zbraní na trzích je jednoduchost," dodává Khandelwal.

Zdroj: SafalNiveshak.com