Dividendoví šampioni (nejen) na volatilní červenec
|

Dividendoví šampioni (nejen) na volatilní červenec

Investování do podhodnocených akcií by mělo v dlouhodobém horizontu umožnit zajímavý výnos, u nadhodnocených akcií by to mělo být naopak. Podívejme se na tituly, které jsou vzhledem ke svým dividendovým výnosům na obou koncích dividendového spektra.

Dividendy Výnosy Ocenění Americké akcie Investiční tipy Akciové tipy

Zda je titul podhodnocený, nebo nadhodnocený, lze zjistit například tak, že srovnáme jeho dividendový výnos za poslední rok s jeho průměrným dividendovým výnosem a vypočítáme změnu v procentech (percent above average yield, PAAY). Když je aktuální výnos vyšší než průměrný (vysoké PAAY), je titul podhodnocený, když je aktuální výnos nižší (záporné PAAY), znamená to, že je titul nadhodnocený. V uvedených seznamech akcií jsou pouze firmy, které v posledních alespoň 25 letech zvyšovaly dividendy.

Úvaha vychází z toho, že se většina akcií obchoduje s dividendovým výnosem, který se v průběhu času příliš nemění. Když dojde k jeho zvýšení, může to být dáno tím, že cena akcie klesne, nebo že se dividenda zvýší, případně jde o kombinaci obojího. Když klesne cena a firmě se daří, je to dobrá nákupní příležitost. Když roste dividenda při stálé ceně, je to zase zajímavé pro dlouhodobé investory, pro něž je dividenda pravidelným výnosem.

Pro investory, kteří hledají možnosti koupit akcie v krátkodobém horizontu, případně možnosti, jak dokoupit tituly, které již drží, může být užitečná tabulka společností, které jsou podhodnocené v jednoletém horizontu (1 year High PAAY). Pro ty, kteří uvažují v delším horizontu, je ale vhodnější hledat akcie, jejichž dividendy jsou vyšší, než je dlouhodobý průměrný dividendový výnos (5 year High PAAY).

Tabulky firem s nízkými dividendami (low PAAY) pak mohou ukazovat na to, že dané tituly jsou příliš drahé, možná tedy vhodné k prodeji, respektive nevhodné k nákupu.

Investoři by si samozřejmě měli uvědomit, že srovnávání současného a historického dividendového výnosu může být sice zajímavou pomůckou, nikoli však jediný a všemocný indikátorem. Při rozhodování musejí brát v úvahu další faktory a fundamenty. Firma může mít například vyšší aktuální dividendový výnos, protože se jí nedaří, cena akcie klesá a nová dividenda ještě nebyla ohlášena, případně může pokles cen akcií postihnout celý trh. Společnost ale také může zvednout dividendu jen proto, aby své akcie zatraktivnila v očích investorů, ačkoli budoucnost samotné firmy nemusí být růžová.

Zdroj: Seeking Alpha