Dluhopisy v roce 2019: Kvalita a bezpečí v první řadě
|

Dluhopisy v roce 2019: Kvalita a bezpečí v první řadě

Kvalita a bezpečnost cenného papíru budou hrát v roce 2019 rozhodující roli ve výnosnosti. Evropské dluhopisy investičního stupně nabídnou během následujících 12 měsíců lepší příležitosti než americké bondy.

Státní dluhopisy Firemní dluhopisy Dluhopisový trh Výhled na rok 2019 Investiční tipy

V roce 2018 se kolísání projevilo napříč trhy. Centrální banky začaly ustupovat ze svých výhledů měnové politiky a s tím, jak Fed snižuje svou bilanci a Evropská centrální banka plánuje postupný odchod z dluhopisového trhu (již pouze reinvestuje peníze z maturujících bondů), se výnosy přizpůsobují dění v ekonomice a rizikové prémie se vracejí do hry.

Nižší likvidita vede k vyšší volatilitě. To bývá výhodné pro společnosti se silnou rozvahou, jejichž cílem je udržitelná struktura kapitálu. Valuace v USA začínají být nadsazené, je tedy rozumné vybrat zisky a nechat peníze pracovat na dosud přehlížených trzích, jako jsou Evropa a emerging markets.

Korporátní dluhopisy odolávaly kolísání na akciových trzích, což se dalo do určité míry očekávat vzhledem k relativní slabší výkonnosti této třídy aktiv v roce 2018, nízké nabídce a opatrnému otevírání pozic ze strany investorů. V oblasti globálních úvěrových nástrojů má smysl defenzivnější přístup, protože ochlazení globálního růstu a vyšší zadlužení firem by měly vést k rozšiřování kreditních spreadů.

Rok 2018 byl krušný pro americké státní dluhopisy, letošní rok by měl přinést jistou úlevu. Fed v polovině roku pozastaví zvyšování úrokových sazeb, protože přísnější finanční podmínky a loni zavedená cla začínají dopadat na ekonomiku. Zastavení růstu úroků by pak mělo ustálit výnosy 10letých amerických dluhopisů okolo 3 %.

Výnos 10letých vládních dluhopisů USA

Inflace je potenciálně hlavním rizikem pro uvedený výhled, neočekává se ale, že by ceny měly podstatněji stoupat. Stabilizovaný vývoj cenové hladiny by měl být dostatečným polštářem pro případ cenových šoků na komoditním trhu.

Vyšší výnosy v USA v kombinaci se silnějším dolarem jsou výzvou pro dluhy na rozvíjejících se trzích. Velkou příležitostí mohou být podhodnocené měny rozvíjejících se zemí. Po složitém roce a rozsáhlém přeceňování mohou příjemně překvapit argentinské peso a malajsijský ringgit.

Zdroj: Fidelity International