Ekonomika a produktivita: Jak a komu pomáhají technologie?
|

Ekonomika a produktivita: Jak a komu pomáhají technologie?

Digitální technologie jsou jedním z faktorů, které mohou hýbat celou ekonomikou. Na první pohled sice možná pro někoho nepřinášejí takovou revoluci jako v minulosti parní pohon nebo příchod počítačů, ale na vybrané sektory mohou mít velice pozitivní vliv.

Technologie Informační technologie Investice

Názory na to, zda digitální technologie mohou výrazně zvýšit produktivitu, se liší, stejně jako odvětví, v nichž se mohou nové technologie efektivně uplatnit. Světové ekonomické fórum společně s agenturou Accenture na základě dat od 16 tisíc společností využívajících čtyři technologie (umělá inteligence a big data, internet věcí, robotika a sociální média) odhalila několik základních trendů, které určují využitelnost digitálních technologií.

1. Internet věcí bude tahounem investic do digitálních technologií

Celkové investice do technologií by měly do roku 2020 dosáhnout až 2,4 bilionu dolarů. Do té doby by se měly tahounem v této oblasti stát investice do internetu věcí. Ten by měl být jakýmsi spojovacím článkem, od kterého se bude odvíjet další fáze digitalizace a jenž umožní miliardám zařízení odesílat a přijímat data.

2. Investice do technologií fungují v různých odvětvích odlišně

Některá odvětví, třeba chemický nebo těžební průmysl, více těží z investic do hardwaru a robotiky než z internetu věcí. Finanční služby mají naopak větší užitek z investic do softwaru a sociálních médií.

3. Lídři mají z investic do technologií mnohem větší užitek

Společnosti, které patří k horním 20 % ve svých oborech, jsou schopné nejvíce těžit z investic v oblasti robotiky a sociálních médií.

Ostatním firmám se lépe daří v oblasti internetu věcí a kognitivních technologií.

4. Kombinace technologií zlepšuje produktivitu

Robotika podle očekávání nejvíce přispívá ke zvýšení produktivity práce. Mobilní a kognitivní technologie pomáhají při růstu příjmů. Když se ale technologie kombinují, přispívá to k dalšímu zvýšení produktivity.

5. Investice do všech typů technologií mají smysl pro všechny sektory

Firmy, které využívají všechny typy technologií, z nich mají velký užitek bez ohledu na to, v jaké oblasti působí.

Jak uvádí Světové ekonomické fórum, nesmíme zapomínat na lidský faktor. Zvyšování zisků u méně zavedených technologií, jako jsou internet věcí, bude vyžadovat změnu podnikové kultury. Jde především o agilní vedení, změnu myšlení pracovníků, spolupráci s dodavateli, distributory, zákazníky a podobně.

Zdroj: World Economic Forum