Investice do nemovitostního fondu: Jak je to se zdaněním zisků?

Daním se při investování nevyhnete. Jak přesně je potřeba zdanit příjmy z investice do nemovitostního fondu?

U fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmů, pokud podílník tyto podílové listy vlastnil déle než 3 roky nebo pokud příjmy z odkoupení podílových listů nepřesáhly ve zdaňovacím období 100 tisíc Kč. V opačném případě je potřeba tento příjem zahrnout do ostatních příjmů v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Plynou-li příjmy z odkoupení podílového listu nebo z výplaty podílů na zisku příjemci, který není daňový rezident členského státu EU, je investiční společnost povinna v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupený podílový list zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů.

Pro zdaňování příjmů nemovitostního podílového fondu platí sazba daně z příjmů 5 %.

Příjmy z pronájmu nemovitostí držených fondem prostřednictvím nemovitostních společností jsou daněny standardní korporátní daní 19 %, tedy stejně jako u kterékoli právnické osoby.

Mohlo by vás zajímat
4. 3. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat