Milan Tomášek: Odpovědi na otázky čtenářů Investičního webu

DOPLNĚNO V rubrice Otázky a odpovědi jste se ptali Milana Tomáška, hlavního investičního stratéga ČP Invest. Děkujeme a nabízíme jeho reakce. Mimo jiné vás zajímala budoucnost řady fondů ČP Invest, které pokrývají většinu nejvíce skloňovaných sektorů a tříd aktiv. Tradičně jste nevynechali ani konkrétní otázky na skladbu portfolií.

Dobrý den, pane Tomášku. Mám staré smlouvy stavebního spoření založené před rokem 2004, nyní zvažuji ukončení smluv. Chtěla bych poradit, kam tyto finance nejlépe a nejbezpečněji investovat. Děkuji. Jana P.

Dobrý den, ve vašem případě bych uvažoval o variantě investování do dluhopisových fondů, případně do instrumentů, které obsahují akcie, dluhopisy a komodity v poměru 25 % – 60 % – 15 %.

Dobrý den, pane Tomášku. Velice si cením této příležitosti se zeptat na váš názor. Budu mít asi klasickou otázku. Jsem konzervativní typ investora, ale také bych rád investoval něco do 2 000,- s větším rizikem (a ziskem). Jak byste, vzhledem k tomu, že se investovat teprve učím, rozložil celkovou investici 10 000,- Kč s tím, že bych většinu chtěl "vybírat" do 3 let a více? Děkuji. S pozdravem Ing. Martin Dokoupil, Prostějov

Dobrý den, pokud jste konzervativním investorem, je pro vás nejoptimálnější investovat většinu plánované investice, v tomto případě 80 % uvažované částky, do dluhopisových fondů. Zbytek bych rovnoměrně rozdělil na investici do akciových a komoditních fondů. U akciových fondů bych ve vašem případě preferoval fondy, které investují do velkých a stabilních světových společností. V komoditní části bych doporučoval fondy s kombinací drahých kovů a zemědělských komodit.

Dobrý den, pane Tomášku. Jaký trh vnímáte jako nejvíce perspektivní ve velmi dlouhém horizontu, ať už se jedná o emerging markets, nebo vyspělý stát, a jaký trh považujete za schopný dosahovat nejvyšších výnosů, i když s velkou volatilitou? Jste v investicích do emerging markets zastancem spise čtveřice BRIC, nebo vidíte momentálně zajímavější trhy (Indonésie, Vietnam, Afrika)? Jaké nové možnosti nabídne ČP Invest a PPF při investicích do emerging markets a komodit, například zemědělských? Proč jsou u ČP Investu tak velké manažerské poplatky (až 3 % ročně)? Děkuji za odpovědi.

Podle mého názoru budoucnost jednoznačně patří zemím emerging markets. Vyspělé trhy budou procházet drsným obdobím snižování zadlužení, což poznamená budoucí hospodářský vývoj včetně zhodnocení investic. Ze zemí BRIC preferuji ruský region, který je stále podhodnocen. Příležitosti vidím i v dalších zemích – aktuálně se hovoří o skupině N11 (Bangladéš, Egypt, Indonésie, Irán, Jižní Korea, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Filipíny, Turecko, Vietnam).

Země emerging markets pokrývá náš akciový Fond nových ekonomik, kde v portfoliu dominují tituly ze zemí BRIC a Jižní Korea. Podle mých dostupných informací se nové možnosti investování do emerging markets nechystají.

V rámci možností investování do komodit jsme v letošním roce uvedli na trh eurový Komoditní fond, který investuje rovnoměrně do zemědělských, průmyslových, drahých kovů a energetických komodit.

Omlouvám se, ale komentovat nastavení manažerských poplatků mi nepřísluší.

Dobrý den. Pane Tomášku, jak z vašeho pohledu ovlivnila krize v ČR chování a myšlení občanů vzledem k investování? Jak se v dnešní době staví k investování obce a firmy? Myslíte, že informovanost občanů v ČR o výhodách investování do podílových fondů je dobrá, průměrná, nebo podprůměrná vzhledem k ostatním finančním produktům na našem trhu? Děkuji za odpovědi a přeji příjemný den. S pozdravem Petr Barbořík

Češi si na investování postupně zvykají. Na jedné straně tu máme malou skupinu zkušených investorů na akciovém trhu, a pak většinu, která teprve přichází na chuť skutečnému investování. Nesmíme zapomínat na to, že máme v sobě stále zakořeněn princip, že investování = spoření bez rizika. A změna tohoto přístupu vyžaduje čas. Domnívám se, že krize v roce 2008 nám paradoxně pomohla urychlit tento proces. Ukazuje se totiž, že stávající oblíbené nástroje, jako jsou termínované bankovní produkty, spořicí účty nebo garantované vklady, nenabízejí atraktivní výnos do budoucna. Lidé se proto poohlížejí po dalších možnostech. Do toho přichází příprava penzijní reformy. Pro dosažení finanční nezávislosti se vyžaduje využívat i dalších investičních nástrojů, jako jsou akcie, komodity či dluhopisy.

Obce, podobně jako většina drobných investorů, nechtějí podstupovat příliš vysoké riziko a volí většinou dluhopisové instrumenty nebo nástroje peněžního trhu. Likvidní peníze investují na peněžním trhu a zbytek do dluhopisů. Srovnatelné chování je možné pozorovat i u firem, které investují volné provozní peněžní prostředky do peněžních či dluhopisových instrumentů. Volné tzv. "dlouhé peníze" jsou však ochotní investovat na delší období a podstupovat akciové riziko.

Z pohledu dostupného informačního pokrytí se domnívám, že úroveň se za posledních 10 let výrazně zlepšila. Rozdíl proti jiným finančním produktům však vidím v kvalitě informačního servisu na úrovni finanční poradce – klient. Jakmile totiž nabízíte investiční produkty, kde je budoucí výsledek závislý na chování kapitálových trhů, vyžaduje to vyšší odbornou zdatnost, přehled o tom, co se děje na trhu, a nepodceňování rizika. Stále existuje řada lidí, kteří neinvestují, ale spekulují. Ti jsou v případě propadu akciových trhů rozčarováni. Zásadou běžného klienta by mělo být pravidelné investování a zejména rozkládání rizika mezi více typů investičních instrumentů. Zde je ještě hodně práce před námi. Dobrý den, dosud jsem investoval do akciových fondů, ale vzhledem k jejich delšímu investičnímu horizontu a svému věku (56) si myslím, že bych se měl přesunout spíš k fondům dluhopisovým. Pokud jde o dluhopisové fondy z oblasti "emerging markets", měl bych dát přednost korporátním nebo státním dluhopisům? Děkuji za odpověď, zdravím a těším se na vaše další pravidelné komentáře o vývoji trhů. Michal Roth

Dobrý den, naprosto s vaším záměrem souhlasím, tj. snížit riziko portfolia a navyšovat podíl dluhopisové složky. Důvodem je skutečnost, že v příštích několika letech (odhaduji 2 až 4 roky) očekávám zvýšenou turbulenci na akciových trzích, Vysoká zainvestovanost v akciích by mohla oddálit váš předpokládaný termín ukončení investice. Doporučuji hledat příležitosti u kvalitních korporátních dluhopisů mimo vyspělé trhy. Státní dluhopisy bohužel v současné době nenabízejí atraktivní výnos.

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak vidíte v horizontu 6 měsíců růst či pokles dluhopisů, zda je vhodné ještě nyní investovat jednorázově cca 40 000, či s investicí počkat? Jak vidíte v době 1 až 2 let růst Fondu ropa a energetika? S pozdravem Vl. Utíkal

Pokud hovoříte o korporátních dluhopisech, vidím v tomto horizontu pomalý růst na úrovni 3 % p.a. s tím, že je nutné počítat s určitým kolísáním v závislosti na tom, jak se budou chovat akciové trhy. Pokud hodláte konzervativně uložit 40 000, máte dvě možnosti – uložit nyní, případně čekat na korekci na akciových trzích, kdy by i korporátní dluhopisy mohly klesnout o 1 až 2 %, a zainvestovat. Co se týče Fondu ropného a energetického průmyslu, zde se domnívám, že bude pokračovat v růstu.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to přesně se zdaněním mým vkladů do fondů ČPI. Běžná doba uložení peněz, po které se již vklady nezdaňují, je 6 měsíců. Pokud ale vložím peníze do jednoho fondu (např. FPT), a poté je převedu jinam, započítává se do onoho půl roku i doba, kdy jsem měla peníze v FPT? Tedy jinak – musím mít peníze v dalším fondu uloženy půl roku, abych nemusela platit daň? Děkuji. Pelikánová

Dobrý den, vaše otázka je spíše daňového charakteru, ale pokusím se odpovědět. Ze zákona platí, že realizované zisky z investic nepřesahující 6 000 CZK za kalendářní rok se nemusejí přiznávat ke zdanění. Dále platí, že zisky z investic se osvobozují po 6 měsících od doby mezi nákupem a prodejem, takže ve vašem případě realizace zisků z FPT bude podléhat dani. Jinak správně píšete, že pokud budete v dalším fondu držet peníze déle než půl roku, nic platit nemusíte.

Dobrý den. Moje otázka se týká fondů ČPI. Jsem klient ve věku 35 let, využívám výhod PFČP, mám zřízené STSP a do budoucna bych rád rozšířil své portfolio o podílové fondy ČPI. Jedná se mi o jednorázový převod peněz od konkurence v částce okolo 500 000,- Kč. S touto investicí bych rád pracoval v horizontu 25 až 30 let (plánovaný důchod). Jak v daném případě rozložit investice? Mám částku vložit jednorázově do konzervativnějšího produktu Fond korporátních dluhopisů a zadat pravidelný měsíční odkup po 10 000,- nákup Dynamického fondu fondů, nebo mám investovat jednorázově přímo do Dynamického fondu fondů? Nebo byste v tomto horizontu doporučil jiné rozložení? Děkuji. Zdeněk H.

Dobrý den, ve vašem případě schvaluji záměr vložit prostředky jednorázově do Fondu korporátních dluhopisů a rozhodně doporučuji pravidelné měsíční úložky formou přestupu do Dynamického fondu fondů. Vyhnete se tak špatnému načasování své investice i s ohledem na nejistotu ohledně dalšího vývoje akciových trhů v krátkodobém horizontu. V Dynamickém fondu fondů není alokace portfolia statická a více se pracuje s příležitostmi na trhu. Druhou možností je nastavit si své dynamické portfolio, kde bych preferoval Fond nových ekonomik (30 %), Fond globálních značek (20 %), Fond ropného průmyslu (20 %), Fond farmacie (15 %) a Fond zlatý (10 až 15 %). Tato varianta je rizikovější, ale má také větší potenciál růstu. Dobrý den, pane Tomášku. Investuji v ČP INVESTu zhruba 18 měsíců. Rok 2009 byl pro mne poměrně úspěšný, vsadil jsem na jistotu FKD a chtěl bych v tom pokračovat. Po poklesu fondu vlivem situace ve světě se začíná stav opět stabilizovat, ale nemyslím si, že dlouhodobý výhled je nějak optimistický. Jak vy vidíte situaci fondu do budoucna, řekněme v časovém horizontu 5 až 10 let? Mohu očekávat roční výnosy kolem 14 %? Případně mi doporučíte nějakou jinou strategii? Budu rád za každou informaci. Děkuji za Vaše vyjádření. Karel Čurda

Dobrý den, předně gratuluji ke skvělému výsledku vašeho investování. Zatímco rok 2009 nabídl jedinečné investiční příležitosti, v současné době se vystavujeme situaci, kdy je prostor pro nadprůměrné zhodnocení velmi omezený, u konzervativních investic je dokonce extrémně nízký. Rok 2009 berme z pohledu zhodnocení jako událost, která proběhne jednou za dekádu, možná ještě déle. Uvažovat tedy o budoucím vývoji 14 % p.a. u Fondu korporátních dluhopisů je mimo realitu, očekáváme v následujícím období průměrný výnos na úrovni 4 % ročně. U akciových trhů očekáváme v horizontu 5 až 10 let průměrné dlouhodobé zhodnocení akciových trhů na úrovni 5 až 8 % p.a. v závislosti na regionu. Nejlepší strategií bude rozhodně diverzifikovat portfolio, vsadit na alternativní investice (například komodity), pravidelně nakupovat, využívat korekce k nákupům a během následných růstových vln realizovat zisky přesunem z akciových do konzervativních fondů.

Dobrý den, "podařilo se" mi investovat do Fondu zlatého ČP Investu v době, kdy měl skoro nejvyšší hodnotu 1,25 a nyní marně čekám, kdy se dostanu alespoň na původní hodnotu své investice. Fond nedokázal dostatečně růst ani při současných rekordních cenách zlata a další prognózy růstu ceny drahých kovů už, myslím, nejsou tak příznivé. Proč fond nerostl stejně rychle jako cena zlata a co mi poradíte ohledně mé investice? Děkuji za odpověď. Libor Vančura

Dobrý den, rozumím vašemu rozčarování z toho, že cena zlata láme rekordy a Fond zlatý je vzdálen od svého maxima. Fond nekopíruje přesně chování ceny zlata, protože jeho portfolio je složeno nejen z instrumentů odrážejících cenu zlata, ale také stříbra, akcií firem těžících zlato (tento segment je nejvíce ovlivněn děním na akciovém trhu, ale platí, že v dlouhém horizontu vykazují až 3x vyšší výkonnost proti ceně zlata v růstovém cyklu) a ostatních komodit (ropa, zemědělské plodiny atd.).

Doporučuji rozhodně v této investici setrvat (vždyť uplynuly cca 2 roky a minimální doporučovaný investiční horizont je 5 let) a využívat korekcí k dalším nákupům, které budou snižovat vaši pořizovací cenu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejšího návratu do zisku. Co se týče budoucích predikcí, pozoruji naprosto odlišný trend. V zahraničí konečně stratégové procitli a doporučení investovat do drahých kovů se objevují stále častěji. Já osobně doporučuji drahé kovy již od roku 2005 a stále vidím prostor pro jejich další růst, už jen z toho důvodu, že průměrné dlouhodobé cykly trvají 15 až 17 let a my máme za sebou první polovinu. Mimochodem současná situace, kdy nevíme, zda bude hrozit deflace či inflace (a já se domnívám, že mílovými kroky k vysoké inflaci směřujeme), je perfektním prostředím pro pokračování růstu cen drahých kovů. Velcí investoři (včetně centrálních bank!) to již registrují a zlato postupně a potichu akumulují.

Milan Tomášek

má 12 let zkušeností v investičním byznysu a nyní pracuje jako hlavní investiční stratég v ČP INVEST. Svoji kariéru začínal jako finanční analytik v PPF burzovní společnosti. Následně pracoval jako portfoliomanažer v Generali PPF Asset Management, kde se staral o několik velkých podílových fondů. Milan Tomášek je absolvent VŠE a držitel makléřských licencí B,C a D.

Dobrý den, pane Tomášku, jak vidíte vývoj (co se týká výkonnosti) Fondu ropy a energie ČPI v letošním a příštím roce? Děkuji za odpověď. Michal Hráček

Dobrý den, Fondu ropného a energetického průmyslu osobně do budoucna velmi věřím a domnívám se, že po roce 2012 se začne naplno projevovat nesoulad mezi globální poptávkou a nabídkou, což povede k rychle rostoucím cenám energetických komodit a k ziskům v daných sektorech. Co se týče aktuálního vývoje, vidím tu pravděpodobnost jisté pauzy. Důvodem jsou vysoké zásoby ropy, energetické firmy předprodaly část své produkce na rok dopředu za pevné ceny, ceny elektřiny stagnují a otázkou je, jak se bude vyvíjet budoucí hospodářský růst.

Vážený pane, v roce 2004 a 2005 jsem nakoupila podílové listy Fondu ropy a energetiky za 25 tisíc Kč. Nyní jsem stále ve ztrátě. Časem jsem měla záměr v investování pokračovat, ale současná situace mě naplňuje obavami nejen z toho, že nevydělám, ale že o své úspory i přijdu. Mohu vás požádat o radu, zda se očekává, že se situace zlepší? Děkuji za odpověď. Jana Antošová

Dobrý den, poslední známá firemní data ukazují, že se situace zlepšuje, vrací se k normálu a akcie jsou relativně levné. Z mikroekonomického pohledu se vše tváří velmi příznivě. Makroekonomický pohled je však trochu odlišný: nelze čekat silný hospodářský růst ve vyspělém světě, státní finance musí zeštíhlet, trh práce se v lepším případě stabilizoval, ale prozatím negeneruje dostat nových pracovních příležitostí, atd. Z pohledu vaší investice se dívám, že v horizontu 1 roku bych viděl potenciál růstu, v horizontu dvou let možnost korekce, poté ale návrat k růstu.

Dobrý deň, pán Tomášek. Asi pred 4 rokmi som investoval peniaze do ČP Invest podľa rady sprostredkovateľa, konkrétne do FRE. Keďže práve nastal čas opačného trendu, rozhodli sme sa časť presunúť do FKD, čo bol dobrý krok. Od tej doby (cca 1 rok) sa mi môj "poradca" neozval a peniaze na FRE sú stále nevýnosné. Preto som už aj časť peňazí z FRE vybral. 1.Vedeli by ste mi poradiť, či mám čakať, kým sa ropa začne správať lepšie, alebo presunúť peniaze na nádejnejší fond? 2. Dá sa v ČP Invest investovať priamo do komodít, ako sú striebro, ryža,..? 3. Ako sa dopracovať k spoľahlivému poradcovi? So súčasným, aj keď mi ho odporúčal ČP Invest, už nemienim spolupracovať.

Dobrý den, výnosy v roce 2009 byly na téměř všech aktivech rekordně vysoké a v budoucnu se již nebudou opakovat, včetně Fondu korporátních dluhopisů. Co se týče ropného a energetického fondu, zaostával za ostatními. Je to částečně kvůli tomu, že v nastartovaném hospodářském oživení jsou tyto sektory (mimo těžbu) více citlivé až s určitým zpožděním (než se růst finální poptávky projeví v maržích), takže jeho čas teprve přijde. Druhou skutečností je, že v tomto fondu vidíme strategický potenciál, protože ceny energetických komodit v budoucnu porostou. Pokud bych hledal příležitosti v jiných fondech, napadají mě velmi levné farmacie a biotechnologie, drahé kovy, případně Fond nemovitostních akcií, kde je hluboká propast mezi tím, kolik akcie stojí, a jakou mají vnitřní hodnotu.

Přímé investování do vybraných komodit bohužel nenabízíme, pouze podílové fondy, které skrze finanční instrumenty kopírují ceny komodit. V tomto případě se jedná o Fond zlatý (specializace na drahé kovy) a Komoditní fond (mix všech komodit).

V otázce poradce by bylo nejlépe kontaktovat na klientskou linku 844 111 121, kde vám rádi s tímto problémem pomůžou.

Uzavřel jsem na přelomu let 2009 a 2010 stavební spoření „s liškou“, co doporučujete. Je změna daní důvodem k výpovědi tohoto spoření? Co je rozumnou alternativou stavebního spoření? Vyplatí se i po vyšším zdanění stavební spoření? Pavel Daníček

Dobrý den, pokud projdou navrhované změny stavebního spoření, pak se výnos tohoto produktu v optimální variantě (cca 1600 až 1700 Kč měsíčně) bude pohybovat nad úrovni 4 % p.a., což je stále ještě zajímavý výnos. Je však potřeba počítat s rizikem dalšího snížení atraktivity tohoto produktu – budou se zdaňovat úroky? Nebude státní podpora účelně vázána, apod.? Není důvod vypovídat smlouvu, stačí přestat investovat.

Alternativou jsou finanční produkty, kde se předpokládá výnos nad 4 % p.a., kde však není zhodnocení garantováno a výsledné zhodnocení je závislé na chování kapitálových trhů. V této variantě bych investoval asi 30 % do dluhopisů, 30 % do akcií emerging markets, 10 až 15 % do drahých kovů + zemědělské komodity a zbytek bych rozdělil do akcií v sektoru farmacie, biotechnologie, ropy a energetiky a do akcií velkých firem se zajímavými dividendami.

Co se vyplatí klientovi na krátkodobou investici 4 až 7 let? Garance ČP na 4 roky (jednorázový vklad a pravidelné investování do fondů – jakých?)? Nebo pouze individuální nastavení investic (kam?)? Jedná se o klienta 58 let preferujícího méně rizikové investice. Libuše Chlupová Domnívám se, že pro klienta bude nejlépe zvolit variantu Garance na 4 roky, která nabízí velmi nadprůměrné zhodnocení. U ostatních variant bychom pracovali s rizikem. V případě pravidelné investice na 4 až 7 let bych volil mix 40 % Fond korporátních dluhopisů (pokud je klient konzervativnější, navyšoval bych až na 60 %), 20 % Fond globálních značek, 10 % Fond nových ekonomik, 10 % Fond ropy a energetiky, 10 % Fond zlatý a 10 % Fond farmacie a biotechnologie. Krásný den,pane Tomášku. Mohu znát váš názor na akcie NWR, výhledově do konce roku? Mám otevřenou pozici s cílovou cenou 240,- Kč. Rád bych znal váš názor na naši společnost, která uvažuje o vstupu na burzu během dvou až tří let. Koupil byste si takovou akcii raději na pražské Burze, nebo ve Vídni? Není lepší uplatnění kotace při vstupu na Víděňské burze, kde jsou objemy ve větším rozsahu? A poslední věc, chybí mi vícero uzavřených pod. fondů v ČP Investu a chybí mi zde Diskontní certifikáty. A nakonec Pravidlo 72 (mám s ním zkušenosti) - jaký jaký je váš názor Rád bych svým klientům vytvořil takové portfolio, kde by se tohoto očekávanému zhodnocení dosáhlo, tj. 10% výnosnost a zdvojnásobení vložené investice /diverzifikací / do 7 let a dvou měsíců. Děkuji předem za jakoukoliv odpověď. Vladimír Petráška

Dobrý den, u akcií NWR si myslím, že hranici 240 Kč letos do konce roku pokoří s tím, jak akciové trhy do konce roku ještě posílí.

Pokud by vaše společnost vstoupila na burzu, asi bych preferoval domácí trh. Předpokládám, že na obou trzích bude zajištěna dostatečná likvidita, ale v této rovině jde již o spekulace, protože klíčové bude to, jaká část emise by směřovala na zahraniční a na domácí trh. Co se týče úspěchu uplatnění, hodně záleží na tom, do jaké atmosféry na trhu se "trefíte".

Současné trendy na poli podílových fondů jsou směrem k otevřeným fondům, takže uzavřené fondy tvoří okrajovou část. Diskontní certifikáty jsou doménou bankovních domů, investiční společnosti je neemitují.

Rozumím pravidlu 72, které říká, za jak dlouho dostanu dvojnásobek vložené investice při předpokládaném ročním zhodnocení. Jen se obávám, že 10 % je nereálné číslo. Počítejme opravdu s intervalem nad 5 %, max. 8 %. Je nutné počítat, že pak se investiční doba bude prodlužovat až na 15 let.

Dobrý den, zajímal by mne váš odhad, kdy se hodnota akcií vrátí na hodnoty z roku 2007? Zvláště pak u fondů ropy a energetiky, globálních značek a u smíšeného fondu. Děkuji za odpověď. Antonín Kocourek

Dobrý den, toto je opravdu těžká otázka. Berte prosím tuto předpověď jako orientační, ale jsem toho názoru, že pokud bychom vycházeli z minulých dat, jde o období minimálně 6, 5, respektive 3 roky pro výše uvedené fondy v tomto pořadí.

Dobrý den, jaký je váš názor na investice do fyzického zlata a investičních diamantů v horizontu 5 až 10 let? Pokud považujete investici za vhodnou, jaký podíl v % v portfoliu byste považoval za přiměřený? Děkuji za odpověď. Libor Stehno

Dobrý den, určitě doporučuji část prostředků zainventovat do těchto alternativních aktiv. Týká se to především zlata a stříbra. U investičních diamantů si nejsem příliš jistý. Ty bych doporučoval úzké skupince, která se v této oblasti opravdu orientuje. Pro širokou veřejnost nejsou z technických důvodů příliš vhodné. Obecně doporučuji alternativní investice na úrovni 10 až 15 %.

Dobrý den, pane Tomášku. Před 3 roky jsem začala spořit dětem. Peníze jdou každý měsíc do vašich akciových fondů globálních značek, nových ekonomik a ropy. Propad kvůli krizi mi nevadí, jsem jenom asi 5 % v minusu, jsem ráda, že nakupuji levně, protože budu spořit ještě asi 15 let. Spíš by mě zajímal vývoj na těch cca 15 let u fondů, které mám. A také doporučení, jestli ještě posílat peníze do dalších fondů. Děkuji. Silva Novotná

Dobrý den, neznám konkrétní procentuální váhy, ale struktura tohoto portfolia je optimální. Možná bych uvažoval ještě o Fondu zlatém v rozsahu 10 % kvůli lepší diverzifikaci a o Fondu farmacie a biotechnologie ve stejném zastoupení.

Protože mám špatné zkušenosti s poradcem ČP Invest panem Zetlitzerem, který mi poradil tak dobře, že jsem přišel o 250 000 Kč, nemůžu mít důvěru ani k panu Tomáškovi, protože z PPF se podle mých informací dobrovolně neodchází. Přetože bych rád peníze investoval, bojím se, že budu u ČP Invest opět finančně poškozen. J Lancingr

Investiční služby jsou založeny na vzájemné důvěře. Pokud ji postrádáte, máte svobodné právo hledat tyto služby u jiného poradce. Jinak hodnotit radu finančního poradce nemohu, protože nevím, o co se v daném případě jednalo.

Jsem sice od 7/2010 v důchodu, ale 30 let jsem pracoval v ČP. Chci se jen optat, jakou argumentaci máte v době, kdy akcie kolísají +- okolo nuly. Já jsem přišel o 50 % svých vložených peněz do ČP Investu. Není to moc ve srovnání s jinými organizacemi. Ale kdo má doma pořád poslouchat, co jsme si mohli za těch 70 000,- Kč koupit? Moje argumentace končí vždy stavovým výpisem ČPI. Přírůstek +, další den -. Volají mi klienti, trochu se stydím. Nemám výhled, myslím si, že to bude 5 až 6 let, než budeme trochu v cajku. Hodně mých klientů se toho asi nedožije... Jinak jsem stále optimistou. Přeji dobré investování. Radomír Meixner

Ačkoliv je pravdou, že akciové trhy dlouhodobě rostou v průměru o 8 % ročně, v krátkém horizontu to tak nemusí vždy platit. A jedním z takových období procházíme. Vývoj bude více rozkolísaný, ale již dnes je možné argumentovat tím, jak se daří podnikovému sektoru na úrovni dosahovaných zisků, marží a nízkého ocenění měřeno P/E. Pokud se někdo rozhodne, že část svých úspor bude investovat, musí počítat s tím, že se vzdal současné spotřeby a argumentace, co jsme si za to mohli koupit, je trochu falešná. Jak už jsem v předchozích odpovědích naznačil, domnívám se, že turbulentní období ještě zažijeme možná 2 až 3 roky, a teprve poté by akciové trhy mohly nastartovat silný dlouhodobý růst. Do té doby budeme spíše nuceni počítat s podprůměrným zhodnocením většiny aktiv - peněžních fondů, dluhopisových fondů, ale i akciových trhů.

Mohlo by vás zajímat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat