Studie: Nedostatek pracovních sil snižují kvalifikovaní migranti

Vzdělaní migranti pomáhají snižovat nedostatek pracovních sil po celém světě včetně Česka. Ve srovnání s loňským rokem tlak na globální trh práce mírně poklesl. Po světě je v pohybu více migrantů než kdy dříve, současně stoupá úroveň jejich vzdělání, vyplývá ze studie Global Skills Index, v níž personálně poradenská společnost Hays srovnává vývoj pracovních trhů ve 33 zemích světa.

Oživené globální hospodářství těží podle studie z uvolnění tlaku na pracovní trhy, které loni nastalo v důsledku rostoucího počtu vzdělaných migrantů a přísunu kvalifikovaných pracovních sil do řady zemí. Příchod migrantů v mnoha zemích působí jako protiváha stárnoucí domácí populace. Přesto nedostatek vhodných pracovních sil trvá a mnoho firem tak má nadále potíže s nacházením potřebných odborníků pro specializovaná pracovní zařazení a sektory, uvádí studie.

"K oslovování uchazečů ze zahraničí přistupují častěji i české firmy. Je to pro ně jediné řešení, jak nenechat svá pracovní místa neobsazená, když se nedaří najít uchazeče z lokálních zdrojů. Jde především o pozice v IT či v centrech sdílených služeb. Zdlouhavý proces získání pracovního povolení či nostrifikaci vzdělání jim ale jejich snahy značně komplikuje," uvedl ředitel Hays v ČR Ladislav Kučera.

Aktivní podporou kvalifikované migrace a posílením její účasti na pracovním trhu je podle zprávy možné zmírnit negativní dopad očekávaného úbytku 50 milionů pracovníků v produktivním věku v Evropě v horizontu deseti let.

Letos se počet osob v produktivním věku ve všech zemích zahrnutých do indexu s výjimkou Indie sníží v důsledku celkového stárnutí populace téměř o milion. Nicméně množství dostupných zaměstnanců se zvýší o 1,1 milionu, v důsledku rostoucí zaměstnanosti ve sledovaných zemích a stoupajícího počtu migrantů, kteří jsou vzdělanější než dříve.

Podle údajů OSN žije 244 milionů osob, tedy 3,3 procenta světové populace, mimo svou rodnou zemi. Data využívaná k tvorbě indexu rovněž ukazují, že v EU loni dosáhl podíl vysokoškolských absolventů v celkovém počtu osob narozených v jiné zemi 29 procent, což ve srovnání s rokem 2011 znamená nárůst o tři procentní body.

Rozšiřující se možnosti internetového připojení a nové technologie vedou ve světě k růstu počtu pracovníků využívajících pružný způsob práce. Za poslední desetiletí se v USA množství práce vykonávané nezávisle, na smlouvu, prostřednictvím dočasného zaměstnání či jednotlivých výkonů zvýšilo o pět procentních bodů a týká se 15 procent všech pracujících. V Evropě rostl za pět let objem nezávisle vykonávané pracovní činnosti čtyřikrát rychleji než celková zaměstnanost.
"V západních zemích pozorujeme velký nárůst flexibilních pracovních úvazků. Firmy tak lépe reagují na požadavky uchazečů a v náborech jsou úspěšnější. Zde má ČR stále velký prostor ke zlepšení," upozornil Kučera.

Zdroj:
ČTK
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Pracovní trh
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…
22. 1. 2021 9:00
Ryba (GOLDEN GATE CZ): Inflace výrazně vzroste a centrální banky budou váhat se zvyšováním sazeb.…
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
22. 1. 2021 6:46
Společensky odpovědné investování je velký trend. S těmito dvěma fondy na něj vsadíte
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Sociálně odpovědné investování
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
20. 1. 2021 12:20
Michal Šnobr: Jak se Česko (ne)popere s jadernou energetikou a co to znamená (i) pro kurzové a…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Německo
Přestat sledovat
Solární energie
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Větrná energie
Přestat sledovat