ESG: Nová tržní módní vlna, nebo přístup, který dlouhodobě dává smysl?
|

ESG: Nová tržní módní vlna, nebo přístup, který dlouhodobě dává smysl?

Společensky odpovědné investování a různé jeho odnože již tvoří nezanedbatelnou součást investičního byznysu, což dokazuje i objem peněz, které do těchto produktů proudí. Má udržitelné investování opravdu takovou budoucnost?

Sociálně odpovědné investování ETF Ekologie a životní prostředí Investiční strategie

Sociálně odpovědné investování má poměrně široký záběr. Jeho největším problémem je neexistence jasných pravidel, která by určovala, co je to vlastně sociálně odpovědné investování či investování s pozitivními dopady na společnost. Lze se proto setkat s pojmy jako impact investing nebo ESG (environmental, social and corporate governance) investing, společnou ale vždy mají odpovědnost s důrazem na udržitelnost a pozitivní vztah k životnímu prostředí.

Podle zprávy Globální aliance pro udržitelné investice (Global Sustainable Investment Alliance) bylo jen v roce 2018 založeno 290 fondů a ETF s tímto zaměřením. Celkově je nyní pod správou podobných fondů přes 30 bilionů dolarů. Podle agentury Bloomberg tak tvoří třetinu prostředků pod správou a po rozšíření pasivního a algoritmického obchodování v posledních letech jde o další velký trend v oblasti správy aktiv, který nelze ignorovat.

Podle studie společnosti Morningstar se až 72 % investorů v USA "nějakým způsobem zajímá o udržitelné investice", mezi ženami je tento podíl ještě vyšší. Podle průzkumu JPMorgan je až pro 86 % mileniálů udržitelnost investiční prioritou. A tato čísla mohou stále růst s tím, jak bude růst vliv dopadu klimatických změn. Standardy udržitelnosti pro investiční produkty a společnosti se již zavádějí a s tím, jak se bude stále více dařit sociálně odpovědným společnostem a firmám dbajícím o životní prostředí překonávat konkurenci, bude růst i zájem správců aktiv (a následně i pasivních investorů).

Zatím vágní pravidla

Již zmíněným problémem udržitelného investování je poměrně vágní definice. Zaměření se rozprostírá od změn klimatu přes veřejné zdraví po etiku a náboženství. Problém je navíc s kontrolou, a tak se v investičních produktech označených jako udržitelné často vyskytují společnosti, které pravidla udržitelnosti nedodržují.

Souvisí to i s tím, že měřit environmentální a sociální odpovědnost firem je složité. ETF a fondy se sice samozřejmě snaží o vlastní analýzy firem, je ale potřeba, aby samotné společnosti byly transparentnější. Dokud tomu tak nebude, ESG investování zůstane tak trochu tipovací hra.

Pozitivně vyznívá snaha některých zemí, zejména v Evropě, o sepsání standardů definujících, co lze považovat za environmentálně udržitelné investice. Ani USA na tom nejsou špatně, když 86 % firem z indexu S&P 500 publikovalo v roce 2018 vlastní zprávy o udržitelnosti. Trochu pozadu je Asie, kde (s výjimkou Japonska) je o udržitelnost mezi investory a firmami minimální zájem.

Co výnosy?

Od 80. let, kdy se poprvé objevilo sociálně odpovědné investování, vždy šlo co do výkonnosti o určitý kompromis. To se ale může změnit. Společnosti, které dodržují pravidla ESG, totiž v budoucnu mohou být úspěšnější než konkurence, což by se mělo projevit i ve výkonnosti indexů a produktů, které takové firmy sdružují.

Že to není jen zbožné přání, dokazuje 12 ETF zaměřených na čistou energii, jejichž výkonnost se letos do začátku června pohybovala okolo 21 %, a překonávala tak s přehledem index S&P 500. S tím souvisí i větší zájem investorů, kteří se zajímají vedle výnosu také o udržitelnost.

Pokud tedy bude platit, že tam, kde se hromadí kapitál, porostou i výnosy, může být ESG investování jedním z nejzajímavějších investičních oborů budoucnosti. Otázkou je pouze to, jak dlouho na tuto budoucnost budeme čekat.

Zdroj: 13D Research