Hledáte příležitosti na evropském akciovém trhu? Zkuste GRANOLAS
|

Hledáte příležitosti na evropském akciovém trhu? Zkuste GRANOLAS

Pandemie nemoci COVID-19 podtrhly některé trendy z posledních let, jako jsou digitalizace, inovace nebo možné přeskupení dodavatelských řetězců. To vše bude mít výrazný dopad na společnosti v Evropě. Stejně jako úspěšné americké akcie FAANMG se evropské společnosti spojené pod zkratkou GRANOLAS jeví v současném tržním prostředí jako vynikající investice. Vydělávají i v době koronavirové krize a měly by se zařadit k vítězům i dlouhodobě.

Evropské akcie Sociálně odpovědné investování Large Caps L'Oréal SAP Investiční tipy Akciové tipy ASML Holding Sanofi Zdravotnictví a zdravotní péče Farmacie Defenzivní investování

Se zkratkou GRANOLAS přišla americká banka Goldman Sachs. Označuje akcie některých z největších evropských společností, které spojuje jedno – mají poměrně málo cyklické obchodní modely. Jedná se o kvalitní firmy se strukturálně založeným růstem, silnými rozvahami, nízkou mírou zadlužení, robustními zisky, a tedy i stabilním cash flow. Jde o firmy ze sektorů zdravotní péče, spotřebního zboží a technologií.

"Tyto firmy jsou atraktivní ze dvou hlavních důvodů, a to diverzifikace a ocenění. Evropa čelí řadě rizik v souvislosti s italskými dluhy, brexitem a migrační krizí, a tak mají investoři důvody k obezřetnosti. Ovšem jako třída aktiv jsou evropské akcie mnohem méně závislé přímo na Evropě a její politice a ekonomice, než by se mohlo zdát," říká Natalie Briggs, investiční specialistka z Fidelity International. "Pouze třetina příjmů evropských veřejně obchodovaných firem je ze starého kontinentu, další dvě třetiny připadají zhruba rovným dílem na USA a rozvíjející se země."

Anketa: Proč (ne)vsadit na evropské automobilky?
V jednom z pravidelných pondělních expertních výhledů jeden z diváků položil otázku týkající se akcií evropských automobilek. Protože nebyla zodpovězena, nabídli jsme ji ke komentáři českým tržním profesionálům.

Ačkoli Evropa nenabízí v takové míře rychle rostoucí společnosti či technologické giganty jako Spojené státy, fungují zde globální firmy, které jsou na špičce ve svém oboru a těží z kvalitní regulace a likvidity. Firmy jako GlaxoSmithKline, Nestlé, Roche nebo SAP jsou kótované v Evropě, ale většina jejich příjmů plyne z oblastí mimo region. Jedná se o společnosti se stabilními rozvahami, silnými franšízami a strukturou výnosů, které jim pomáhají odolávat turbulencím na trzích.

Volatilita spojená pandemií koronaviru vedla k strmému propadu v cyklických odvětvích. I po částečném zotavení jsou evropské akcie jako celek podhodnocené. Rozdíl mezi výnosy z držení akcií a dluhopisů dosáhl v březnu téměř stejně vysokých hodnot jako v době finanční krize, i nyní přitom zůstává na zvýšené úrovni.

Mezera mezi americkými a evropskými rizikovými prémiemi (rozdíl mezi akciovými výnosy a výnosy dluhopisů) se v průběhu posledního desetiletí výrazně rozšířila, protože americké akcie překvapily svou výkonností, a zvýšily se i rozdíly ve valuacích mezi regiony. S přihlédnutím ke globální povaze evropského trhu a kvalitě mnoha firem je tento posun extrémní.

Evropské akcie nejsou jen levné oproti dluhopisům, ale i vůči americkým akciím. Aktivní investoři proto mohou využít období prudkých cenových výkyvů k nákupům akcií za ceny pod vnitřní hodnotou firem. Ta je přitom dlouhodobě podstatným faktorem pro výkonnost dané společnosti.

Investoři navíc v posledních letech kladou stále větší důraz na udržitelnost. Mnoho velkých evropských společností aplikuje její zásady již po desetiletí, a má tak náskok před asijskými a severoamerickými protějšky. I to může být v dalších letech výhoda, protože na akciovém trhu bude investovat stále více příslušníků generace milenálů, pro které je udržitelnost podstatným tématem.

Proč dlouhodobě vsadit na evropské akcie? Dominance USA nemůže trvat věčně
Americké akcie mohou již brzy dosáhnout maxima vůči akciím evropským, zejména kvůli relativním celkovým výnosům, rozdílu ve zhodnocování i tomu, že evropské tituly mohou na rozdíl od těch amerických těžit z náskoku starého kontinentu v oblastech zdravotnictví a zelených technologií. Vedle toho je potřeba zmínit i menší váhu technologického odvětví, která může být časem katalyzátorem růstu evropských akciových trhů.
Zdroj: Fidelity International