Iluze porozumění a její nebezpečnost
|

Iluze porozumění a její nebezpečnost

Jakmile si tuto iluzi uvědomíte, začnete ji vidět všude. Ve finančních médiích obzvláště.

Psychologie Investiční strategie Investování Chyby v investování

Nejprve plná palba do vlastních řad: Čím rychlejší změny nálady na trzích, tím protichůdnější titulky článků a názvy videí. Psát nadčasově a kvalitně, a zároveň materiály poutavě "inzerovat", je někdy zkrátka celkem fuška. Alespoň si to ale v redakci uvědomujeme.

Finanční trh je mimořádně komplexní organismus. Jen výjimečně lze vývoj cen aktiv vysvětlit jediným faktorem, a tedy jediným titulkem. Proč ale i tak mnozí investoři, obchodníci, diváci, čtenáři, vlastně veřejnost jako taková, milují zkratky, atraktivní titulky a jednoduchá vysvětlení? Vedle touhy po senzaci je za tím především nepohodlí spojené s pocity nejistoty a složitosti. Lidem vyhovuje jednoduchost, mají rádi, když svět dává smysl. A média tuto jistotu ráda dodávají.

Iluze porozumění či pochopení je i proto velice silná. A nebezpečná. Jakmile totiž věříme příběhům, které jsou postavené třeba jen na neporozumění, když ne rovnou na lži, neuvěřitelně si tím zplošťujeme a zjednodušujeme realitu. A jsme na nejlepší cestě podlehnout předsudkům jak ohledně minulosti, tak budoucnosti.

  • V prvním případě máme pocit, že jsme věděli, co se chystá. Mnozí investoři například po hlubokých propadech vykládají, že výprodeje očekávali, nebo že je minimálně tušili. Zhusta to ovšem na vývoji jejich portfolia nebývá patrné. Takoví lidé (a netýká se to samozřejmě jen oblasti investování) zavírají oči před svou nevědomostí, která jim přitom může dát do budoucna užitečnou lekci. A také častěji než jiní litují svých minulých činů (či nečinnosti).
  • V případě druhém nás zjednodušené chápání současnosti vede k pocitu, že umíme odhadnout budoucí vývoj daleko lépe, než to je možné (tedy že budoucnost je nejistá a je fajn se připravovat na různé scénáře, velice hrubě zjednodušeno). Kdo tomuto předsudku předpovídání podlehne, naslouchá ochotněji například tržním gnuům a jejich predikcím.

Jak zkreslení toho, co se dělo v minulosti, tak dojem, že umíme odhadovat budoucnost, pak vedou k dalšímu pocitu, který může být pro investora (a člověka obecně) nebezpečný, a tím je přehnané sebevědomí. Znát hranice svého poznání a vědomostí je přitom základ uvědomění si sebe sama a svých možností. A to není pro život žádná výhra, zajímavější totiž bude spíše žít v nevědomosti, než stavět své postoje a sebevědomí na chybných odpovědích na otázky vyvolávané všudypřítomnou nejistotou.

Tři chyby, které mohou investory v době koronavirové přijít hodně draho
Za každou chybu investoři na trhu zaplatí. Některé přešlapy ale dokážou být obzvláště bolestivé. Toto jsou tři, které mohou být pro investory mimořádně nepříjemné právě teď.
Zdroj: HumbleDollar