Investice do komerčních nemovitostí: 6 trendů roku 2019
|

Investice do komerčních nemovitostí: 6 trendů roku 2019

V roce 2019 budou pro vývoj evropského investičního trhu s komerčními nemovitostmi určující především následující trendy: kanceláře situované v centrálních byznysových čtvrtích, rezidenční výstavba, inteligentní víceúčelové budovy, logistické nemovitosti, služby spojené s užíváním prostor a nedostatek prvotřídních nemovitostí.

Nemovitosti Komerční reality Výhled na rok 2019

Prémiové kanceláře zůstanou hlavní volbou klíčových investorů, a to zejména v Německu a v městských oblastech zemí jihovýchodní Evropy.

Pozornost investorů, kteří se zaměřují na přidanou hodnotu, si zaslouží sektor dopravy a skladování na trzích střední a východní Evropy (v Polsku, České republice a Rumunsku). Vyšší návratnost investorům, kteří hledají nové příležitosti, zajistí zejména orientace na rekonstrukce, případně novou výstavbu.

Neobsazenost kanceláří je prakticky na historickém minimu. Nejvyšší dosahované nájemné u kancelářských prostor roste a nová výstavba dokáže přesně uspokojit požadavky vycházející ze strany poptávky v důsledku zvyšujícího se počtu pracovních míst vznikajících v Evropě.

Průměrné výnosy z prvotřídních kancelářských prostor se v Evropě pohybují na rekordním minimu (3,65 % ve třetím kvartálu 2018), nehledě na to však tyto nemovitosti zůstanou hlavní volbou investorů i v roce 2019, obzvláště těch, jejichž cílem je vyhnout se riziku.

Pro investiční prostředí ve střední a východní Evropě budou v roce 2019 stále zásadní logistické a kancelářské nemovitosti. Díky vynikající geografické poloze, jež je na logistickém trhu klíčovým faktorem, se region střední a východní Evropy ocitá ve skvělé pozici pro to, aby i v roce 2019 zaznamenával poptávku po investičních produktech, zájem nájemců a pokračující stavební aktivitu. Kanceláře se také budou těšit pozornosti investorů, a to díky silné ekonomice a rekordně nízké nezaměstnanosti na lokálních trzích.

Rozdíl výnosů z nemovitostí první a druhé kategorie se bude letos v regionu dále stírat, přičemž stále více investorů se bude v situaci, kdy se nejvyšší dosahované výnosy blíží předpokládanému minimu, zaměřovat na přidanou hodnotu a příležitosti i v rizikovějších oblastech.

Města se budou snažit získat pozornost mezinárodních i domácích investorů, a tak se zvýší jejich vzájemná konkurence. Výhodu získají ta, v nichž samospráva a komerční tržní subjekty spolupracují na výstavbě nových částí a obnově stávajících prostor za účelem vytvoření inteligentní a životaschopné komunity. Model ekonomiky založený na požadavku okamžitého poskytování zboží a služeb navíc zásadně proměňuje celé odvětví. Nájemci dnes v rámci smlouvy očekávají přímý a snadný přístup ke službám a také jejich flexibilitu a personalizaci.

Pružně orientované investiční strategie by měly zohledňovat nejen cyklický vývoj trhu s nemovitostmi, ale i dlouhodobé strukturální změny. V Evropě se v reakci na demografické a technologické změny objevily a rozšířily nové typy využívání nemovitostí, například coworking, společné bydlení, komunitní bydlení pro seniory, bydlení určené pro studenty nebo koncept nemovitostí se smíšeným účelem. Z pohledu investora nejsou tyto typy nemovitostí pouze alternativou k tradičnímu portfoliu, stávají se totiž novým mainstreamem, protože úspěšně reagují na strukturální změny faktorů určujících poptávku.

Zdroj: Savills