Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ECM

Výsledky byly výrazně horší než očekávání a díky revaluaci došlo i k výraznému snížení čisté hodnoty aktiv (NAV) 6,6 EUR (-67% r/r), tedy titul se obchoduje s 70% prémií vůči NAV. Sektor se běžně obchoduje s 35% diskontem. Očekávali jsme výraznější negativní reakci trhu, která se však nedostavila, což si vysvětlujeme spíše nezájmem o titul a podprahovým vnímáním silného investora v podobě PPF.

Krátkodobý výhled

Pouze opakování - Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená.

Orco

Nadále pokračují snahy managementu o restrukturalizaci společnosti zejména jejího dluhu s držiteli dluhopisů. Společnosti (managementu) se podařilo najít nové investory a tím si víceméně zabezpečit další pokračování v nezměněné formě. Dohoda s věřiteli dluhopisů byla však opětovně neúspěšné. Do konce června trvá soudní ochrana, ale 12. května proběhne soud, který má posoudit restrukturalizační plán. Plán je spojen především s posunutím splatnosti dluhopisů. Pokud soud schválí restrukturalizační plán, pak by mělo Orco být schopno pokračovat v činnosti s tím, že se držitelé dluhopisů vesměs budou podílet na záchraně společnosti. V případě neschválení může dojít až k likvidaci společnosti (rizikové scénář). Konečně může dojít k dalšímu odložení a pokračování současné patové situace.

Krátkodobý výhled

Nadále se domníváme, že situace je velmi nepřehledná s vysokou mírou rizika pro současné akcionáře a to ať už z pohledu vysokého nařezení podílu, tak i potenciálu likvidace společnosti. Investice do Orca nám přijde velmi spekulativní. Aktuální NAV na akcii se naředilo (po navýšení dalšími akcionáři) na 7,5 EUR, tedy se titul obchoduje na úrovni čisté hodnoty aktiv (v sektoru je obvyklý diskont 35%).

AAA Auto

Auditované výsledky potvrdili dříve oznámená čísla, která byla lepší než očekávání. Titul se v poslední době mohl pochlubit značným nárůstem ceny, který se domníváme, že mohl být opětovně způsoben nákupy hlavního akcionáře a tudíž očekáváme, že by se mohlo objevit oznámení o navýšení podílu. Společnost postupně prochází restrukturalizací a úspornými opatřeními.

Krátkodobý výhled

Nízký zájem o titul bude pravděpodobně nadále přetrvávat. I přes úspěšnou restrukturalizaci bude společnost jen postupně nabírat dřívější lukrativitu z investorského pohledu, který je zaměřen na budoucí růst a přidanou hodnotu. Titul jsme přestali analyticky pokrývat.

KIT Digital

Titul prošel dalším navyšováním kapitálu na další akvizice. Aktuálně zástupci společnosti odtajnili další akvizici z asijsko-pacifické oblasti, která bude upřesněna v nejbližších týdnech či týdnu. Mělo by se jednat o investici dle slov za několik miliónů dolarů. Na obdobné zprávy titul v historii reagoval pozitivně, nicméně nejsme schopni určit, nakolik se daná investice může reálně přetavit do skutečných zisků a potenciálu přidané hodnoty pro investory. Na titul jsme neutrální, respektive nemáme pokrytí.

Akcie ČR
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat