Jak se změní trh nemovitostí aneb Když jsou cílem navíc ještě nulové emise

Zeleň ve městě, stromy, životní prostředí, ekologie - ilustrační foto
Obrázek: Profimedia

Dříve bylo investování do nemovitostí poměrně jednoduché, šlo hlavně o cenu a výnos. V současnosti stojí v popředí také honba za čistou emisní nulou. Se současnými budovami ale nikdy nedosáhneme cíle nulových emisí uhlíku stanoveného pro rok 2050, stavby se musejí změnit a s nimi i náš investiční přístup. U aktiv, která zůstanou stejná, přitom hrozí, že zastarají a ztratí na hodnotě.

Projděte se po jakémkoli evropském velkoměstě, městečku, vesnici nebo průmyslovém areálu. Téměř každá budova, kterou minete, potřebuje nějakou renovaci, aby podpořila přechod na čistou emisní nulu. Vyjádřeno v číslech, zpráva Buildings Performance Institute Europe (BPIE) z roku 2017 uvádí, že 97,5 % budov (přibližně 215 milionů staveb) v EU musí být modernizováno, aby byly do roku 2050 splněny takzvaně zelené cíle. Podle Evropské komise se budovy v Evropě podílejí na spotřebě energie ze 40 %, což je více než v jakémkoli jiném odvětví, a představují 36 % emisí skleníkových plynů v EU v souvislosti s energií. To je (podle všech definic) neudržitelné.

Některé budovy budou zbourány a přestavěny podle ekologických standardů v rámci přirozeného procesu rozvoje. Protože však podle Evropské komise bude v roce 2050 nadále stát zhruba 85 % současných budov, je potřeba modernizovat ve velkém měřítku. Aktuálně prochází úpravou na ekologický standard jen velice málo budov, na většině hlavních trhů méně než 1 % ročně. To znamená, že tempo renovací musí výrazně vzrůst. Realitním investorům to nabízí příležitost přidat nový typ hodnoty k majetku a zároveň podpořit přechod na čistou nulu.

Do neznáma

Je to sice příležitost, ale není to snadné. Modernizace v takovém rozsahu nebyla zatím nikdy vyzkoušena a vzbuzuje obavy. Aby bylo možné splnit cíle dekarbonizace, je potřeba zohlednit všechny aspekty budov. Začíná to jasnými kroky, jako je úprava fyzikálních specifikací tím, že se zavede infrastruktura pro čistou energii a zlepší se energetická účinnost budov. Rozšiřuje se však i na užívání materiálů, které v sobě zahrnují minimální uhlíkový profil a které podporují přechod na cirkulární ekonomiku. Významné je i vzdělávání nájemců a budoucích vlastníků, aby se prostřednictvím ekologických nájemních smluv podpořilo dlouhodobě udržitelné využívání budov. Důležitý je i výběr správných nájemců, protože nemá smysl vytvářet udržitelné budovy, pokud jsou využívány neudržitelným způsobem.

Potřebné změny mají široký záběr. Aby byly nemovitosti udržitelné, měly by rozumně využívat a chránit vodní zdroje pomocí sběru dešťové vody, do budov by se měla začlenit zařízení na třídění a separaci odpadu a – kromě samotné budovy – by majitelé a nájemci měli přezkoumat dodavatelské řetězce i samotné dodavatele všech materiálů.

Tato zlepšení je potřeba sledovat a analyzovat, aby bylo zajištěno, že mají reálný dopad a že změny probíhají dostatečně rychle a v dostatečném rozsahu tak, aby se projevily. Všechny budovy budou muset splňovat nejvyšší ekologické standardy, jejichž cílem je dosáhnout vynikajícího hodnocení BREEAM, byly v souladu s nařízeními EU a standardizace EPC A. Všechny tyto standardy, jak je patrné, mohou tvořit nepřehledný seznam zkratek, ale dohromady vytvářejí společný rámec, kterým lze efektivně hodnotit nemovitostní portfolio.

Předcházení rizikům

Udržitelnější budovy jsou samozřejmě nákladné, ale "zelená" renovace může zvýšit hodnotu majetku. Modernizace aktiv zajistí budoucnost portfolií proti nadcházejícímu vývoji regulace a zlepšení infrastruktury a splnění emisních cílů sníží přechodná i přírodní rizika, jako jsou záplavy nebo přehřívání, jež by mohla ovlivnit ocenění.

Budovy po modernizaci mají také mnohem lepší nájemní profil než jejich nemodernizované protějšky, a i když trh v posledních dvou letech pustošila pandemie, poptávka po zelených budovách zůstala silná. Stále je jich také nedostatek (zpráva BPIE z roku 2017 ukázala, že méně než 3 % budov v EU splňují podmínky pro získání průkazu energetické náročnosti třídy A), což znamená, že poptávka bude v příštích letech pokračovat. Hráči v oboru, kteří pochopí nutnost transformačního procesu a hodnotu, kterou je tak možné vytvořit, by měli mít velký náskok.

Ambiciózní výhled

Přijetí změn v celém odvětví bude znamenat, že investoři začnou přemýšlet nad rámec obvyklého modelu rizika a výnosů financování a začlení do svých portfolií cíl snížení emisí, přičemž budou hledat investice, které přinesou jak finanční výkonnost, tak přispějí k dosažení čisté nuly. Lidé chtějí jak solidní výnosy, tak svět, v němž tyto výnosy stojí za to. Pro správce portfolií je náročné splnit oba tyto cíle najednou, ale je to nesporně budoucnost investování, pokud chceme pozitivně přispět k dosažení čisté nuly.

Přeměna evropského portfolia nemovitostí není snadný úkol. Rozsah a potenciální dopad na finanční prostředí je obrovský a neexistuje žádný rámec, kterým bychom se při tomto skoku mohli řídit. Vzhledem k potenciálním dopadům na klima v důsledku pokračujících emisí uhlíku z budov je ale největším rizikem pro investory, průmysl i celou společnost nedělat nic.

Zdroj:
Fidelity International
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat
Obrázek: Investiční web
3. 6. 2023 19:00
Pavel Hadroušek (Fio banka): Růst Wall Street stále táhnou technologické tituly, kvůli vysokému…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Burzovní almanach
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technická analýza
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
3. 6. 2023 13:19
Jaroslav Havel (HAVEL & PARTNERS): Majetek ve velkém přechází do rukou žen, v dalších dvaceti letech…
Bohatství
Přestat sledovat
Demografie
Přestat sledovat
Investice
Přestat sledovat
Zajímavost dne
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
31. 5. 2023 6:10
Komodity v portfoliu drobného investora: Přehled (převážně) býčích argumentů
Alokace investic
Přestat sledovat
Americký dolar
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Potraviny
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock, Investiční web
29. 5. 2023 12:39
Expertní debata: Výhled na druhé pololetí 2023 není špatný, investoři by ale měli cílit na delší…
Akciové fondy
Přestat sledovat
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kapitálové trhy
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat