Investiční příležitosti plynoucí z koronavirové dislokace
|

Investiční příležitosti plynoucí z koronavirové dislokace

Globální ekonomické zotavení se bude odvíjet v několika fázích – upravení finančních toků (likvidity), stabilizace šíření koronaviru v jednotlivých zemích, opravení toků v reálných ekonomikách a nakonec ekonomické expanze. Centrální banky již řeší téma likvidity, také nastal pokrok ve stabilizaci počtu případů nákazy koronavirem, jakkoli nelze opomíjet možnost dalších vln epidemie. Nyní je potřeba napravit škody v reálné ekonomice. Dokud nepřestane klesat poptávka a narůstat nezaměstnanost, bude na hospodářství stále obrovský tlak.

Koronavirus Dluhopisový trh Světové akcie Emerging Markets Investiční tipy Ocenění Státní dluhopisy Firemní dluhopisy Zdravotnictví a zdravotní péče Informační technologie

Situace na trhu se neustále vyvíjí, což pro investory přináší výzvy i příležitosti. Velký rozptyl ve výkonu firem (jak regionální, tak pro odvětví či jednotlivé společnosti) znamená, že bude klíčové podchytit oblasti, které mají potenciál vytvářet hodnotu v dlouhodobém horizontu. Identifikace přeživších a vítězů, současně s tím, že se vyhneme ničení hodnoty v segmentech, na které situace dopadla prudčeji, vyžaduje detailní znalost firem a celých sektorů. Je zapotřebí rychlost a přizpůsobení investičního přístupu tomu, v jaké fázi krize a zotavení se právě pohybujeme.

Taktická alokace aktiv

I přes některé povzbudivé signály je zřejmě předčasné přepnout na jiný "rizikový mód". Politicky poháněná rally z uplynulých měsíců je vzhledem k slabým ekonomickým datům některých regionů výrazně předsunutá před realitou. Objevují se atraktivní příležitosti na trhu s dluhopisy, zejména v případě amerických dluhopisů s investičním stupněm a těch s vyššími výnosy. V hlubinách tržních výprodejů se dluhopisové spready rozšířily a impulzivní prodeje vedly k atraktivním valuacím, zejména u korporací, které měly silné rozvahy a cash flow.

Za zajímavé lze považovat březnové valuace dluhopisů investičního stupně. Novější rozhodnutí Fedu o nákupech korporátních bondů (včetně takzvaných padlých andělů) vyvolalo pozitivnější postoj k vysokovýnosovým cenným papírům. Dokud se neotočí ekonomické pozadí, rizikovější dluhopisy budou zajímavější než akcie.

Obezřetnost je namístě ohledně amerických akcií, zejména firem s malou tržní kapitalizací. Jsou hůře připravené na zvládnutí krize. Zajímavé jsou naopak asijské akcie, mezi nimiž jsou dovozci energií, kteří mohou těžit z nízkých cen ropy, posunu ve vypořádávání se s vedlejšími dopady pandemie koronaviru a z dlouhodobého růstu čínské spotřeby. Emerging markets si zaslouží opatrný přístup, a to jak v případě akcií, tak dluhopisů.

Lukáš Vácha (Conseq IM): Nemá smysl nyní měnit dlouhodobé strategie, nové peníze časem vyženou ceny aktiv vzhůru
Světové akciové trhy napravily zhruba polovinu ztrát z února a března, investoři zvyklí za posledních deset let nakupovat po poklesech poptávku po akciích obnovili poměrně rychle. Ztrátám ale nemusí být konec, dopady koronavirové pandemie na ekonomiku se teprve začíná ukazovat. Strategii by dlouhodobí investoři měnit neměli, záplava nových peněz na trzích postupně vyvolá "inflaci" v oblasti investičních aktiv, říká Lukáš Vácha ze společnosti Conseq Investment Management.

Akcie: Ocenění a příležitosti

Nejistota a nerozvážné prodeje vyústily ve velké cenové anomálie. Zejména to platí v případě kvalitních společností, které mohou vydělávat a vyplácet dividendy, jakmile dojde k normalizaci na úrovni omezení pohybu lidí. Současná krize se svou povahou od jiných výrazně liší. Společnosti, které odolaly globální finanční krizi, nyní zažily ze dne na den částečné nebo úplné zavření. Vyhodnocení toho, jaké mají kapacity, aby situaci zvládly, je klíčové. Vyžaduje hlubší znalost firmy i celého sektoru.

Společnosti s nejudržitelnějšími finančními strukturami musejí nyní fungovat ve velice nejistém prostředí a urvat si podíl v rámci konkurenčního boje. To, že fungují, jim poskytuje jistou ochranu před dalším poklesem a nabízí možnost lépe se prosperovat ve fázi hospodářského oživení. Společnosti více vystavené globálním a čínským růstovým trendům by měly být v rámci zotavení rychlejší.

Michal Stupavský (Conseq IM): Recese bude hluboká a americké akcie jsou velice drahé, ocenění hovoří pro rozvíjející se trhy
Propad ekonomické aktivity vyvolal zkraje jara prudký medvědí trend na akciových trzích. Nejrychleji se oklepaly akcie v USA, i proto je ale jejich ocenění v současnosti historicky přemrštěné. Příležitosti proto hledáme jinde, říká stratég Michal Stupavský ze společnosti Conseq Investment Management.

Nástroje s pevnými výnosy: Ocenění a příležitosti

Likvidita i ocenění na dluhopisových trzích pozitivně reagovaly na masivní politické intervence. Výnosy vládních dluhopisů na vyspělých trzích však zůstávají poblíž historických minim. Kreditní spready se globálně zotavily a likvidita a přístup na trh pro emitenty dluhopisů se zlepšily. Valuace odrážejí touhu prohlédnout náročné makroekonomické pozadí, což udržuje určitou míru opatrnosti a selektivitu.

Některé nástroje budou kompenzovat vyšší riziko nesplácení a nabízet výnosy přiměřené riziku i v delším období. Ratingové agentury teprve budou ve velkém reagovat na problémy firem. Některé z padlých andělských dluhopisů (dluhopisů s investičním stupněm překlasifikovaných na bondy s vysokým výnosem) nabízejí příležitosti. Jde zejména o firmy, které se mohou oddlužit a vrátit do investičního stupně, případně těžit z toho, že je Fed odkoupí v rámci programu nákupu cenných papíru s ratingem BB.

Dluhopisy jako ochrana portfolia? Každá mince má dvě strany
Zatímco akciový index S&P 500 od začátku roku stále ztrácí hodně přes 10 %, portfolio, v němž jsou akcie zastoupeny jen z 50 % a druhou polovinu představují dluhopisy, naproti tomu odepisuje necelých 5 %. Takže pro diverzifikované portfolio jednoznačně palec nahoru. Jsou ale dluhopisy tak skvělým diverzifikačním nástrojem i v dlouhodobějším horizontu?

Regionální nerovnosti

Rozdílná rychlost návratu k normálu a jeho podmínky odhalí vítěze a poražené mezi zeměmi i v rámci různých časových horizontů. Alokace kapitálu citlivá na tempo a trajektorii zotavení ponese ovoce.

Dlouhodobě je hlavní proměnnou v investičních odhadech demografie. Země s mladou populací a rostoucí střední třídou budou mít vyšší spotřebu, v první řadě v technologiích, v oblasti volného času a cestování. Země se stárnoucí populací budou naopak vyžadovat investice do zdravotní péče a s nimi související technologická řešení. Asie (rychlejší návrat k normálu, mladší populace) proto nabízí nejlepší příležitosti pro dlouhodobý růst, zejména v oblasti pojištění a zdravotní péče.

Od globalizace k "domorodcům"

Trend globalizace narazil na překážky již před pandemií koronaviru. Nejjasněji se to projevilo v americko-čínské obchodní válce. Tato změna byla urychlena šokem z pandemie a problémy dodavatelských řetězců ve zdravotnictví a farmacii, potravinářství a technologické infrastruktuře. Tato odvětví budou stále více považována za oblasti národní bezpečnosti, bude snaha o využití vlastních zdrojů v zemi nebo v rámci regionálních bloků. Budou také podrobeny zvýšené regulaci a dohledu, což je posouvá blíže k veřejným službám a obrannému průmyslu.

Zatímco větší regulace by mohla vést časem k nižším ziskům, je pravděpodobné, že bude mít za následek i vyšší stabilitu příjmů a peněžních toků, což je prospěšné pro valuace. Tyto sektory by proto měly vyjít ze současné krize vítězně, ale kvůli menšímu objemu přepravy a cestování mezi zeměmi i v rámci samotných zemí, menším výdajům na volný čas, ubytování, dopravu a mezinárodní vzdělání mohou být celkově i tak oslabené.

KONTEXT: Protekcionáři všech zemí, spojte se! Firmy vám (ne)budou vděčné
Bezmála čtyři z pěti nadnárodních koncernů působících ve Spojených státech čekají, že Washington stávající pandemii zneužije k vystavění dalších obchodních bariér. Podobně se podle nich zachová většina významných ekonomik, a rozklad obchodního řádu tak nejspíše nabere na obrátkách. Investoři by to měli bedlivě sledovat.

Technologická revoluce v chování spotřebitelů

Omezení pohybu donutilo spotřebitele přesunout se z běžných maloobchodů k elektronickému obchodování a dodávkám přímo domů. Tento posun je patrný zejména u potravin, kde byl dříve spíše pomalý. I po uvolnění omezení by zájem o on-line nakupování měl přetrvat. Spotřebitelé se více soustředí na osobní pohodlí, takže cílí na společnosti zlepšující kvalitu života a sport. Cestování během dovolených se brzy obnoví, zejména u mladší generace, ale budou panovat větší obavy o bezpečí a kvalitu destinací a ubytování. Lidé se adaptují na práci z domova a pravděpodobně budou investovat do domácích kanceláří a digitálního vybavení.

Telekomunikační technologie a konektivita jsou proto dlouhodobými vítězi, stejně jako bezkontaktní platby, výuka či lékařská péče na dálku. Řada aktivit zůstane on-line, například některá pracovní setkání, tréninky v domácích podmínkách nebo nakupování potravin. Lidé si totiž užívají úsporu času a nákladů. Společnosti, které vlastní platformy používané pro tyto služby, a také poskytovatelé připojení z toho budou jednoznačně těžit. Poskytovatelé připojení mohou získat vyšší národní prioritu, což může znamenat i zvýšení investic. Evropa je za USA a Čínou pozadu v přizpůsobování sítí EU dalšímu telekomunikačnímu standardu (5G), po pandemii by téma mohlo v souvislosti s vyšší on-line aktivitou získat více pozornosti.

COVID-19 byl a je také dalším důvodem pro debatu o on-line soukromí a dominanci velkých technologických firem. Krize ukázala, jak důležité jsou technologické giganty v moderní společnosti. Je to patrné třeba i na schválení investice Amazonu do Deliveroo, protože dodávání potravin je základní služba. Dalším příkladem je všudypřítomný dohled kamer v Číně, který je v Evropě a Severní Americe vnímán negativně, ale umožnil zemi draka efektivně trasovat pohyb lidí a dohlížet na omezení pohybu.

Zdravotnictví na několik způsobů

Farmaceutické a biotechnologické společnosti stojí v čele boje proti pandemii a mohou vzhledem k této své roli získávat politickou podporu a tlačit na ceny. Další oblastí, která má nakročeno k úspěchu, je diagnostika. Ta je nákladově efektivní a jde o způsob, jak zjišťovat a sledovat šíření nemocí.

Telemedicína, tedy péče o pacienty na dálku, zaznamenala nárůst poptávky, který by měl pokračovat i dlouhodobě společně s probíhajícími investicemi do IT a digitalizace zdravotnictví. Krize také ukázala, že některé nemocniční systémy jsou nedostatečně financovány, a je tedy rozumné očekávat zvýšení investic, aby bylo zajištěno, že budou lépe připraveny na další pandemie. Náklady budou vzhledem k ekonomické destrukci z posledních měsíců relativně nízké.

Zapomeňte na staré pravdy. Doba (po)koronavirová přeje investorům schopným myslet "out of the box"
Propad cen akcií způsobený pandemií nemoci covid-19 nezasáhl zdaleka všechny podniky. Některé firmy procházejí koronavirovou krizí víceméně nepoznamenané, jiné na ní dokonce vydělaly. To se promítá i do valuací akcií a klade to mimořádné nároky na analytické uvažování investorů.
Zdroj: Fidelity International
Co musíte ráno vědět (7. července)
Co musíte ráno vědět (7. července)
00:00

Co musíte ráno vědět (7. července)

Jak zahájily týden akcie v Evropě a v USA, kolik dal Warren Buffett za první akvizici po koronavirové krizi a jak je...
Musíte vědět
Americké akcie v pondělí vzrostly po zprávě ze sektoru služeb, index…
Americké akcie v pondělí vzrostly po zprávě ze sektoru služeb, index…
včera v 22:30

Americké akcie v pondělí vzrostly po zprávě ze sektoru služeb, index Nasdaq Composite stoupl na nový rekord

Americké akcie v pondělí po prodlouženém víkendu výrazně posílily. Údaje o aktivitě v sektoru služeb a oživení čínské...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
SB: Ruská ekonomika letos klesne o šest procent, nejvíce od roku 2009
včera v 19:12

SB: Ruská ekonomika letos klesne o šest procent, nejvíce od roku 2009

Ruská ekonomika v letošním roce klesne o šest procent, nejvíce od roku 2009. Vyplývá to z odhadu, který v pondělí...
Rusko HDP Investiční a ekonomický výhled
Evropské akcie začaly týden růstem, index STOXX Europe 600 se dostal…
Evropské akcie začaly týden růstem, index STOXX Europe 600 se dostal…
včera v 18:00

Evropské akcie začaly týden růstem, index STOXX Europe 600 se dostal na měsíční maximum

Akcie na evropských trzích se v pondělí svezly na vlně optimismu a navázaly na růst v Asii, kde se dařilo zejména...
Shrnutí obchodování v Evropě Evropské akcie
Dánsko povolilo obnovení prací na plynovodu Nord Stream II
včera v 17:33

Dánsko povolilo obnovení prací na plynovodu Nord Stream II

Dánsko v pondělí vydalo povolení, aby projekt plynovodu Nord Stream II mohl dokončit poslední úsek potrubí v dánských...
Zemní plyn Dánsko
Aktivita v americkém sektoru služeb v červnu prudce ožila
Aktivita v americkém sektoru služeb v červnu prudce ožila
včera v 17:00

Aktivita v americkém sektoru služeb v červnu prudce ožila

Aktivita v americkém sektoru služeb v červnu prudce ožila a tempo jejího růstu se téměř vrátilo na úroveň před...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů (PMI)
Akcie Commerzbank po nečekané rezignaci vedení zpevňují
včera v 15:02

Akcie Commerzbank po nečekané rezignaci vedení zpevňují

Akcie Commerzbank po nečekané páteční rezignaci generálního ředitele a předsedy představenstva v pondělí výrazně...
Commerzbank Evropské akcie
Fordu se daří v Číně, za červen vykázal růst tržeb o 7,7 %
včera v 14:57

Fordu se daří v Číně, za červen vykázal růst tržeb o 7,7 %

Ford Motor v Číně vykázal v červnu meziroční růst tržeb o 7,7 procenta. Největší automobilový trh na světě se nadále...
Ford Čína Tržby
ČEZ: Fio banka upravila cílovou cenu akcií, nově je v 12měsíčním…
ČEZ: Fio banka upravila cílovou cenu akcií, nově je v 12měsíčním…
včera v 13:35

ČEZ: Fio banka upravila cílovou cenu akcií, nově je v 12měsíčním horizontu vidí na 659 Kč

Analytik Jan Raška z Fio banky revidoval cílovou cenu akcií ČEZ. Před dvěma týdny vydal analýzu s cílovou cenou 590...
ČEZ Akcie ČR Energetika
Maloobchodní tržby v eurozóně v květnu rekordně vzrostly
Maloobchodní tržby v eurozóně v květnu rekordně vzrostly
včera v 11:57

Maloobchodní tržby v eurozóně v květnu rekordně vzrostly

Maloobchodní tržby v eurozóně v květnu rekordně stouply. Díky rušení opatření zavedených k zamezení šíření koronaviru...
Maloobchod Evropská unie Tržby
Zakázek v německém průmyslu přibylo méně, než se čekalo
včera v 11:45

Zakázek v německém průmyslu přibylo méně, než se čekalo

Objem zakázek v německém průmyslu se v květnu zvýšil o 10,4 % po celkovém propadu o 37 % v předchozích dvou měsících....
Německo Průmysl Ekonomika
Pětina německých firem se cítí ohrožená koronavirovou krizí
Pětina německých firem se cítí ohrožená koronavirovou krizí
včera v 11:25

Pětina německých firem se cítí ohrožená koronavirovou krizí

Pětina německých firem se cítí existenčně ohrožená koronavirovou krizí. Vyplývá to z červnového průzkumu, jehož...
Německo Byznys a podnikání Koronavirus
Schäuble požaduje kritickou revizi globálního ekonomického modelu
Schäuble požaduje kritickou revizi globálního ekonomického modelu
včera v 10:56

Schäuble požaduje kritickou revizi globálního ekonomického modelu

Jako poučení z koronavirové krize by měla Evropská unie snížit svou závislost na globálních dodavatelských řetězcích,...
Evropská unie Německo Koronavirus
Uber koupí Postmates za 2,65 miliardy dolarů
Uber koupí Postmates za 2,65 miliardy dolarů
včera v 10:35

Uber koupí Postmates za 2,65 miliardy dolarů

Americká společnost Uber Technologies koupí za 2,65 miliardy USD firmu Postmates. Rozšíří tak nabídku rozvozu jídel v...
Uber Fúze a akvizice Spojené státy americké (USA)
Čínské akcie v pondělí zpevnily nejvíce za poslední rok, index CSI…
Čínské akcie v pondělí zpevnily nejvíce za poslední rok, index CSI…
včera v 10:30

Čínské akcie v pondělí zpevnily nejvíce za poslední rok, index CSI 300 je nejvýše za pět let

Čínské akcie zahájily týden silným růstem, jejich hlavní index zpevnil v pondělí nejvíce za poslední rok. Trh těží...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii Světové akcie
Francie firmu Huawei nezakáže, ale provozovatele 5G od ní odrazuje
včera v 09:59

Francie firmu Huawei nezakáže, ale provozovatele 5G od ní odrazuje

Francie čínskou telekomunikační společnost Huawei nezakáže, francouzské provozovatele mobilních sítí páté generace ...
Telekomunikace 5G sítě Francie
Propad tržeb slovenského maloobchodu se v květnu zmírnil
Propad tržeb slovenského maloobchodu se v květnu zmírnil
včera v 09:43

Propad tržeb slovenského maloobchodu se v květnu zmírnil

Tempo meziročního poklesu tržeb slovenského maloobchodu se v květnu zmírnilo na 8,9 procenta po propadu o 14,3...
Maloobchod Slovensko Koronavirus