Ironie akciového trhu: Proč líní investoři vydělávají více?
|

Ironie akciového trhu: Proč líní investoři vydělávají více?

Těm, kdo burzám nerozumí a peníze posílají do indexových fondů, se zpravidla daří lépe než těm, kdo se řídí zprávami z trhů a snaží se indexy porážet aktivní správou portfolia. Zdánlivá ironie akciového trhu má přitom logické vysvětlení.

Ponaučení pro investory Akciový trh Srovnání investic Investiční strategie

Průměrný investor v posledních 20 letech dosahoval průměrného ročního výnosu 2,3 %, zatímco index S&P 500 přidával ročně asi 7,7 %. Průměrná roční výkonnost portfolia řídícího se pravidlem 60/40 (60 % akcie, 40 % dluhopisy) se pohybovala těsně pod 7 %.

S&P 500 v období od ledna do prosince roste dlouhodobě zhruba ve třech čtvrtinách případů, zatímco pokles o 20 % a více vykázaly americké akcie v období od ledna do prosince za posledních 193 let jen v devíti případech. Jednoduše tak platí, že být na trhu nepřetržitě se vyplácí.

Proti těm, kdo se snaží časovat trh, navíc hraje skutečnost, že teoretické výnosy navyšované nákupy a prodeji akcií v ideálních okamžicích nejsou reálně dosažitelné, jelikož tyto ideální okamžiky je možné identifikovat až zpětně. Javier Estrada z IESE Business School spočítal, že kdyby někdo během 40 let vynechal 10 nejlepších dnů každého roku, měl by na konci poloviční kapitálové zisky.

"Pokud nedisponujete mimořádným talentem, k aktivnímu investování byste měli přistupovat opatrně. Ne nutně proto, že můžete kvůli špatné investici skončit pod nulou, ale proto, že riskujete, že vaše výnosy budou sice kladné, avšak pod výkonností trhu. Na trzích se totiž kvůli složenému úročení počítá každý procentní bod," uzavírá investiční poradce Michael Aloi ze společnosti Summit Financial.

Zdroj: The Fat Pitch, JPMorgan