Jak nejistota ovlivňuje světové akcie
|

Jak nejistota ovlivňuje světové akcie

V posledních několika letech se zdá, že jedinou jistotou v ekonomice a na trzích je nárůst nejistoty. Tento trend by měl podle ukazatelů nejistoty pokračovat, přičemž historie ukazuje, že to může mít výrazný vliv na akciový trh. Aby ne, chtělo by se dodat.

Světová ekonomika Volatilita Nejistota na trzích Akciový trh Světové akcie Ekonomické a politické hrozby

Index nejistoty v oblasti hospodářské politiky (Economic Policy Uncertainty Index) odráží relativní četnost článků v médiích týkajících se ekonomiky, nejistoty a politiky. Na základě tohoto indexu lze vyvodit několik trendů, které mohou ovlivňovat jak ekonomiku, tak akciové trhy ve světě a jejich volatilitu.

  • V poslední dekádě je jedním z hlavních trendů růst nejistoty v oblasti hospodářské politiky.
  • Vrcholy a dna této nejistoty mají tendenci být v souladu s cykly a výkyvy na globálních akciových trzích.
  • Vrchol volatility je v souladu s růstem indexu nejistoty a s korekcí na akciovém trhu, přičemž může fungovat jako kontrariánský signál.

1. Trendy v oblasti globální nejistoty

Nejistota v globální hospodářské politice v posledních letech roste. Výkyvy jsou poměrně velké, ale také se celkem věrně shodují s výkyvy na globálních akciových trzích (inverzně). V říjnu ukazatel hospodářské nejistoty zaznamenal nárůst, který odrážel rovněž nárůst volatility, což je logické, jelikož rostoucí politická nejistota ovlivňuje dění na trzích (a špatné podmínky na trzích přispívají k politické nejistotě).

2. Rozvíjející se trhy a rozvinuté ekonomiky

Při pohledu na druhý graf je zřejmé, že nejistota roste jak na rozvíjejících se trzích, tak v rozvinutých zemích. Rozdíl je zejména v tom, že na emerging markets se tato nejistota projevuje mnohem intenzivněji. I z toho vyplývá, že akcie na rozvíjejících se trzích jsou pod mnohem větším tlakem. Vzhledem ke kontrariánské povaze ukazatele však mohou mít akcie na mladých trzích před sebou období lepší výkonnosti.

3. Hospodářská nejistota a volatilita na trzích

Donedávna byl poměrně těsný vztah mezi hospodářskou nejistotou a volatilitou na trzích. Proč je tomu v posledních letech jinak?

  • Může jít o vliv centrálních bank, když jejich kvantitativní uvolňování potlačilo volatilitu.
  • Investoři se stali imunními či méně citlivými na to, co možná považují za nový normál v oblasti hospodářské nejistoty.
  • Volatilita je příliš nízká a neodpovídá fundamentům.

Může jít o kombinaci všech tří faktorů, ale pravděpodobně je to dáno tím, že volatilita má za sebou cyklické dno, a bude tedy růst, protože centrální banky již nepůsobí ve směru jejího potlačení, ale naopak ji podporují.

Zdroj: TOPDOWN CHARTS