Jak pasivní investování odzbrojuje vyznavače technické analýzy
|

Jak pasivní investování odzbrojuje vyznavače technické analýzy

Některé indikátory technické analýzy investorům stále ukazují, že růstový trend na akciovém trhu ještě není u konce, jiné ale mohou ukazovat opak. Jakou roli v tom všem hraje pasivní investování? Zjednodušeně lze říci, že vypovídací schopnost některých ukazatelů kvůli němu klesá.

Americké akcie S&P 500 NYSE Objem obchodů Technická analýza

Jedním z nejpopulárnějších indikátorů šířky trhu je takzvaná advance-decline line (A/D). Je založena na čistých přírůstcích na trhu (rozdíl mezi počtem posilujících a ztrácejících titulů), samotná linie je součtem těchto čistých přírůstků (počet rostoucích akcií - počet klesajících akcií + hodnota A/D z předchozího dne). A/D potvrzuje sílu trendu, když se pohybuje stejným směrem jako vybraný index, ale může sloužit jako ukazatel změny trendu, když vytvoří s indexem divergenci.

V současnosti ukazatel (NYSE A/D Line, která sleduje všechny akcie na Newyorské burze) pokračuje ve vytváření nových maxim, stejně jako index S&P 500, takže na první pohled je pokračování trendu jasné.

Další ukazatel šířky trhu, který namísto ceny sleduje objem obchodů (jeho nárůst nebo pokles), již tak optimisticky nepůsobí. Na trhu je v současnosti patrná asi největší divergence mezi cenami a kumulativním objemem za posledních deset let.

A srovnání vývoje indexu S&P 500 a indexu S&P 500 Equal Weighted (v němž mají všechny tituly pevně danou stejnou váhu) také ukazuje na nejvýraznější divergenci za posledních deset let. Ceny akcií malých společností nerostou tak rychle jako ceny akcií velkých firem.

Zase ty pasivní investice

Podle Jesseho Feldera, blogera a manažera hedgeového fondu, z toho vyplývá, že popularita pasivního investování nejspíše omezila vypovídací schopnost A/D Line jako ukazatele šířky trhu. "Když investoři ukládají peníze do indexových fondů, míří vlastně do všech akcií v indexu, takže A/D Line roste. Když vybírají peníze, děje se opak. Masivní přesun z aktivně spravovaných fondů do pasivních indexových fondů změnila tento indikátor v jednoduchý ukazatel pohybu peněz na trhu (přílivu či odlivu)," míní Felder.

Podle něj v současnosti není ani tak důležité to, do jaké míry má pravdu, jako to, že divergenci na tomto indikátoru asi hned tak neuvidíme. A to ani v případech, kdy relativní objem nákupů dramaticky klesne a stále větší počet akcií malých společností začne zaostávat za indexem. Ostatně něco podobného se již děje, což může být pro technické analytiky trochu problém, protože se na tento indikátor nemohou spolehnout. Naštěstí pro ně je zde ale dostatek jiných kazatelů, které mohou s většími či menšími úspěchy využívat.

Zdroj: thefelderreport.com