Jak si vedou fondy sociálně odpovědného investování vedle "klasické" konkurence?
|

Jak si vedou fondy sociálně odpovědného investování vedle "klasické" konkurence?

Sociálně odpovědné investice jsou více než jiné strategie zhodnocování prostředků spojené s emocemi, vnímáním světa, uvažováním o tom, který byznys je etický (č)i udržitelný. Stále jde ovšem o investice, takže se musíme ptát, jak se jim daří ve srovnání se "standardními" přístupy a strategiemi.

Sociálně odpovědné investování Srovnání investic Investiční strategie Investiční fondy

Počátky odpovědných investic lze najít v roce 2006, kdy Organizace spojených národů (OSN) financovala vypracování zásad Principles for Responsible Investment. Cílem odpovědného investování je mimo jiné propojení zájmů majitelů cenných papírů tak, aby se například vyhnuli krátkodobým stimulům před dlouhodobými, aby rozpustili rizika spojená se sociálními a environmentálními problémy, jež mohou mít vliv na ztrátu kapitálu. Cennou devizou odpovědných investic je i vyšší transparentnost, a to jak v zájmu těch, kteří peníze vkládají, tak celého finančního systému.

K fondům investujícím v souladu s principy sociální odpovědnosti někteří investoři přistupují s předsudky, s předpokladem, že budou výkonnostně zaostávat za "standardními" konkurenčními fondy, protože se dobrovolně zříkají možnosti investovat do některých společností, odvětví nebo rovnou celých regionů. Je tomu ale skutečně tak?

Z hlediska výkonnosti si fondy investující v souladu se zásadami sociální odpovědnosti vedou průměrně. Ve srovnání společnosti Charles Schwab dosahují percentilu přibližně 50, takže se v žebříčku sestavovaném podle výkonnosti drží uprostřed.

Mírně pozitivně pro tyto fondy vyznívá jejich srovnání s konkurenčními nástroji z hlediska rizikovosti, zde reprezentované takzvanou standardní odchylkou vyjadřující volatilitu. Fondy z oblasti sociálně odpovědného investování vykazují ve většině případů o něco nižší kolísavost, a to v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu.

Podobně vyznívá i srovnání takzvaných SRI fondů s "klasickou" konkurencí z hlediska výkonnosti v době propadů trhů. Od roku 2007 ve většině případů fondy investující v souladu s principy sociální odpovědnosti vykazovaly o něco méně výrazné nebo zhruba srovnatelné poklesy.

Sociálně odpovědné investování je nezřídka označováno za nestandardní investici, jak ale ukazuje srovnání, v konkurenci "klasických" fondů bez problémů obstojí, mnohdy dokonce ze srovnání vycházejí lépe. Není tedy nejmenší důvod se SRI fondů obávat, naopak, portfolio se díky nim může stát stabilnějším a odolnějším.

8 nejčastějších chyb investorů během propadů na trzích
Americké akcie mají podle všeho propad způsobený koronavirovou krizí za sebou, index Nasdaq Composite již dokonce posunul historické maximum. Březnová panika na trzích však připomněla časté chyby, kterých se investoři dopouštějí, když burzovní tabule svítí rudě.
Zdroj: Charles Schwab