Jak vypadá index S&P 500 bez FAANG? Žádná sláva!
|

Jak vypadá index S&P 500 bez FAANG? Žádná sláva!

Není žádnou novinkou, že většinu zisků indexu S&P 500 má na svědomí pět největších hvězd posledních let, konkrétně akcie společností Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Alphabet. Jen za letošek má těchto pět firem na svědomí více než čtvrtinu celkového výnosu indexu. Jak by to na trhu vypadalo bez nich?

Americké akcie S&P 500 Facebook Apple Amazon Alphabet (Google) Netflix

Díky nadprůměrné výkonnosti v porovnání se zbytkem trhu vzrostla nejen tržní kapitalizace FAANG, ale i jejich váha v indexu S&P 500. Za poslední tři roky vyrostla ze 7,5 % na 12 %.

Apple v roce 2015 dokonce ztrácel svůj podíl, ten roste opět až v roce 2017. U Netflixu zase podíl relativně rychle a stabilně roste, ale vzhledem k tomu, že jde o zdaleka nejmenší společnost, její celkový vliv je v porovnání s ostatními čtyřmi tituly stále zanedbatelný.

Díky růstu váhy v indexu je stále výraznější i vliv FAANG na výkonnost S&P 500. Za poslední tři roky se pět zmiňovaných společností podílelo na celkovém výnosu indexu S&P 500 z 28 %, což bylo 7,7 procentního bodu z celkového výnosu indexu (27,3 %).

Kromě Netflixu přidaly čtyři zbývající společnosti mezi 1,6 a 2 procentními body celkového výnosu indexu.

V roce 2017 mají FAANG na svědomí více než čtvrtinu celkového výnosu indexu S&P 500, což je patrné z dalšího grafu.

Nejvíce se na letošním přírůstku hodnoty indexu podílel Apple, nejméně přidal samozřejmě Netflix.

Působí poněkud hrozivě, že čtvrtinu výnosu nejsledovanějšího akciového indexu obstará setina z počtu firem. Když dojde k obratu trendu, bude velice záležet na tom, jak se budou chovat právě tyto akcie.

Zdroj: Bespoke Investment Group