Jsou dluhopisy stále vhodné k diverzifikaci?
|

Jsou dluhopisy stále vhodné k diverzifikaci?

Klasické portfolio, ve kterém mají akcie 60% a dluhopisy 40% váhu, dávalo investorům dlouho smysl. Akcie vydělávaly, ale jejich volatilita mohla být někdy příliš vysoká, zatímco dluhopisy nabízely o něco nižší, ale stále zajímavý a celkem stabilní příjem. S tím je ale dost možná konec.

Americké akcie Státní dluhopisy Diverzifikace investic Výnosy Volatilita Úrokové sazby Americké státní dluhopisy

Vývoj úrokových sazeb v posledních 40 letech byl pro investory do dluhopisů velice příznivý. Za tu dobu jsme byli svědky něčeho, co se nejspíše již nebude opakovat, a to poklesu sazeb z 15 % na nulu. I díky tomu byly dluhopisy pro investory zajímavou cestou k diverzifikaci a poměr 60/40 se začal považovat za standard. Do budoucna ovšem již investoři při stejných vahách v portfoliu nemohou počítat se stejnými výnosy jako v posledních dekádách.

Cullen Roche ze společnosti Orcam Asset Management uvádí dva logické důvody:

  1. Dluhopisy budou v budoucnu generovat nižší výnosy, takže jejich příspěvek do celkového výnosu portfolia nebude stejný jako v minulosti.
  2. Výnosy z dluhopisů představují v prostředí s nízkými úrokovými sazbami větší riziko, protože jsou citlivější na změny sazeb. Největším rizikem pro investory je zejména rychlý nárůst sazeb.

Roche si ale i tak myslí, že dluhopisy zůstávají dobrým nástrojem diverzifikace portfolií, a to i v prostředí rostoucích sazeb. Podporou pro toto tvrzení mají být historická data.

Od roku 1980 jsme byli na trhu s americkými vládními dluhopisy svědky dlouhého a silného býčího trendu, díky kterému byly bondy nejen skvělým nástrojem diverzifikace, ale i samy o sobě nabízely velice zajímavé výnosy (pokud nebereme v úvahu inflaci, ale to je jiné téma; mimochodem, právě proto jsou základem portfolia akcie).

Býčí trend je velice pravděpodobně minulostí a hned tak se nevrátí, ale to neznamená, že dluhopisy nemohou plnit funkci "omezovače" volatility akcií. Mezi roky 1940 a 1980 vzrostly sazby z 2,5 % na 15 %, ale průměrný roční výnos z držení 10letých dluhopisů byl 3 %. Sice to není taková sláva jako po roce 1980, ale jako nástroj diverzifikace se osvědčily.

Dluhopisy v té době dosahovaly vzhledem k riziku vlastně velice špatných výnosů (Sharpeho poměr 0), ale stále platily za nástroj s nízkou volatilitou. V kombinaci s akciemi tedy výrazně snížily riziko portfolia, ale výnosy vzhledem k riziku u tohoto portfolia byly stále zajímavé. A to byl (a stále je) hlavní důvod pro držení dluhopisů. Nejde o atraktivní výnosy, ale o vyrovnání volatility portfolia na míru snesitelnou pro investory.

"Ano, dluhopisy budou v nejbližší době dodávat horší výnosy, než jsou investoři zvyklí. Budou ovšem stále bezpečnější než akcie. A to znamená, že budou fungovat jako diverzifikační faktor, ačkoli sazby budou (rychle) růst," uzavírá Roche.

Zdroj: Pragmatic Capitalism